sunnuntai 31. maaliskuuta 2013

3 - Älä jättäydy kotimarkkinoiden varaan

Sijoitusvihjeet ja -virheet

Aloitin tutkimaan amerikkalaisia osakkeita vuonna 2010 työskennellessäni yhdessä maailman suurimmista yrityksistä. Perehdyttyäni amerikkalaisiin osakkeisiin minulle paljastui, että myös työnantajani kuului niin sanottuihin osinkoaristokraatteihin, joka on ryhmä yhtiöitä, jotka ovat maksaneet osinkoja toistuvasti vuosikymmenten ajan korottaen niitä jatkuvasti. Tämä yhdistelmä vaikutti sopivalta tasapainottavalta tekijältä suomalaisten yhtiöiden heittelehtiviin osinkoihin nähden.

Mikä parasta vuonna 2010 amerikkalaiset osakkeet olivat vielä edullisesti hinnoiteltuja. Hankin salkkuuni aivan tammikuun lopussa Automatic data processing yhtiötä, joka on keskittynyt palkanmaksun hallintaan ja ulkoistukseen. Tällä hetkellä omistan 22 eri amerikkalaista osaketta ja dollarimääräistä ETF:ää. Amerikkalaiset osakkeet ovatkin kehittyneet onnekseni sekä eurooppalaisia että suomalaisia osakkeita vahvemmin. Samalla oman salkkuni kehitys on irtaantunut NasdaqOMX indeksin kehityksestä (kts. kuva). Irtaantuminen ajoittuu hyvin ajankohtaan, jolloin ryhdyin sijoittamaan amerikkalaisiin osakkeisiin.

Ulkomaisiin markkinoihin sijoitettaessa on kuitenkin otettava huomioon korkeammat kaupankäyntikulut, verotus sekä yhtiöistä saatavilla oleva informaatio. Esimerkiksi sijoitukseni PhillipMorris tupakkayhtiöön on aiheuttanut harmaita hiuksia verotuksellisessa mielessä. Osinkotuotto ja kurssikehitys ovat kuitenkin palkinneet vaivan!Tässä Nordnetin antama selvitys PhilipMorrisin maksamista osingoista:
"PM:n osingon oudot merkinnät johtuvat siitä, että kyseessä on ns. 80/20-yhtiö  (ks. http://www.dividend.com/dividend-stocks/consumer-goods/tobacco-products-other/pm-philip-morris-international/). Osinko maksetaan ulos toimestamme niin, että 93% brutto-osingosta maksetaan verotta ja 7% osingosta kuormitetaan 15% lähdeverolla. Maksamme osingon aluksi 100%:sti, joka on ,myöhemmin peruutettu ja korvattu 93/7 jaotuksella (0%/15%)."

Etuna sijoitustoiminnan kurottamisessa ulkomaille on laajempi yhtiövalikoima, kun useiden toimialoja ei ole välttämättä edes Suomen pörssissä edustettuna. Suomalaiset yhtiöt ovat harvoin markkinajohtajia tai laadukkaimpia sijoituskohteita. Rajojen ulkopuolelta on mahdollisuus aina nojautua sijoitustoiminnassaan markkinajohtajiin, Erityisesti Yhdysvallloissa yrityksillä on usein erilainen omistajapolitiikka, ja yhitön ensijainen tehtävä on ensijaisesti tuottaa omistaja-arvoa. Tämä ei välttämättä suomalaisessa sosialismissa ole mahdollista. 

(julkaistu 03/2013, päivitetty 01/2015)

Amerikkalaisia osakkeita salkkuun 01/02-2010

Pohja OMX25-indeksiä paremmalle kehitykselle rakentuu

Tammi-helmikuu 2010

Kahden ensimmäisen kuukauden aikana hankin salkkuuni amerikkalaiset osakkeet YUM Brands ja Automatic Data Processing. Syyt yhtiöiden hankintaan olivat yhtenevät ja noudattivat amerikkalaisiin osakkeisiin suuntautuvaa strategiaa. Molemmilla yhtiöillä on voimakkaasti ja jatkuvasti kasvava osinko. ADP tuo salkkuun uuden palvelu- ja konsultointiyrityksen sekä kasvumahdollisuuksia uusilta markkinoilta. YUM puolestaan ravintolaliiketoiminnan, hajautuksen useille markkina-alueille ja kasvumahdollisuudet Aasiassa. YUMin näen jonain päivänä nousevan suurten osingonmaksajien rinnalle.

