torstai 15. elokuuta 2013

Vuosi sitten heinäkuussa

Sijoituspäiväkirja

Heinäkuu 2012

Lomakuukausi hiljensi myös omaa aktiviteettia osakemarkkinoilla. Etraden sijoitukset siirtyivät Nordnetiin. Betsson maksoi jälleen ruhtinaallisen osingon sekä ilmoitti jakavansa lisäksi osinkona Angler Gamingin osakkeita. Kirjauspäivä osakeosingolle oli 4.7. ja Betsson jakoi yhtiön osakkeita 1:1 periaatteella (Betsson omistus oli 50 kpl). Elokuussa yhtiö tulisi tarjoamaan yrityksen osakkeita kaikille, joilla omistus olisi alle 200 kappaletta.

Loma-ajan pohdintojen keskeisiä tuloksia oli, että nopea varallisuuden kasvu ei voinut enää perustua ainoastaan osakesijoittamiseen. Vaikka osingot tuottivatkin jo vuodessa kohtuullisen kuukausipalkan verran, oli ajatuksenani se, että osakesijoitusten tulisi toimia passiivisesti niin, että sijoitustoiminnalta vapautuisi aikaa muiden hankkeiden viemiseksi eteenpäin. Tulevia huomioonotettavia asioita olivat lisäksi:

1)      Sijoituskohteiden lukumäärän kasvu à Sijoitusperiaatteiden tarkentaminen, kts. alas.
2)      Venäjä-riski à Stockmann/Kesko vs. Wal-Mart/Staples puntarointi, Oriola-KD sekä Fortum ja YIT?
3)      Tappiollisten osakkeiden lukumäärä salkussa.

Ensimmäinen keskeinen tulos oli, että vuoden 2012 aikana tarkennetaan sijoitustoiminnan neljäs (4.) vaihe, minkä keskeinen elementti on passiivisuus. Tämä edellyttää tarkennettua sijoitusprosessia. Ydinsalkun osalta tämä tarkoittaa kolmen mahdollisen myyntikohteen määrittämistä Q4/Q1:n aikana ja näistä kolmesta yhden realisointia Q2-Q4 aikana. Satelliittisalkussa vuoden aikana toteutetaan vähintään yksi ja enintään kolme myyntiä. Näillä periaatteilla vähennetään painetta seurata sijoituskohteita, mutta varmistetaan salkun laatu ja tehokas verosuunnittelu sekä myyntivoittojen kotiuttaminen.

Neljännen vaiheen rakenne tulee seuraamaan pääosin kolmannen vaiheen linjaa. Ventures divisioonan tuottavuus vaikuttaa kokonaisuudessa melko vaatimattomalta ja sen korvaaminen muilla osinkoa maksavilla sijoituksilla näyttää varteenotettavalta vaihtoehdolta.

Yksi yllä kirjaamani riskeistä toteutui osittain Keskon ilmoittaessa H1 tuloksestaan ja näkymistään. Keskon voimakas halu investoida riskipitoiselle Venäjän markkinalle heikentää yhtiön tulosta. Investointien takaisinmaksusta ei ole suinkaan täyttä varmuutta ja Kesko ilmoittikin, että Venäjän toimintojen investointiohjelmaa hidastetaan. Kesko oli heinäkuussa salkun suurin sijoitus markkina- ja hankinta-arvoltaan. Keskon tilanne oli hyvin verrattavissa Stockmannin tilanteeseen muutamia vuosia sitten, jolloin suuret investoinnit heikensivät yhtiön tuloksenteko- ja osingonmaksukykyä.

Kuun lähestyessä loppuaan lukumääräisesti sijoituskohteita oli 19 kappaletta tappiolla ja 27 kappaletta voitolla. Salkun ollessa (rahastot ja osingot lukuun ottamatta) hieman yli 300 euroa voitolla. Helsingin pörssin yleisindeksi liikkui alle 5000 pisteen. Tässä markkinatilanteessa – edelleen – näin järkevimmäksi jatkaa sijoitusstrategian toteutusta tekemättä hätiköityjä päätöksiä. Viimeistään kurssien jonain päivänä noustessa tulisi salkussa kuitenkin tehdä siivous, jossa heikosti suoriutuvat yhtiöt myytäisiin. 

Heinäkuussa ostin salkkuun Rapalaa sekä lisäsin omistusta Staplesissa, joka oli laskenut entistäkin houkuttelevammalle hintatasolle. Rapala-sijoituksen syinä olivat melko hyvä osinkotuotto, brändi, kattava jakelu ja kysyntä, kohtuullinen arvostustaso (P/E: 15,5) ja tyydyttävät tunnusluvut (omavaraisuusaste 43 %, opo 13 %, matala osinko/tulos suhde).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti