Sijoitusten kehitys

Talletukset osakesalkkuun:

2007: 1000 €
2008: 9000 €
2009: 5400 €
2010: 11 800 €
2011: 11 850 €
2012: 14 700 €
2013: 11 850 €
2014: 14 000 €
2015: 13 000 €
2016: 13 400 €
2017: 13 000 €
2018: 14 000 €
2019: 10 000 €

Tällä tahdilla säästin 100 000 € osakkeisiin

Vuosi 2010

 • Osakesijoitusten arvo nousi vuonna 2010 yli 35 000 euron. Yksityiskohtaisemman taulukon sijoitusten kehityksestä voit lukea tästä.
 • Osinkotuotto oli 3,78 % sijoitetulle pääomalle. Uutisten mukaan inflaatio laukkasi Suomessa noin kolmessa prosenttiyksikössä.
 • Omistettavien yhtiöiden määrä kasvoi rajusti (17 kpl --> 33 kpl). Myös olemassaolevia positioita kasvatettiin.
 • Yhdysvaltain osakesalkku saatiin pääosin rakennettua.
 • Sillanpää avattiin niin pohjoismaisiin osakkeisiin, ETF:iin ja kehittyvien markkinoiden rahastoihin.
 • Myös ensimmäinen verotekninen siirto tehtiin Nokian osakkeella. Veroseuraamukset vähenivät 180 euroa.
 • Ensimmäiset myynnit tehtiin Cramon ja Ahlströmin osakkeilla.
 • Sampo Pankissa olevien rahastojen myynti aloitettiin. Varoja siirrettiin suoriin osakesijoituksiin.
 • Etrade tili avattiin vastalauseena Nordnetin hinnankorotukselle. Hyvin pian Etradeen muodostui lähes 6000 euron salkku.
 Tavoitteet vuodelle 2011
 • Sijoitusten arvon kasvattaminen yli 50 000 euron.
 • Pohjoismaisten sijoitusten ja ETF omistusten kasvattaminen edelleen.
 • Positioiden kasvattaminen valituissa yhtiöissä.
 • Osinkotuotto sijoitetulle pääomalle 3,9 %.
 • Sampo Pankkiin kohdistettujen rahastosijoitusten realisoinnin jatkaminen.

Vuosi 2011

 • Sijoitusvuosi 2011 oli äärimmäisen vaikea. Vuoden alkupuolisko näytti positiivisia merkkejä ja puolivälin jälkeen tapahtui raju kurssilasku.
 • Talletukset lisääntyivät yli 30 % vuoteen 2010 nähden, euromääräisesti lähes 12 000 euroa.
 • Sijoitusten voitto laski alkuvuoden 8700 eurosta vain vajaaseen 1000 euroon.
 • Vuoden 2011 tavoitteet täyttyivät rajallisesti: kolmannen vaiheen portfolio rakennettiin (konepajadivisioonaa lukuun ottamatta), eurooppalaisia osakkeita (BASF, Santander), yksi ETF (VNQ) ja Securitasta ostettiin salkkuun, positioita kasvatettiin useissa yhtiöissä.
 • Satelliittiosakkeet kehittyivät heikosti johtuen huonosta oston ajoituksesta. Tämän vuoksi myyntejä ei tehty eikä myyntivoittoja saavutettu.
 • S&P500 indeksi kehittyi suotuisasti ja salkun amerikkalaiset osakkeet vähensivät volatiliteettia ja pitivät salkun pinnalla.
 • Etraden talletukset kaksinkertaistuivat reiluun 13 000 euroon ja kolmasosaan talletuksista. Etraden salkkuun keskitettiin satelliittisijoitukset, eurooppalaiset ja ruotsalaiset osakkeet.
 • Osinkotuotto sijoitetulle pääomalle nousi 4,3 prosenttiin ja omalle pääomalle reiluun 4 prosenttiin.
Tavoitteet vuodelle 2012
 • Kolmannen vaiheen konseptin jatkaminen ja tuottojen hankkiminen satelliittisijoituksilla
 • Efektiivinen osinkotuotto 4,0 % (netto).
 • Sijoitusten kasvattaminen yli 55 000 euron.*
 • Fokus ruotsalaisissa ja amerikkalaisissa yhtiöissä sekä valituissa ETF:ssä.
 • Ensimmäisen sijoitusasunnon hankinta ja yrityksen perustaminen sekä omaisuuden kasvun kiihdyttäminen.

