torstai 30. tammikuuta 2014

Tarina siirtyy tähän päivään

Tarina vaurastumisesta siirtyy tähän päivään. Maaliskuussa 2013 aloitin julkaisemaan alunperin itseäni varten tarkoitettuja kirjoituksia osakesijoituksieni kehityksestä ja suunnitelmista sekä yksittäisten sijoitusten syistä. Kirjoitukset ovat olleet hyvä keino palata myöhemmin kunkin tapahtuman syihin ja arvioida päätösten onnistumista.

Ryhdyttyäni julkaisemaan kirjoituksia Internetissä on blogi paremmin sitouttanut itseäni tekemiini päätöksiin. Mikäli tavoitteeni olisivat vain omassa tiedossani, olisi selittely ja syiden etsiminen huomattavasti helpompaa. Esimerkiksi lisätulojen luominen on pitkään ollut piikki lihassa ja vihdoin olen ottanut tärkeitä askeleita toimeenpanemiseksi.

Sijoituspäiväkirjani, jota pidän kuukausittain, palaa vihdoin menneisyydestä tähän päivään. Tammikuun sijoitustapahtumat julkaisen helmikuussa. Osakesijoittaminen on jatkuvaa oppimista ja pyrin edelleen kirjoituksillani sijoitusvihjeistä ja virheistä painamaan mieleeni asiat, joita tulee välttää tai monistaa.

Blogi on myös erinomainen keino suunnata omaa ajankäyttöä haluttuun suuntaan. Jatkossa haluan kirjoittaa entistä enemmän tulojen lisäämisestä ja tehdä myös työtä sen eteen käytännössä. Edelleen, suomalaisessa veroympäristössä, nykyisessä yleisen palkkakehityksen ympäristössä sekä osake- ja asuntomarkkinoiden tilanteessa on vaikea tavoitella taloudellista riippumattomuutta ilman merkittävää tulojen lisäämistä.

Asuntosijoittamisen ilmiön kuumentumista kuvastaa hyvin se, että blogin suosituimpia kirjoituksia ovat erityisesti asuntosijoittamista käsittelevät kirjoitukset.


torstai 23. tammikuuta 2014

16 - Hajauttamisen vaikeus ja ihanuus

Sijoitus vihjeet ja virheet

Marraskuun (2013) lopussa Jukka Oksaharju kertoi omista hajauttamisen periaatteistaan Kauppalehdessä. Lähestyn hajauttamista osin samoilla ajatuksilla, osittain eri lähtökohdista.
 • Ajallinen hajauttaminen. Sijoitan jatkuvasti osakemarkkinoille. Pyrin kuitenkin tallettamaan osakesalkkuun enemmän varoja, kun osakemarkkinat ovat aliarvostettuja.
 • Hajauttaminen eri markkinasyklien mukaan. Ydin- ja satelliittisalkku mallilla pyrin hyötymään myös markkinasykleistä. Satelliittisalkun osakkeet ovat valmiina myytäväksi, kun taas ydinsalkun yhtiöt pyrin omistamaan ikuisesti.
 • Kansainvälinen hajauttaminen. Sijoittaminen eri markkinoille pienentää riippuvaisuutta Suomen volatiileista markkinoista ja voi hyvinkin parantaa tuottoja. Periferiset markkinat tapaavat liikkua hieman eri tahtiin kuin keskusmarkkinat, kun ulkomaiset sijoittajat liikuttelevat varojaan sisään ja ulos Suomen pörssistä. Kansainvälisellä hajauttamisella voi myös hajauttaa valuuttariskiä.
 • Toimialojen välinen hajauttaminen. Pyrin sijoittamaan kattavasti eri toimialoille. Kultakin valitsemaltani toimialalta pyrin sijoittamaan yhteen kotimaiseen ja yhteen ulkomaiseen yhtiöön. Toimialavalinnoilla pyrin hyötymään myös trendeistä, jotka luovat kasvua valitsemilleni yhtiöille. Valitsemalla tietyt toimialat pidän huolta myös siitä, että sijoitan vain niihin osakkeisiin, joiden toiminnan 
 • Arvopapereiden lukumäärä. Suuri lukumäärä eri omistuksia asettaa haasteen eri yhtiöiden seuraamiselle. Toisaalta suuri lukumäärä myös vähentää seuraamisen merkitystä, koska yksittäisen sijoituksen liikkeet heilauttavat vain vähän koko salkkua. Osinkosijoittajana suuri määrä eri osakkeita turvaa absoluuttisen osinkotuoton, mikäli yksittäinen osake leikkaa tai lakkaa maksamasta osinkoa.
 • Positioiden suuruudet eri arvopapereiden välillä. Pitkällä aikavälillä sijoittajan tulee huolehtia myös, ettei yksittäisten osakkeiden paino salkussa kasva liian suureksi.
 • Rahastot ja ETF:t. Vaikka pyrin välttämään sijoituksia ETF:iin ja rahastoihin niiden kustannusten takia, suorien osakesijoitusten lisäksi omistan ETFiä, jotka sijoittavat hankalille markkinoille tai toimialoille. Olen valinnut eri ETFiä, jotka maksavat hyvää ja vakaata osinkotuottoa. Rahastojen avulla voi helposti laajentaa kansainvälistä hajauttamista esimerkiksi kehittyville markkinoille.
 • Omaisuuslajien välinen hajauttaminen. Yksi syy miksi luen omistusasunnon sijoitusvarallisuudeksi on se, että myönnän heikkouteni sijoittajana. Mikäli kohdistaisin kaiken vapaan kassavirran osakkeisiin tekisin varmasti enemmän virheitä. Tietty niukkuus kannustaa valitsemaan vain parhaimmat sijoituskohteet. Asuntosijoittaminen tarjoaa omalle pääomalle korkeampaa tuottoa velkavivun avulla ja on vähemmän riippuvainen osakemarkkinoiden kehityksestä.
Muita ajatuksia hajautuksesta:

