torstai 25. syyskuuta 2014

Kun vuokralainen vaihtuu

Juuri ennen kesälomani alkua vuokralaiseni ilmoitti saaneensa opiskelupaikan toisesta kaupungista ja haluavansa irtisanoa vuokrasopimuksen. Vuokrasopimuksen perusteella hän olisi velvollinen maksamaan kuukauden vuokran suuruisen summan irtisanoessaan vuokrasopimuksen ennen ensimmäistä mahdollista irtisanomispäivää. Se oli ajoitettu vuoden päähän hallintaoikeuden siirtymisestä. Fiksuna vuokralaisena hän kysyi mahdollisuudesta välttyä kuukauden ylimääräiseltä vuokralta, jos uusi vuokralainen löytyisi elokuun alkuun mennessä.

Empaattisuuden ripaukseni oli vähällä myöntyä pyyntöön heti, mutta sisäinen tuottoa maksimoiva sijoittaja kakisti ulos sopivan epämääräisen vastauksen: julkaistaan ilmoitus heti ja katsotaan kuinka käy. Asuntoon kohdistui mukava määrä kiinnostusta ja vuokraajia olisi ollut useampia. Päädyin kuitenkin vuokralaiseen, jolla oli hyvin samanlainen profiili kuin edellisellä vuokralaisella. Opiskelija, jonka vuokranmaksun takaisi opiskelijan vanhempi. Vuokrasopimus kirjoitettiin heti näytöllä ja avaimet luovutin seuraavalla viikolla kahden kuukauden takuuvuokran tultua tililleni. En veloittanut kuukauden ylimääräistä vuokraa edelliseltä vuokralaiselta ja 500 euroa meni sivu suun.

Miten pienentää työmäärää?

Vuokralaisen vaihtumiseen liittyvää työmäärää voi merkittävästi vähentää valitsemalla vuokralainen huolellisesti, laatimalla pitkäaikaiseen vuokraussuhteeseen tähtäävä vuokrasopimus sekä pitämällä asunnosta ja vuokralaisesta mahdollisimman hyvää huolta. Vuokrasopimuspohjia on saatavilla useita, mutta vain harva ottaa huomioon yleisimmät karikot. Puhtaasti asuinhuoneenvuokralakiin nojaamalla voi vuokranantaja ääritapauksessa jäädä heikkoon asemaan, kun vuokralainen vaihtuu.

Pidä tallessa laadukkaat kuvat ja valmis esittelyteksti, jotta voit laatia ilmoituksen mahdollisimman nopeasti esille. Vuokratessani nykyistä, pian siis vaihtuvaa, omistusasuntoa, huomasin, että ensimmäisen sijoitusasuntoni ilmoitus poistui Oikotieltä. Toimiiko Etuvoi vuokranantajalle ystävällisemmin säilyttäen useamman asunnon ilmoitukset? Onneksi minulla oli kannettava tietokone kesälomamatkalla mukana, josta sain ladattua kuvat ilmoitukseen. Mikäli vuokralainen on ollut kunnollinen kannattaa toki kysyä, löytyykö tämän tuttavapiiristä asunnon tarpeessa olevaa.

Muista ilmoittaa uuden vuokralaisen tiedot isännöitsijälle. Oman kokemukseni mukaan isännöitsijät haluavat vähintään vuokralaisen nimen lisäksi tietää syntymäajan ja puhelinnumeron sekä luonnollisesti muuttopäivän. Verovähennyksiä ajatellen vuokranantaja voi vähentää asunnon vuokrauksesta aiheutuneet kulut. Muista myös matkakulut, joista kannattaa pitä perusteluineen kirjaa.

Tähän mennessä olen käynyt vuokrausprosessin lävitse neljä kertaa. Harjoiteltavaa vielä riittää aina yhteydenottojen hallinnasta, asuntonäytön organisointiin ja vuokralaisen haastatteluun saakka. Näytöllä kannattaa häpeilemättä pyytää kaikkia hakijoita täyttämään vakiomuotoinen hakemus. Juuri kun olin pääsemässä vuokraustoiminnassa vauhtiin, tulee ulkomaille muutto aiheuttamaan sen, että joudun joko turvautumaan ammattilaisten tai tuttavien apuun. Vuokra-asuntoa hankkiessa kannattaa ottaa myös tämä seikka huomioon. Pelkästään Suomi on maantieteellisesti suuri maa, entäpä jos et olekaan enää paikkakunnalla?