Vuosi 2012

 • Vuoden suurimmaksi osingonmaksajaksi nousi Espanjan Banco Santander, jonka lisäosingot siivittivät sen ohitse viime vuoden suurimman Nokian ja lisäosinkoja vuonna 2011 maksaneen Fiskarsin. Toiselle sijalle jäivät rinta rinnan TeliaSonera ja Fortum.
 • Talletukset lisääntyivät 14 700 €, joista 1750 € Sampopankin rahastomyyntejä.
 • Sijoitustoiminnan neljännen vaiheen (”autopilot”) suunnittelu käynnistyi.
 • Etrade lopetti toiminnan Suomessa ja sijoitukset siirtyivät Nordnetiin.
 • Sijoitusten arvo nousi yli 61 000 euron vuoden lopussa.
 • Ruotsalaiset osakkeet: Lisäsijoitus Securitakseen ja sijoitus Nordnetin osakkeeseen.
 • 2800 euroa ETFiin vuoden aikana (DEM&JXI).
Tavoitteet vuodelle 2013
 • Omaisuus: 120 000 €.*
 • Salkun arvo: 78 000 €*
 • Sijoitustoiminnan jättäminen vähemmälle ajankäytölle ja keskittyen uusien vaurastumisen vauhtipyörien kehittämiseen.
 • Kaksi sijoitusasuntoa (esim. yhteisomistuksessa)
 • Yritystoiminta käynnissä
 • Kirjoitustuloja

Vuosi 2013

 • Suurimmaksi osingonmaksajaksi nousi Vaisala, joka maksoi muhkeat lisäosingot. Niin ikään pääomanpalautusta maksanut L&T nousi toiselle sijalle.
 • Uusia talletuksia sijoitussalkkuun kertyi alle 12 000 euroa siirtäessäni enemmän varoja seuraavan sijoitusasunnon hankintaa varten. Sijoitusasuntoa varten kertyi huhtikuusta lähtien yli 10 000 euroa.
 • Salkun arvo ylitti vuoden tavoitteen (78 000 €) lähes 8000 eurolla. Sijoitusten arvo nousi 86 700 euroon vuoden lopussa.
 • Vuoden osinkokertymä ylsi lähes 2500 euroon.
 • Muiden vaurastumisen vauhtipyörien rakentaminen oli vaisua. En saanut aikaiseksi yrityksen perustamista ja siten erilaisten projektien toteuttaminen oli vaikeaa.

Tavoitteet vuodelle 2014
 • Salkun arvo yli 100 000 €. Tavoite tarkoittaa hivenen laskevaa kurssitasoa.
 • Omaisuuden arvo 180 000 euroa.
 • Sijoitetun pääoman tehokkuuden parantaminen. Tuottamattomien sijoitusten uudelleenkohdentaminen.
 • Toinen sijoitusasunto – yksin tai yhteisomistuksessa. Vasta 2014 olen taloudellisesti valmis toisen sijoitusasunnon hankintaan.
 • Yritys todellisena vaurastumisen vauhtipyöränä.