Amerikkalaisten osakkeiden lisäksi ostin yhden lisäerän UPMää, joka ilmoitti melko hyvästä osingosta. Paperiteollisuuteen kytköksissä olevien yritysten osuus salkussa on tämän seurauksena noussut varsin suureksi. Siten Ahlströmin matka salkussa tuleekin päättymään viimeistään osingonmaksun jälkeiseen aikaan. 

Dollarin vahvistuminen on ollut Euroopan IDIOT valtioiden taloushuolien vuoksi varsin nopeaa, 1,45:stä 1,35:een. Vaihdoinkin koko kahden kuukauden ajan pieniä eriä euroja dollareiksi. Tarkastelujakson suurin pettymys oli Cramon myymättä jättäminen. Yhtiö ilmoitti heikosta tuloksesta ja sen kurssi lasketteli 25 tuottoprosentista 10:een. Tämä ei tietenkään saisi olla syy myynnin lykkäämiseen, mutta näen yhä yhtiössä potentiaalia.

2 - Osallistu osakeantiin laskumarkkinassa

Sekä laskumarkkinassa että syklin huippuvaiheessa useat yhtiöt turvautuvat rahoituksessaan osakeanteihin. Kriisin aikana yhtiöt eivät välttämättä saa edullista rahoitusta rahoitusmarkkinoilta, kun luotonantajat ovat varovaisia. Nousumarkkinassa yhtiöt näkevät entistä enemmän kannattavia investointeja ja hakeutuvat omistajien kukkarolle rahoittaakseen kasvuponnistelunsa.

Erityisesti laskumarkkinassa on usein kannattavaa osallistua hyvien yhtiöiden osakeanteihin. Erinomainen esimerkki tällaisesta tilanteesta oli Nordean osakeanti finanssikriisin aikana. Ostin Nordeaa helmikuussa 2008 noin 9 euron kappalehintaan. Yhtiö toteutti osakeannin noin vuotta myöhemmin kärsiessään finanssikriisin seurauksista. Osakeannissa sai merkitä kappalemäärällisesti noin puolet omistamastaan osakemäärästä 1,87 euron kappalehintaan. Tämä laski oman keskikurssini 6,5 euroon.

Mikäli olisin jättänyt osakkeet merkitsemättä olisi Nordea sijoitukseni edelleen, maaliskuussa 2013, tappiollinen 8,7 euron kurssitasolla. Harkitse kuitenkin tarkkaan millaisten yhtiöiden osakeanteihin osallistut ja pohdi mitä tarkoitusta varten yhtiöt rahoitusta tarvitsevat. Mikäli pääoman tarve on tilapäistä häiriötä varten, voit hyötyä ja saavuttaa merkittävän kurssihyödyn. Tässä toki ratkaisee myös osakeannin hinnoittelu!

Osakeanneista kirjoittaa Nordnet blogissaan sijoittaja Kim Lindström. Hänen kirjoituksestaan on helppo havaita, että nykyisenkaltaisessa (03/2013) nousumarkkinassa useat yhtiöt ottavat melkoisia riskiaskeleita osakkeenomistajien rahoituksella laajentaakseen liiketoimintaansa. Ovatko nämä investoinnit kannattavia, kun omaisuuslajeja hankitaan korkeilla hinnoilla osaksi olemassaolevaa liiketoimintaa.

lauantai 30. maaliskuuta 2013

Pohjalta uuteen nousuun - 2009

Sijoituspäiväkirja

Vuosi 2009

Salkun arvo oli alimmillaan 4/2009 yli 2000 euroa miinuksella. Osingot jäivät laimeiksi, osinkotuoton ollessa 3,8 %. Vuoden 2009 loppuun mennessä salkkuun oli laitettu pääomaa 15 400 euroa. 11/2009 näistä 14 000 euroa oli osakkeissa, 1000 euroa valtionobligaatioissa ja käteisenä 600 euroa (osingot huomioon ottaen). Jo 12/2009 salkku nousi kaikkien aikojensa korkeimpaan arvoonsa 18381euroa, +19 %, osakemarkkinoiden noustua pohjilta 50-70 prosenttia.