Warren Grahamin Osinkopuu blogista löytyy hyvä kirjoitus hajauttamisesta ja sen haasteista.

Pörssisäätiön internetsivuilta löytyy mielenkiintoinen graafi hajauttamisen vaikutuksesta riskiin:
Hajauttaminen_useisiin_osakkeisiin_pienentaa_salkun_riskia
Lähde: Pörssisäätiö, http://www.porssisaatio.fi/tutkimus-tilastot/?stat_id=3385

torstai 16. tammikuuta 2014

Yhteenveto 2013 ja tavoitteet

 Väliviikon 2013 yhteenveto
 • Suurimmaksi osingonmaksajaksi nousi Vaisala, joka maksoi muhkeat lisäosingot. Niin ikään pääomanpalautusta maksanut L&T nousi toiselle sijalle.
 • Uusia talletuksia sijoitussalkkuun kertyi alle 12 000 euroa siirtäessäni enemmän varoja seuraavan sijoitusasunnon hankintaa varten. Sijoitusasuntoa varten kertyi huhtikuusta lähtien yli 10 000 euroa.
 • Salkun arvo ylitti vuoden tavoitteen (78 000 €) lähes 8000 eurolla. Sijoitusten arvo nousi 86 700 euroon vuoden lopussa.
 • Vuoden osinkokertymä ylsi lähes 2500 euroon.
 • Muiden vaurastumisen vauhtipyörien rakentaminen oli vaisua. En saanut aikaiseksi yrityksen perustamista ja siten erilaisten projektien toteuttaminen oli vaikeaa.
Vuoden 2014 tavoitteet

 • Salkun arvo yli 100 000 €. Tavoite tarkoittaa hivenen laskevaa kurssitasoa.
 • Omaisuuden arvo 180 000 euroa.
 • Sijoitetun pääoman tehokkuuden parantaminen. Tuottamattomien sijoitusten uudelleenkohdentaminen.
 • Toinen sijoitusasunto – yksin tai yhteisomistuksessa. Vasta 2014 olen taloudellisesti valmis toisen sijoitusasunnon hankintaan.
 • Yritys todellisena vaurastumisen vauhtipyöränä.
Edellisten vuosien yhteenvedot ja tavoitteet voit lukea Sijoitusten kehitys sivulta.