Vuosi 2014

 • Kokonaisvarallisuus ylsi 179 000 euroon tavoitteen ollessa 180 000.
 • Siirsin osakesalkkuun 14 000 euroa uutta pääomaa. Vuoden aikana kohdistin voimakkaasti sijoituksia osinkoja tuottamattomista sijoituksista, kuten rahastoista, laatuyhtiöiden osakkeisiin. Salkusta poistui 6 sijoitusta. Tein kuitenkin aktiivisesti sijoituksia uusiin kohteisiin.
 • Salkun arvo ylsi lähes 108 000 euroon ylittäen viime vuonna asettamani tavoitteen (100 000 €) sekä laskennallisen merkkipaaluni (92 714 €).
 • Merkittävä vaikutus oli valuuttakurssimuutoksilla. Euro/dollari vaihtokurssi oli vuoden alussa 1,365 ja lopussa 1,22. 
 • Vuoden osinkokertymä ylsi lopulta 3074 euroon laskien mukaan vuoden viimeisen viikon osingonmaksut sekä viimeisen päivän valuuttakurssilla laskettuna. Osinkotuotto sijoitetulle ja omalle pääomalle oli noin 4 prosenttia (netto).
 • Suurimmaksi osingonmaksajaksi nousi Banco Santander, heti perässään lisäosingon maksanut Fiskars. Amerikkalaisista osakkeista suurin maksaja oli etuoikeutettuihin osakkeisiin sijoittava ETF – PGF.
 • Tavoitteeni mukaisesti onnistuin hyvin kohdentamaan osinkoa maksamattomia sijoituksia tuottavampiin sekä vähentämään joutilaan käteisen määrää.
 • Yritystoiminta tuotti kokonaiset 450 euroa (PBT).
Vuoden 2015 tavoitteet
 • Salkun arvo 130 000 euroa.
 • Omaisuuden arvo 230 000 euroa.
 • Absoluuttisen osinkokertymän kasvun varmistaminen sekä efektiivisen osinkotuoton parantaminen.
 • Yksi uusi vaihtoehtoinen sijoitus (tuottoa.fi:n, Fixuran ja S-ryhmän osuuksien rinnalle).
 • Kolme asuntoa vaurastumisen vauhtipyöränä. 10 000 € kontribuutio varallisuuden kasvuun.
 • Yritystoiminnan liikevaihto 2500 euroa. Nyt haetaan liikevaihtoa, jotta voin tehdä tulosta.

Vuosi 2015

 • Vuodelle 2015 asettamieni aktiviteettien toteuttamisessa en onnistunut. Yritystoiminta on erittäin pienimuotoista, lähes olematonta, ja toinen sijoitusasunto on edelleen hankkimatta.
 • Kokonaisvarallisuuteni ylsi 227 000 euroon, asettamani tavoitteen ollessa 230 000 euroa.
 • Siirsin osakesalkkuuni 13 000 € uutta pääomaa.
 • Salkun arvo nousi 137 000 euroon vuoden laskennallisen tavoitteen ollessa 111 000 ja vuodelle 2015 asettamani tavoite oli 130 000. Olen reilusti yli vuoden 2016 laskennallisen tavoitteen tasolla.
 • Arvonnoususta merkittävä osa muodostui dollarin vahvistumisesta. Useampi amerikkalainen sijoitukseni olisi tappiolla dollarimääräisesti tarkasteltuna.Valuuttakurssi oli vuoden alussa 1,22 ja vuoden lopussa 1,086.
 • Vuoden osinkokertymä ylsi noin 3690 euroon.
 • Vuoden 2014 tapaan päättyneenä vuonna vaihtoehtoiset sijoitukset olivat suuressa roolissa: 1000 € yrityslainoihin400 € osuuskaupan jäsenyyksiä, 4000 € vertaislainoitusta harjoittaviin yhtiöihin ja eläkesäästöjä kertyi noin 3000 €. Nämä sijoitukset olivat paljolti mahdollisia alhaisemman veroprosentin ja ulkomailla pitämättä jääneiden lomien vuoksi.
Vuoden 2016 tavoitteet
 • Salkun arvo 160 000 €, mikä tarkoittaa vain hienoista arvonnousua.
 • Omaisuuden arvo 270 000 euroa, mikä on haastava tavoite, jos osakkeiden arvonnousu ei ole edellistä tavoitetta vauhdikkaampaa.
 • Kolme asuntoa vaurastumisen vauhtipyöränä. Yksi asunto lisää on tärkein komponentti saavuttamaan omaisuustavoitteeni.
 • Kaksi uutta tuotetta osakeyhtiölleni myyntiin.
 • Yksi uusi vaihtoehtoinen sijoitus.

