perjantai 29. tammikuuta 2021

Päivitys: Koko omaisuuteni listattuna

Olen kirjoittanut tätä blogia kahdeksan vuotta. Tässä ajassa sijoitukseni ovat rönsyilleet useisiin suuntiin. Blogissa olen koettanut keskittyä sijotuksiin, jotka olen tehnyt palkkatyöstä säästetyillä varoilla. Kuukausittain kirjoittamassani sijoituspäiväkirjassa keskityn pääasiassa osakesijoituksiin, jotka ovat hieman alle puolet kokonaisvarallisuudestani. Tässä kirjoituksessa koetan purkaa kaikki sijoitukseni osiin ja antaa kokonaiskuvan koko sijoitusportfoliosta. Myös siitä osasta, josta en kovin usein tässä blogissa käsittele. Tämä kirjoitus on samalla päivitys "Salkkuni" alasivulle, joka alkaa olla pahasti ajasta jäljessä.

En lähde tässä kirjoituksessa spekuloimaan mitä eri omaisuuserien suhteen kannattaisi tehdä tai millaisia suunnitelmia minulla niiden osalta on. Kokonaisuuden kannalta eri sijoitukset eivät välttämättä ole optimaalisia. Hankintahetkellä sijoitukseen on luonnollisesti aina ollut jokin perustelu, vaikka jälkikäteen sijoituksen järkevyyden voi kyseenalaistaa. Näin on luonnollisesti kaikkien päätösten kanssa, siksi en myöskään loputtomasti spekuloi mitä teen joillekin sijoituksille. Pidän ne portfoliossani, jos ne tuottavat hyvän kassavirran suhteessa riskiin. 

Omassa kirjanpidossa jaan varallisuuteni kolmeen pääosaan: omin töin ansaittuun, perintönä saatuun ja käteiseen. Ensimmäinen osa on selkeästi suurin, 78 prosenttia kokonaisuudesta. toinen 15 prosenttia ja käteistä hieman yli 7 prosenttia. Näiden kolmen sisällä jaan sijoitukset neljään omaisuusluokkaan: osakkeisiin, vaihtoehtoisiin sijoituksiin, kiinteistöihin ja käteiseen. Kaksi ensimmäistä pääosaa, omin töin ansaitut ja perintönä saadut, pitävät sisällään sijoituksia kaikkiin omaisuusluokkiin.

Seuraavaksi siis listaan sijoitukseni jaoteltuna näihin eri osoihin:

1. Omin töin ansaitut

1A: Osakesijoitukset

Osinkosalkku

Osinkosalkku on suurin kokonaisuus osakkeita ja sijoituksia, ja käsittelen sen salkkutapahtumia tässä blogissa eniten. Osinkosalkku on taloudellisen riippumattomuuden kulmakiviä, sen tarkoituksena on tuottaa kasvava tulovirta osinkoja. Salkku on ylihajautettu kokoelma osakkeita. Osinkosalkun sisältö on nähtävissä Sharevillestä

Osinkosalkun koko ~290 000 euroa.

Satelliittisalkku

Satelliittisalkku on ollut minulla olemassa jo useita vuosia, mutta en ole ehtinyt sen kehittämiseen panostaa. Satelliittisalkussa minulla on tavoitteena luoda sijoitustuottoja spekuloimalla osakkeiden arvonnousulla. Raportoin tammikuussa miten spekulatiiviset sijoitukset sujuivat vuonna 2020. Satelliittisalkun tarkoituksena on olla tärkeä lisätuottolähde erityisesti silloin, kun päätän elää täysin sijoitusteni tuotoilla.

Satelliittisalkun koko ~22 000 euroa.

ETF-salkku ja rahastot

ETF-salkun olen perustanut vuonna 2021. Perustin vielä yhden salkun lisää, koska haluan ulottaa sijoitukseni myös sellaisiin kolkkiin, jonne en suorilla osakesijoituksilla yllä. Lisäksi varaudun luomaan sijoituspaikan kertaluonteiselle erälle käteistä, jonka sijoittaminen tulee ajankohtaiseksi keväällä 2021. Osinkosalkun tapaan ETF-sijoitusten tarkoituksena on luoda kassavirtaa tuotto-osuuksin.

Rahastosijoituksilla pyrin rauhoittamaan rauhatonta sijoitustoimintaani ostelemalla säännöllisesti pieniä eriä rahastoja, jotka sijoittavat aliarvostetuille maantieteellisille alueille tai toimialoille.

ETF-salkun ja rahastosijoitusten koko ~13 000 euroa.

Yhteensä: 325 000 euroa.