Suunnitellut osakemyynnit - vuosi 2014
Sijoitusstrategiani mukaisesti pyrin myymään yhden, heikosti suoriutuvan, ydinsijoitukseni vuodessa, jotta sijoitusten laatu säilyy korkealla tasolla.
Vuoden 2014 myyntivaihtoehdot, ydinsijoitukset:
·         Sanoma, liiketoimintastrategia, näkymät, osingonmaksukyky, vuoden 2013 tapaan säilyy listalla.
·         YIT, tarjoisiko YIT pitkänaikavälin osinkosijoittajalle riittävää vakautta ja tuottoa? Pieni osuus salkusta ja Venäjä-riski.
·         Metso, uudelleenarviointi jakaantumisen jälkeen, ovatko kaksi erillistä yhtiötä sopivia osinkosijoittajan salkkuun?

torstai 9. tammikuuta 2014

Sijoitusstrategiaa vuodelle 2014

Sijoituspäiväkirja

Joulukuu 2013

Vuoden lopussa on aina hyvä hetki terävöittää omaa sijoitusstrategiaa sekä pohtia seuraavan vuoden tavoitteita. Omassa sijoitusstrategiassani lähtökohtana on hankkia ydinsalkkuuni yhtiöitä, joiden osakkeita pyrin omistamaan ikuisesti-periaatteella ja keskityn vuotuisen osinkokertymän kehittämiseen markkinatilanteesta riippumatta. Satelliittisalkkuni lähtökohtana on puolestaan hyötyä markkinasykleistä, tilapäisistä yhtiökohtaisista hinnoitteluvirheistä ja osinkoa maksavien käänneyhtiöiden kurssikehityksestä.

Vaikka vuoden 2013 myynnit ovat useista syistä johtuen kohdentuneet ydinsalkun yhtiöihin, seuraavana vuonna 2014 tavoitteenani on realisoida muutamia satelliittisalkun omistuksia. Erityisesti NesteOilin ja Tiedon kurssitasot mahdollistavat mielekkään luopumisen sijoituksista. Ennen myyntiä pyrin kuitenkin pääsääntöisesti katsomaan yli kevään osinkojen. Kurssinousu voi hyvinkin edelleen jatkua, jopa muutaman vuoden, joten mahdolliset myynnit tulen jaksottamaan koko vuoden ajalle.

Salkkuhuoltoa ja voittoja kotiuttaessa oli kuitenkin tärkeä muistaa, etteivät myynnit kohdistuisi pelkästään kurssimenestyjiin, vaan myös heikosti suoriutuviin yhtiöihin (kuten tiedotusvälineet osuvasti sijoittajia vuoden lopussa muistuttivat). Tähän kategoriaan tulen laskemaan vähintäänkin opiskeluajoilta periytyvät DanskeBankin rahastot, joulukuussa arvoltaan 4400 €. Nousumarkkina on lisäksi hyvä tilaisuus luopua kassavirtaa tuottamattomista sijoituksista ja kehnoista yhtiöistä. Joulukuussa laitoin vihdoin sisään myyntitoimeksiannon oppirahasijoituksesta Vestasista ja myin osakkeet pois.

Joulua edeltävällä viikolla kävin Säästöpankissa kysymässä lainaa seuraavaa sijoitusasuntoa varten. Vastaanotto oli kylmä. Olin aavistellut sitä kysyessäni asiaa muutama kuukausi sitten sähköpostitse. Säästöpankki tarjosi Hypon lainaa, mutten vaivautunut kysymään sen yksityiskohtia. Danske Bank vaikutti erittäin kiinnostuneelta pitämään reilusti vähentyneet olemassa olevat asiakkaaat. Danske lupasi sijoitusasuntolainaa 100 % lainoitusasteella 1,65 marginaalilla. Säästöpankin marginaali oli puolestaan 2,5 %, joten näiden kahden välillä päätös oli yksinkertainen.