Vuosi 2016

 • Kokonaisvarallisuuteni ylsi lähes 289 000 euroonasettamani tavoitteen ollessa 270 000 euroa.
 • Osakesalkun arvo nousi 175 000 euroon vuoden laskennallisen tavoitteen ollessa 130 000 € ja vuodelle 2016 asettamani tavoite oli 160 000 €. Salkun arvo itseasiassa ylsi reilusti yli vuoden 2018 laskennallisen tavoitteen (12 000 € uutta pääomaa per vuosi + 6 % arvonnousu) tasoa.
 • Siirsin osakesalkkuuni 13 400 € uutta pääomaa.
 • Osa arvonnoususta muodostui jälleen dollarin vahvistumisesta. Muutama amerikkalainen sijoitukseni olisi tappiolla dollarimääräisesti tarkasteltuna.Valuuttakurssi oli vuoden alussa 1,086 ja vuoden lopussa 1,047. Toisaalta Ruotsin kruunu puolestaan heikentyi.
 • Vuoden osinkokertymä ylsi noin 4800 euroon, tarkoittaen keskimäärin lähes 400 euroa kuukaudessa. Osinkotulot kasvoivat noin 1000 euroa edellisvuoteen nähden.
 • Ostin toisen sijoitusasunnon, joka alkoi kartuttamaan asuntoihin sitoutunutta varallisuutta vuoden puolivälistä.
 • Vuoden 2014 ja 2015 tapaan vaihtoehtoiset sijoitukset olivat suuressa roolissa: sijoitin muun muassa 2500 € yrityslainoihin ja 10750 € vertaislainoitusta harjoittaviin yhtiöihin. Näiden sijoitusten rahoitus on tullut lunastamalla ulkomaiset eläkesäästöni ja Danske Bankissa olleet rahastosijoitukset sekä lyhentämällä osakesalkusta ottamaani sisäistä velkaa palkkatuloista.
Vuoden 2017 tavoitteet
 • Salkun arvo 195 000 euroa, mikä tarkoittaisi vain hienoista osakkeiden arvonnousua.
 • Omaisuuden arvo 335 000 euroa.
 • Neljä tai kolme ja puoli asuntoa vaurastumisen vauhtipyöränä.
 • Yksi uusi vaihtoehtoinen sijoitus.

Vuosi 2017

 • Kokonaisvarallisuuteni ylsi reiluun 335 000 euroon, juuri asettamani tavoitteen yläpuolelle kasvaen 46 000 eurolla.
 • Velkaa minulla oli vuodenvaihteessa noin 183 000 euroa kolmea ja puolta asuntoa vastaan.
 • Siirsin osakesalkkuun 13 000 euroa uutta pääomaa, talletukset ylsivät 118 000 euroon.
 • Salkun arvo nousi 197 000 euroon, kivuten muutaman tuhannen ylitse asettamani tavoitteen ja reilusti yli 151 000 euron laskennallisen tavoitteen.
 • Valuuttakurssit taistelivat sekä salkun arvon että osinkokertymän kehitystä vastaan. Niin dollari kuin Ruotsin kruunu heikentyivät euroa vastaan pitkin vuotta.
 • Vuoden osinkokertymä kohosi noin 5130 euroon. Absoluuttinen kasvu oli vaatimaton johtuen muutamista osingonleikkauksista ja valuuttakurssimuutoksista. Lisäksi salkusta oli runsaasti käteistä ulkona tienaamassa korkotuloja osinkojen sijasta.
 • Ostin puolikkaan sijoitusasunnon, joka alkoi kartuttamaan varallisuuttani huhti-toukokuusta lähtien. Vapaan kassavirran talletan korkeakorkoiselle tilille tulevia remontteja varten. Näitä varoja en kirjaa varallisuuteeni.
 • Sijoitin jälleen huomattavan summan vaihtoehtoisiin sijoitusokohteisiin. Lyhensin sisäistä velkaani, joka kohdistui muun muassa kiinteistörahastoon ja kahteen muuhun pienempään vaihtoehtoiseen sijoitukseen.
Vuoden 2018 tavoitteet
 • Osakesalkun arvo 220 000 euroa.
 • Omaisuuden arvo 370 000 euroa.
 • Omistussasunnon vuokraaminen ja uuden omistusasunnon hankinta - eli neljä ja puoli asuntoa vaurastumisen vauhtipyöränä.
 • Vaihtoehtoisten sijoitusten arvon kasvattaminen 41 000 eurosta 50 000 euroon.