Pohjakosketuksen jälkeiset pörssin kurssiraketit, esimerkiksi Cramo ja YIT, otettiin salkkuun pohjanoteeraukseen nähden liian korkealla keskihinnalla. YIT:n tapauksessa myös liian pienellä ostomäärällä. Pelko ostaa pohjilta oli liian suuri. Silti YIT:n kurssinousuksi noteerattiin joulukuun (2009) alussa 65 %. Ainoa opetus tästä oli se, että osta silloin kun pelottaa, silloin on halpaa. Vain UPM:n ostoajoitus osui täysin oikeaan aikaan, ostohinnan ollessa 5,08, mutta senkin tapauksessa ostoerän suuruuden olin laskenut liian alas 400 euroon.

Ydinsalkun osakkeiden ostot (Orion +25 %, TeliaSonera +45 %, Fiskars +50 %, Neste +15 %) osuivat melko hyvin oikean aikaan ja arvonnousua tuli kohtuullisesti pienillä steikeillä. Huonoin sijoitus oli Nokia, jonka kurssi laski laskemistaan ja miinusta oli joulukuun alussa pahimmillaan 28 prosenttia. Nokian saadessa momentumia takaisin uskon sen nousevan komeasti yli keskihinnan 11,8:n euron. Yksi onnistumisista oli myös päätös osallistua Nordean osakeantiin. Se laski Nordean keskihintaa mukavasti, vaikka rohkeus ostaa lisää Nordeaa pohjilta, monien muiden osakkeiden tapaan, jäi puuttumaan.

Vuoden 2009 loppupuoliskolla otin salkkuun Ahlströmin, käännepotentiaalin ja hyvän, tosin epävarman, osingomaksajan maineensa vuoksi. Lisäksi Fortumin osto osinkojen ja heikon kurssikehityksen vuoksi näyttää osoittautuvan onnistuneeksi. Venäjän riskin vaikutusta jäädään kuitenkin odottamaan. Vaisalan oston syyt eivät olleet täysin selviä jälkikäteen ajateltuna. Hajautuksellisista syistä ostos voi olla hyvä, pieni koko ja teknologiasektorin osake olivat puuttuneet salkusta. Samoin alhainen velkaantuneisuus ja perheomisteisuus olivat ostolle hyviä syitä, joita varjostivat vain vähän korkeahko arvostustaso ja teollisuuden lama, joka painoi Vaisalan tuottoja alas.

Seuraavina suunnitteltuina liikkeinä jalansijan avaaminen Amerikan osakemarkkinoilla ja aloittaa mahdollisuuksien kartoittaminen ETFien osalta. Joulukuun loppuun mennessä arvostustasot ovat nousseet kuitenkin merkittävästi, ja hyville välittömille osinkotuotoille on vaikea päästä. Ehdottomana entry-kriteerinä onkin vähintään 3 prosentin osinkotuotto. Tulevat ostokohteet ja tavoitehinnat on määritetty, ja on aika jäädä jälleen odottamaan oikeaa ostohetkeä.