Tilaisuus vuokrankorotukselle

Vaikka vuokrankorotuksesta tulisi olla selkeästi sovittu jo vuokrasopimuksessa ja vuokrankorotukset on tärkeä tehdä vuosittain, on vuokralaisen vaihtuminen hyvä tilaisuus tarkastaa vuokrataso markkinahintaiseksi. Oikotien talosivu on hyvä tietolähde markkinavuokran nopeaan kartoittamiseen. Kannattaa myös katsoa muutamien lähitalojen vuokrapyynnit, jotta saa kattavamman kuvan vuokratasosta. Tämä toimenpide on toki vieläkin tärkeämpi jo sijoitusasuntoa hankkiessa. Hiljattain ystäväni vuokrasi rivitaloakaksiota, jonka esittelyssä tämä sai kolme kilpailevaa tarjousta ja vuokra asettui lopulta huomattavasti vuokrapyyntöä korkeammalle.

Vuokralaisen vaihtuessa ensimmäisessä sijoitusasunnossani tein kahden prosentin tarkistuksen vuokraan. Ennen veroja tämä tarkoittaa vuodessa 120 euroa. Huoneiston hoitovastike ja lainanhoitokulut eivät nousseet viime vuoteen verrattuna. Tässä mielestäni tulee esiin yksi asuntosijoittamisen mielenkiintoisimmista seikoista: Tulot kasvavat vähitellen, kulut eivät todennäköisesti kasva absoluuttisesti yhtä paljon ja lainan lyhentyessä korkokulut pienenevät. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että sijoitusta varten otettu laina lyhenee aina vain nopeammin.

---
Lue myös aiemmat kirjoitukseni asuntosijoittamisesta:
Vaurastuminen asuntosäästämisellä
Oppia ensimmäisestä sijoitusasunnosta
Ensimmäiset askeleet asuntosijoittajana
Toinen sijoitusasunto etsintään
Asuntosijoittamisen PTS

torstai 18. syyskuuta 2014

Mistä blogini kävijät tulevat?

Sijoituspäiväkirjana alkanut blogini on kulkenut jo pitkän matkan.  Kuten olen aiemmin todennut kirjoittamiseen on oltava useita sisäisiä motiiveja, jotta voi nauttia blogin kehittämisestä ja sisällön tuottamisesta. Yksi osa motivaatiota on toki hyödyn ja huvin tuottaminen muille. Vaikka henkilökohtaiseen talouteen liittyvät asiat voivat olla vakavia, voi niitä yrittää käsitellä viihdyttävästi. Jotta voisin kehittää blogia ja ymmärtää hivenen lukijoiden taustoja, päätin tehdä yhteenvedon mistä blogin kävijät oikeastaan sivustolle tulevat?

Alla olevassa kuviossa näkyy eri sivukatselujen jakauma. Kuvio vastaa kysymykseen: kuinka paljon sivukatseluja tehdään mistäkin liikenteen lähteestä? Puolet sivukatseluista tehdään hakukoneen kautta, käytännössä googlaamalla eri hakusanoja. Suosituimpia hakusanoja ovat sijoitusasunto, fixura tai taloudellinen riippumattomuus. Tilaston perusteella moni kävijä tulee sivustolle kirjoittamalla blogin nimen hakukoneeseen. Muiden blogien kautta sivustolle tulee yli kolmannes sivukatseluista. Kiitos kaikilel blogiini linkanneille! Uskon, että suosittu tapa seurata eri blogeja on siirtyä lukemistosta toiseen niin sanottujen blogroll:ien kautta. Näin toimin itsekin ja sellainen löytyy myös tämän blogin oikeasta laidasta.

13 % sivukatseluista tulee blogilista.fi sivustolta, joka listaa eri blogeja aihepiirien mukaan. Neljä prosenttia kävijävirrasta tuo suora liikenne ja sosiaalinen media, molemmat näytellen kahta prosenttia kokonaisuudesta. Sosiaalisen median merkitys on suuri silloin, kun kirjoitus kolahtaa lukijakuntaan ja kirjoitusta jaetaan sosiaalisessa mediassa. Tällaisia "läpimurtoja" tämän blogin historiaan on sattunut muutama. Noin neljännes kävijöistä käyttää sivuston selaamiseen tietokonetta pienempää laitetta.


Englanninkielistä blogosfääriä seuratessa on merkillepantavaa kommenttien suuri määrä. Vaikka lukijakunta on kieliryhmän takia suurempi, niin on myös blogien määräkin. Suomalaisia blogeja seuratessa on helppo huomata kommenttien vähäisyys. Syyllistyn tähän itse. Harvoin jatkan blogimerkinnässä käsiteltävää aihetta rakentavalla ja täydentävällä kommentilla tai esittämällä aihetta avaavan kysymyksen. Tämä näkyy myös omalla kohdallani työelämässä. Ulkomailla otetaan huomattavasti enemmän osaa keskusteluun ja esitetään omia näkemyksiä. Suomalaiset tyytyvät usein nyökyttelemään ja ynähtämään hyväksyntänsä.