Loppuvuodesta pettymyksen toi Panostajan ilmoitus jättää osingot ensi vuonna maksamatta. Takoman saneerausuutiset olivat myrkkyä Panostajan taloudelle. Salkkuyhtöistäni lisäksi Sanoman ja Nokian osingonmaksu oli epävarmaa. Ottaen huomioon osinkoverotuksen kiristymisen absoluuttisen osinkokertymän kasvattaminen tulisi olemaan vuonna 2014 aikaisempaa vaikeampaa.

perjantai 3. tammikuuta 2014

Irtaantuminen Caverionista

Sijoituspäiväkirja

Marraskuu 2013

Päätin myydä Caverionin osakkeet pitkän kurssirallin jälkeen. Hankintamenoksi Caverionin osakkeelle muodostui 22,63 % taannoisesta YIT:n osakkeen hankintahinnasta. 8,84 € hankintahinnalla Caverionin laskennalliseksi ostohinnaksi muodostui 2 € (8,84 * 0,2263). Syyt osakkeen myynnille olivat monijakoiset. Sijoitusstrategisista syistä johtuen en halunnut kasvattaa osakelukumäärää salkussani ja kurssiralli oli sopiva hetki kotiuttaa voittoja. Seuratessani rakennusmarkkinoita työn kautta erittäin läheltä, en enää uskonut kahden erillisen yhtiön luovan yhtä paljon arvoa asiakkaille. Erityisesti rakennusmarkkinoilla toimivalle yhtiölle näin hyödylliseksi, että yrityksellä on kaksi tukijalkaa tasapainottamaan suhdannevaihteluita.

Caverion toimii erittäin fragmentoituneilla ja hintakilpailuilla markkinoilla, joilla kysyntätilanne on alhainen ja laskeva. En näe, että sen suuri konsernirakenne luo kilpailukykyä lukuisten pienempien ja ketterämpien yritysten rinnalla. Nämä olivat omat henkilökohtaiset syyni toimia päinvastoin kuin suurimmat henkilöomistajat Herlin ja Ehrnroothit. YIT:n uumoiltiin lisäksi liittyvän ensi kevään osingonlaskijoiden joukkoon.

Ydinsalkkuni on vuonna 2013 supistunut huomattavasti. Abbott Laboratoriesin poistin salkustani myös jakaantumisen seurauksena ja Heinzin osti Warren Buffett. YIT:n jätän salkkuuni ainakin kevään osinkoon saakka. Yhtiökadosta huolimatta myös Metson osakkeen myyminen on toimenpidelistallani. Myyntien ja uuden pääoman seurauksena käteistasot olivat korkealla ja tämä aiheutti painetta osakeostoille. Yksittäiset osakkeiden tuotto-odotukset olivat mielestäni laskeneet arvostustasojen kohoamisen myötä.

Muutamista irtaantumisista ja salkkuun virtaavasta uudesta pääomasta (=palkkatulosta) johtuen tankkasinkin salkkuun 25 kappaletta lisää WisdomTreen kehittyville markkinoille sijoittavaa ETFää (DEM). Oston jälkeen sen osuus salkusta oli huomattava, lähes 3000 euron arvolla. Laajasti hajautettu ja kehittyvien markkinoiden osingonmaksajiin sijoittava ETF oli edelleen yksi tärkeä parkkipaikka varoille, joille en löydä heti sijoituskohdetta. Lähes 4 prosentin osinkotuotto oli hyvä takuu yhdistettynä laajaan maantieteelliseen hajautukseen.

Hiljaisen elo- ja syyskuun jälkeen vauhti kiihtyi marraskuussa. ETF:n lisäksi ostin lisää Stockmannia. Yhtiön markkina-arvo oli vajonnut historiallisen alas, osittain syystä. Myynti Suomessa ja Venäjällä osoitti kaakkoon heikentyneen kuluttajaluottamuksen seurauksena. Toisaalta yritys oli saanut investointiohjelmansa Venäjällä valmiiksi, hedelmät oli nyt poimittavana, Lindex kasvoi ja teki tulosta sekä viimeisellä kvartaalilla yrityksen kassaan kilahtaisi 24 miljoonaa euroa veronpalautuksia Ruotsin valtiolta.

Lokakuun lisäsijoitus ExxonMobiliin onnistui ajoituksellisesti erityisen hyvin. Hieman ostoni jälkeen BerkshireHathawayn kerrottiin nurkanneen yhtiöstä merkittävän osuuden ja kurssi singahti nopeasti kohti uusia huippuja. Tämä oli toinen kerta, kun Warren Buffett peesasi minua? Marraskuusta tuli lisäksi historiallinen kuukausi,ensimmäistä kertaa blogeistani kilahti tililleni käteistä.