1 - Miten toimin syklin pohjalla

Kun osakemarkkinat lähtevät laskuun, on tärkeää olla oma sijoitusstrategia kirkkaana mielessä. Itselleni olen luonut muutamia muistisääntöjä sijoitustulosten parantamiseksi:
  1. Ennen laskumarkkinaa, syklin huipulla, pienennän kertasijoitusten suuruutta ja harvennan tekemiäni sijoituksia. Ensinnäkin, tällä toimenpiteellä kerrytän varoja laskumarkkinaa varten. Toiseksi, näin myös välttyy paremmin ostamasta osakkeita kalliilla hinnalla.
  2. Kun osakkeiden hinnat lähtevät laskuun, ostan osakkeita hajautetusti sijoittaen useisiin osakkeisiin. Tämä takaa sen, että voin poimia salkkuun laatuosakkeita useaan kertaan alamäen aikana. On erittäin vaikeaa tehdä jokaista osakeostoa syklin pohjalla. 
  3. Pyrin välttämään saman osakkeen ostamista lyhyellä aikavälillä useasti. Mikäli osakkeet ovat laskumarkkinassa, silloin kyseistä osaketta luonnollisesti voi ostaa keskipitkällä aikavälillä entistäkin edullisemmin. Olen useasti sortunut virheeseen, jossa ostan laskevaa osaketta lisää pian edellisen oston jälkeen.
  4. Tarttuminen putoavaan puukkoon on psykologisesti äärimmäisen vaikeaa. Ylituottoihin yltävät sijoittajat ostavat osakkeita kuitenkin silloin, kun muut myyvät. Laskumarkkinan aikana ei tule pienentää osakeostoja vaan pikemminkin kasvattaa niitä, jotta keskihintasi kunkin osakkeen kohdalla laskee. Tämä tekniikka tunnetaan nimellä dollar-cost-averaging.
  5. Laskumarkkinan aikana on tärkeä kiinnittää suuri huomio yhtiöiden laatuun ja syklisyyteen. Rakennusalan ja raskaan teollisuuden osakkeet tapaavat laskea ensimmäisten joukossa. Näitä voit poimia salkkuusi ensimmäisenä. Valitse kuitenkin kestomenestyjiä, joiden osakekurssit kärsivät yleisestä pessimismistä.
  6. Toimiessaan kurinalaisesti piensijoittajalla on parhaimmat mahdollisuudet selvitä voittajana laskumarkkinasta, esimerkiksi: piensijoittaja voi lisätä pääomaa sijoitussalkkuunsa, kun ammattilaisten osakerahastoista yleensä virta on yleensä ulos ja piensijoittaja voi ottaa näkemystä haluamallaan tavalla, kun rahastoja pidättelevät erilaiset säännöt.
  7. Neuvottele osakevälittäjäsi tai pankkisi kanssa mahdollinen sijoituslaina valmiiksi, jotta voit nopeasti alkaa hyödyntämään alhaisempaa hintatasoa, jos käteiskassa pääsee ehtymään.
Käytännön kokemuksia virheistä ja opeista syklin pohjalla voit lukea tästä.

(*julkaistu 30.3.2014, päivitetty 2.1.2015)

perjantai 29. maaliskuuta 2013

Tartunta putoavaan puukkoon - 2007&2008

Sijoituspäiväkirja

Vuodet 2007 ja 2008

Sijoittamisen aloittaminen vuoden 2007 lopussa tapahtui hieman liian aikaisin. 50 prosentin lasku ei tarkoittanut vielä sitä, että osakkeet olisivat olleet vielä halvimmillaan. Finanssikriisi ei ollut vielä äitynyt luottolamaksi ja pankkien lamaantumiseksi.

Toinen virhe oli vaiheittaisten osakeostojen osoittaminen samoihin, pariin kolmeen, osakkeeseen (pääasiassa Cramo ja Huhtamäki, mutta myös Kesko ja Metso). Mikäli peräkkäiset ostot olisi hajautettu paremmin olisivat näiden suurimpien sijoitusten keskihinnat muodostuneet alhaisemmiksi, ja siten myöhemmin (4/2009à) arvonnousu olisi ollut suurempi. Sinänsä osakevalinnat olivat onnistuneita, vain ostojen paremmalla ajoittamisella ja hajauttamisella (kohdistamalla ostoja muihin salkkuun myöhemmin ostettuihin osakkeisiin) olisi saatu aikaan vielä parempia tuloksia.

Kolmas keskeinen virhe oli varovaisuuden voittokulku. Pörssin liukuessa alamäkeä myös oma varovaisuus kasvoi. Pienensin kertaostojen suuruutta 500 eurosta 400 euroon. Myös osakeostot harvenenivat. Tästä enemmän seuraavassa kirjoituksessa. Tärkeä opetus on kuitenkin se, että ostojen tulisi kasvaa kun kurssit menevät alaspäin. Se, milloin tämä tehdään on vaikein kysymys. 

Neljäs virhe oli rahastosijoitusten jatkaminen. Luopuminen näistä, jopa pienellä tappiolla, olisi tuonut paremman tuoton suorien osakesijoitusten kautta niin lyhyellä kuin pitkälläkin tähtäimellä. Tappiolla luopuminen on aina vaikeaa. Tätä kirjoitettaessa tammikuussa 2010 hyviä osinkotuottoja tuovia sijoituksia on vaikea enää tehdä.