Ottaen huomioon blogin liikenteen lähteet ja sen, että suuri osa sisällöstä luetaan älypuhelimilla sekä tableteilla, on ehkäpä pääteltävissä, että suuri osa lukijoista (liikenteen lähde: hakukone, blogit) etsii tietoa ja ajatuksia oman sijoitustoimintansa tueksi? Toinen lukijaryhmä etsii ehkäpä enemmän ajanvietettä (liikenteen lähde: blogilista, some)? Tätä päätelmää voisi heikosti tukea se, että some näkyvyttä ovat saaneet erityisesti "viihteelliseen" sävyyn kirjoitetut merkinnät, kun taas hakukoneiden kautta blogiin tullaan sellaisten aihepiirien osalta, joistat kukin kaipaa tietoa. Toiseksi hakukoneiden kautta tulleet lukevat sivuston muita artikkeleita enemmän kuin muiden lähteiden kautta tulleet.

Mistä ja miksi sinä päädyit lukemaan tämän merkinnän?

---
Lue myös aiemmat kirjoitukseni bloggaamisesta:
Bloggaaminen suomeksi
Adsense mainonta tulonlähteenä

torstai 11. syyskuuta 2014

11 vuotta tavoitteeseen

Viime vuonna kirjoitin merkinnän samanlaisella otsakkeella, mutta vuosia oli jäljellä vielä tusina. Kliseisesti, mutta täysin paikkansapitävästi, aika on mennyt vauhdilla. Lopullinen tavoitteeni taloudellisesta riippumattomuudesta ei ole kuitenkaan muuttunut. Sen sijaan elämäntilanteeni on muuttunut voimakkaasti tätä kirjoittaessani muutettuani ulkomaille. Pystyn toivottavasti jatkamaan tasaista, mutta kasvuvauhdin osalta ehkä hivenen taantuvaa, vaurastumista.

Jos aika kuluu nopeasti, myös merkkipaalut ylittyvät vauhdilla:
  • Kiinteistöjen arvo (=ostohinta-velka) ylitti juuri 40 000 euron rajan (32 k€ / 2013).
  • Kokonaisvarallisuus ylitti juuri 170 000 euron rajan.
  • Osakesalkku ylitti 100 000 euron rajan toukokuussa 2014.
Viimeisen kuukauden aikana vaurastumista on, hivenen näennäisesti, edistänyt euron heikentyminen dollaria vastaan. Koska osakesalkustani 40 % on sijoitettuna amerikkalaisiin osakkeisiin, on valuuttakurssi vaihteluilla suuri vaikutus salkun arvoon. Olen vähentänyt voimakkaasti eurojen vaihtamista dollareiksi, jotta keskivaihtokurssini pysyisi hyvällä tasolla. Herkuttelen välillä ajatuksella, että euron heikentyisi entisestään, jolloin dollarimääräisten osinkojen arvo euroissa olisi huomattavasti suurempi. Mikäli nykyinen valuuttakurssi kääntyisi toisin päin, eli dollarilla saisi vaikkapa 1,1 euroa olisi 1000 dollarin osingot 1100 euroa. Jos lehmät lentäisivät, ei tarvittaisi lentokoneita.

Valuuttakurssien varaan vaurastumista ei parane laskea, vaan osinkosijoittaminen näyttelee kohdallani tärkeintä roolia. Absoluuttisten osinkotulojen kasvu on kuitenkin vuonna 2014 heikentynyt. Tähän olen puuttunut voimakkaasti eri toimenpitein:
  • Olen myynyt osakesalkun alisuoriutujia. Kuten esimerkiksi Stockmannin.
  • Olen siirtänyt 5 000 euroa laiskaa rahaa osakesalkustani toisaalle kasvamaan. Kun markkinatilanne on houkuttelevampi voin palauttaa näitä varoja takaisin osakkeisiin. Tämä toimenpide olisi pitänyt tehdä jo paljon aikaisemmin. 4 % tuotolla 5000 € makuuttaminen maksaa 200 € vuodessa.
  • Pyrkinyt sijoittamaan osakemyynneistäni vapautuneita varoja tekemällä lisäostoja jo olemassa oleviin positioihin, jotka täyttävät sijoituskriteerini 3 % efektiivisestä osinkotuotosta.
Kuten jo vuosi sitten totesin, en usko, että pelkkä osakesijoittaminen tulee riittämään tavoitteen saavuttamiseksi. Jälleen kerran piiskaan itseäni siitä, että yritystoiminnan käynnistäminen on edelleen puolitiessään. Lähes kaikki on valmiina, vain teot puuttuvat. Rahan manageeraus on paljon helpompaa ja henkinen kynnys siirtää teot muualle on suurin. Seliteltyäni tätä jo vuoden kaksi, lasken ympäristönvaihdoksen varaan paljon. Ehkä se saa minut muuttamaan myös päivittäisiä rutiineja ja vapauttamaan aikaa uuden vaurastumisen vauhtipyörän työntämiseksi liikkeelle.