1B: Vaihtoehtoiset sijoitukset

Vaihtoehtoisten sijotusten piirissä olen sijoittanut sekalaiseen joukkoon erilaisia sijoituskohteita:

 • Kaksi rahastosijoitusta: metsärahasto 5000 € ja kiinteistörahasto 10 000 €.
 • Osakesijoitukset pääasiassa infrastruktuuri-, kiinteistö-, vakuutus- ja rahoitus- sekä yhdyskuntapalvelualan yhtiöihin: 30 000 euroa.
 • Spekulatiiviset sijoitukset amerikkalaisiin osakkeisiin: 15 000 euroa.
 • Sijoitukset pikavippejä tarjoavien yhtiöiden osakkeisiin: neljä sijoitusta, yhteensä 15 000 euroa.
 • Sijoitukset joukkorahoituspalveluihin, pääasiassa kiinteistörahoitukseen: 7200 euroa.
 • S-ryhmän osuuskauppojen jäsenyydet: 500 euroa.
 • Yksityislaina 10 000 euroa.

Yhteensä: 92 000 euroa.

1C: Kiinteistöt

Kun raportoin kiinteistöistä, se käsittää kolme kokonaan omistuksessani olevaa sijoitusasuntoa ja yhden puoleksi omistuksessani olevan sijoitusasunnon. Asunnoista kolme on yksiöitä ja yksi pieni kaksio. Kaikki sijaitsevat Uusimaalla.

Yhteensä: 118 000 euroa.
(=ostohinta - velka)

1D: Käteinen

Käteistä minulla on muutamilla käyttö- ja talletustileillä 15 000 euroa.

Omin töin ansaitut yhteensä: 550 000 euroa.

2. Perintönä saadut

Sain joitakin vuosia sitten perinnön, jonka olen suureksi osaksi sijoittanut ja onnistunut sitä reilusti kasvattamaan. Tyylilleni uskollisena, olen jakanut perintövarat useaan osaan:

 • Osakkeet: Sijoitukset amerikkalaisiin korkeaa osinkoa maksaviin yhtiöihin ja ETF:iin: 35 000 euroa.
 • Osakkeet: Sijoitukset amerikkalaisiin REIT-yhtiöihin: 20 000 euroa.
 • Vaihtoehtoiset: Sijoitus kotimaiseen kiinteistörahastoon: 10 000 euroa.
 • Vaihtoehtoiset: Yksityislaina: 25 000 euroa.
 • Käteinen: 14 000 euroa.

Yhteensä: 104 000 euroa.

3. Käteinen

Kahden edellisen lisäksi minulla on käteistä sivussa muutamalla eri korvamerkinnällä: hätärahasto suuruudeltaan 30 000 euroa ja tulevia remontteja varten sivuun laitettuja vuokratuloja 24 000 euroa.

Yhteensä: 54 000 euroa.

Kaikki yhteensä

Yhteensä: 708 000 euroa.

Sijoitukseni jakautuvat seuraavasti neljään eri omaisuusluokkaan, osakkeisiin, vaihtoehtoisiin sijoituksiin, kiinteistöihin ja käteiseen:

Sijoitukseni voivat vaikuttaa kokonaisuutena sekavalta seurakunnalta. Se onkin osittain sitä. Sijoitussalkkuni on yli kymmenen vuoden kehityksen tulos. Sitä on rakennettu tiiviin palkkatyön ohessa. Lisäksi olen halunnut pitää omat ja perityt rahat erillään toisistaan, mikä on jakanut varallisuuden kahteen eri blokkiin. Olen myös ollut (yli)varovainen ja kartuttanut huomattavan hätärahaston, jolle tasapainoisessa henkilökohtaisessa taloudessa on harvoin tarvetta.  Portfoliossani on siis selkeästi varaa tehostamiseen, rönsyjen karsintaan ja tuottojen virittämiseen.

***
Ala vaurastua. Lue Vaurastumisen välineet.

perjantai 22. tammikuuta 2021

Vuoden 2020 spekulatiiviset sijoitukset

Tässä blogissa käsittelemäni omaisuuserä nimeltään "osakesijoitukset" jakautuvat kahteen osaan: osinkosalkkuun ja satelliittisalkkuun. Ensimmäisessä keskityn pitkäaikaisiin sijoituksiin hyvää osinkoa maksaviin yhtiöihin. Jälkimmäisessä, jota kutsun jostakin syystä satelliittisalkuksi, pyrin sijoitustuottoihin arvonnousun kautta ostamalla ja myymällä osakkeita. Vaikka vielä sorrun spekulointiin myös osinkosalkussani silloin tällöin, eriytin spekulatiiviset sijoitukset omaan salkkuun jo vuonna 2015. Ajanpuutteen ja muiden prioriteettien vuoksi spekulatiiviset sijoitukset ovat olleet pieni osa sijoitustoimintaani ja käynnissä vain pienellä liekillä.