Vuosi 2018

 • Kokonaisvarallisuuteni ylsi lähes 360 000 euroon, kun tavoitteeni vuodelle 2018 oli 370 000 euroa. 
 • Velkaa minulla oli vuodenvaihteessa 176 000 euroa kolmea ja puolta asuntoa vastaan. Velka vähentyi lähes 7000 eurolla.
 • Talletin osakesalkkuun 14 000 euroa uutta pääomaa. Talletukset ylsivät 133 000 euroon.
 • Salkun arvo nousi 200 000 euroon, vain täpärästi yli vuoden takaisen arvon. Salkun arvo on silti 28 000 euroa yli laskennallisen tavoitteeni (12 000 euroa vuodessa uutta pääomaa + 6 % tuotto).
 • Valuuttakurssit (dollari ja Ruotsin kruunu) pysyivät melko muuttumattomina suhteessa viime vuoteen.
 • Kuten viime vuonna, kasvatin voimakkaasti sijoituksia ruotsalaisiin yhtiöihin pyrkien hyödyntämään suhteellisen heikkoa kruunua.
 • Omistuksistani Technopolis lunastettiin ulos pörssistä. Pörssitulokkaista myin Admicomin osakkeet valitettavasti ja Altian sekä Kojamon osakkeet onnekseni ajoissa pois. 
 • Vuoden absoluuttinen osinkotuotto kasvoi tuhannella eurolla noin 6100 euroon. Myös suhteellinen osinkotuotto koheni pysytellen pitkälle yli neljän prosentin verojen jälkeen.
 • Viime vuonna asettamani tavoitteen mukaisesti kasvatin vaihtoehtoisten sijoitusten arvon 50 000 euroon. Lunastin puolet vaihtoehtoisesta sijoituksesta kulutusluototusta tekevän GF Money Consumer Finance Oy:n osakkeisiin. 
 • Vaihtoehtoisista sijoituksista lunastin myös S-Ryhmän osuuksia osuuskauppojen lopetettua osuuspääoman koron maksuja.
 • Vuoden aikana vaihdoin töitä ja sen myötä autoni tuli osaksi varallisuuslaskelmaani. Suuri osa autosta vapautuneista varoista meni hätärahastooni Norwegian Bankiin.
 • Vuodelle 2018 olin asettanut tavoitteeksi yhden asunnon hankinnan. Tätä en toteuttanut kolmesta syystä: ajatukseni asuntomarkkinoiden kehityssuunnasta eivät ole ruusuiset, tällä hetkellä en halua allokoida suoriin asuntosijoituksiin enempää varoja ja yksi omistamistani asunnoista vei runsaasti aikaa ja huomiota päättyneen vuoden aikana.
Vuoden 2019 tavoitteet
 • Osakesalkun arvo 230 000 euroa.
 • Omaisuuden arvo 390 000 euroa.
 • Osinkotulot 6700 euroa nettona.
 • Taloudellisen riippumattomuuden julistus.
 • Kassavirran virittäminen ulos eri omaisuuslajeista.

2 kommenttia:

 1. Anonyymi16.8.16

  Yksi mielenkiintoinen sijoituskohde on järjestelmän ulkopuolella oleva virtuaalivaluutta bitcoin. Itse olen saanut kyseiseen valuuttaan sijoittamalla viimeisen vuoden aikana yli 100% tuoton.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos kommentistasi. Hienoa, että veikkauksesi on onnistunut. Bitcoin, jonkinlaisena valuuttana, ei tuota mitään. En näe valuuttoja tai raaka-aineita varsinaisesti sijoituskohteina, koska sijoittaminen niihin on spekulaatiota niiden hintakehityksen suhteen.

   Poista