torstai 4. syyskuuta 2014

Tuotonhakumatkalla elokuussa

Sijoituspäiväkirja

Elokuu 2014

Helteisen heinäkuun jälkeen jatkoin elokuussa vuodelle 2014 asettamani tavoitteen toteuttamista -tuottamattomien sijoitusten uudelleenkohdentamista. Myin Nordnet salkustani Franklin India rahaston, johon olin sijoittanut pienissä erissä vuosien 2010 ja 2014 välillä. Intia-sijoitus oli myydessä 20 prosenttia voitolla. En nähnyt suurta potentiaalia kurssinousuun rahaston ollessa viiden vuoden huipussaan. Ennen kaikkea halusin kuitenkin nämäkin varat työskentelemään ensisijaisen tavoitteeni, absoluuttisen osinkotuoton kerryttämisen, eteen.

Elokuussa rikoin aikaisempia rajojani siirtämällä osakesalkustani 5000 euroa laiskaa käteistä takaisin pankkiin. Kahta vaihtoehtoa hetken punnittuani päädyin sijoittamaan rahat tuottoa.fi palveluun. Sijoitus tulee tarjoamaan tasaisen ja hyvän tuoton lisäksi kuukausittaista kassavirtaa. Vaikka rikoinkin henkisiä rajojani nostamalla ensimmäistä kertaa rahaa ulos sijoitussalkustani, madalsin kynnystä muodostamalla sisäisen lainan. Kirjanpidossani 5000 euroa säilyy osakesalkussani. Vähitellen teen osakesalkkuuni lainan maksuja, jotka kirjaan kirjanpidossani sijoitukseksi tuottoa.fi palveluun, kunnes sisäinen laina on täysin maksettu. Tällä toimenpiteellä tähtään jälleen pääoman tuoton parantamiseen sekä kokonaisvarallisuuden kasvattamiseen.

Nokian Renkaat julkaisi osavuosikatsauksen, minkä jälkeen kurssi romahti yli kuusi prosenttia. Olen tehnyt Nokian Renkaisiin kolme erillistä ostoa, ensimmäisen ennen tämän vuoden osinkoa ja toisen kesäkuun puolivälissä. Kuten aiemmin totesin, toinen ostoni oli hätiköity. Kurssi voi jatkaa vielä laskuaan Venäjä pakotteiden kiristäessä yleistä taloustilannetta. Tätä varten olisi ollut hyvä olla kärsivällisempi toisen ostoerän kanssa. Koska yhtiö on jo suurella painolla salkussa, en ole välttämättä halukas kasvattamaan position kokoa enää lisää.

Nokian Renkaiden lisäksi ostin salkkuuni uuttaa osaketta, amerikkalaista maatalouskone- ja traktorivalmistaja Deereä. Olin seurannut yhtiötä jo pitkään. Seurannan aloittamisen jälkeen osakekurssi kuitenkin nousi nopeasti 95 dollariin. Alkaneen korjausliikkeen myötä osakekurssi laski 85 dollarin tuntumaan, jolloin päätin käyttää viimeiset dollarini positioon yhtiössä. Deeren liiketoiminnan tukena oli äärimmäisen tunnettu ja vahva brändi, markkinajohtajuus Pohjois-Amerikassa sekä väestönkasvun edellyttämä maatalouden tuotannon kasvu.

Yleisesti ottaen osakemarkkinoiden kehitys elokuussa oli alavireistä. Kesän alennusmyynnit tulivat myöhässä osakesalkun arvon laskiessa heinäkuun lopussa ja elokuun alussa. Elokuun loppupuolta lähestyttäessä osakekurssit jälleen kiipesivät ylöspäin laskeakseen jälleen syyskuun ensimmäisinä päivinä Ukrainan kriisin painaessa markkinoiden tunnelmaa.

Loppuvuotta lähestyttäessä pohdin erityisesti Oriola-KD:n tai Panostajan myyntiä. Yhtiöt olivat epäonnistuneet sekä osingonmaksun että kurssikehityksen osalta. Panostajan talouslukuja katsoessani tulin siihen lopputulokseen, että olisi todennäköisempää Panostajan palaavan osingonmaksajaksi. Koska Oriola-KD:n tunnelin päässä ei juuri valonpilkettä näkynyt, valitsin sen myyntikohteeksi. Mahdollisen myynnin tavoitteena oli ensinnäkin vapauttaa pääomaa tuottavampaan kohteeseen ja kohentaa salkun laatua. Toiseksi, runsaiden voitollisten myyntien takia tappiollisen position myynti toisi verovähennyksiä.