Satelliittisalkussa olen tehnyt spekulatiivisia sijoituksia pääasiassa suomalaisiin, ruotsalaisiin ja jonkin verran myös saksalaisiin yhtiöihin. Spekulaatiot amerikkalaisilla osakkeilla hoidan Degirossa satelliittisalkun ulkopuolella. Haen ja tarkennan minulle sopivaa strategiaa ja prosessia. Haen kolmen tyyppisiä tilanteita ja sovellan niihin erilaisia taktiikoita: vaihteluvälissä [range] kulkevia osakkeita, ylimyytyjä osakkeita ja nousevassa trendissä kulkevia osakkeita. Tyylejä on hieman liikaa, mutta hakiessani ja kehittyessä, treidaajana tai spekulanttina, etenen tällä tavalla kokeillen. 

Haluan olla sijoittaja, elättää itseni sijoitustuotoilla. Yksi tärkeä osa tavoitetta on luoda sijoitustuottoja spekulatiivisilla sijoituksilla. Kulunut vuosi oli ensimmäinen, jolloin panostin spekulointiin toden teolla, tinkien jopa ajankäytöstä osinkosijoituksiin. Vuoden 2020 aikana tein enemmän treidejä  kuin aikaisempana viitenä vuotena yhteensä. Koronan mahdollistama etätyö antoi hyvät lähtökohdat spekulatiivisen sijoittamisen kehittämiseksi ja kasvattamiseksi. Paikoitellen vieden jopa liiaksi huomiota päätoiminnasta, osinkosijoittamisesta.

Huomionarvoista lienee se, että osinkosalkkuni osinkotulot olivat vain tonnin korkeammat kuin spekulatiivisen salkun absoluuttinen tuotto. Osinkosalkussa omaa pääomaa oli kymmenkertaisesti. Onnistuessaan spekulatiiviset sijoitukset voivat siis olla hyvä tuoton lähde, tosin se ei ole passiivinen. Nordnetin ilmoittaman tuottohistorian mukaan satelliittisalkkuni tuotto vuonna 2020 oli lähes 50 prosenttia. Menin koronakuoppaan suurehkolla käteispainolla ja myin muutamat positioni välttääkseni tappioita. 

Keskeisimmät tunnusluvut vuodelta 2020:
 • Treidejä: 135 kpl.
 • Voittoja: 112 kpl (83 %).
 • Tappioita: 23 kpl (17 %).
 • Voitot: 5913 € (53 € per treidi).
 • Tappiot: 1181 € (51 € per treidi).
 • Nettotuotto: 4732 € ennen veroja.
 • Osinkoja 184 € ennakonpidätysten jälkeen.
 • Omaa pääomaa salkussa oli 15 000-18 000 euroa.
 • Salkun arvo vuoden lopussa oli noin 22 000 euroa.
 • Keskimääräinen pitoaika per treidi oli noin 10 päivää.
Vuoden loppupuolisko oli hyvä hetki aloittaa aktiivisempi spekulatiivinene sijoittaminen. Osakkeet nousivat kautta linjan ja oli vaikea olla väärässä. Olen itsekin syyllistynyt syyllistämään pörssiä korkeasta arvostuksesta useaan otteeseen, mutta olen onneksi pysynyt markkinoiden mukana. Nyt opiskelen, kuinka voin suojata salkkuani ja hyötyä myös laskevista kursseista.

Hyvin korkealla tasolla kommentoituna, keskimääräinen voitto per treidi oli liian pieni, katkaisin voitot liian aikaisin. Pidin usein position avoimena liian pitkään pinnistääkseni edes hieman voitolle, mikä myös selittää matalaa keskimääräistä voittoa. En riittävästi hakenut tuottopotentiaalia momentumosakkeista, vaan keskityin käymään kauppaa osakkeilla, jotka tunnen. Tämä oli toki hyvin tiedostettu valinta. Pitkin vuotta kasvatin kuitenkin ulottuvuutta oman läänini ulkopuolelle. Hyvän markkinakehityksen lisäksi, tämä lienee yksi syy miksi tappiollisia treidejä on (liian) vähän.

Kirjoitin itseäni varten lyhyen kuvauksen vuodesta 2020 osaksi luonnostelemaani spekulatiivisen sijoittamisen strategiaa:
"Satelliittisalkussa yhtenä vuoden onnistumisista voidaan pitää myyntejä, jotka tein koronaromahduksen alettua. Realisoin tappioita kohtuullisen nopeasti. Siirryin hetkellisesti tarkkailuasemiin. Näin minulla oli käteistä vain kuukauden päästä alkaneeseen nousuun, enkä ollut tappioiden lamaannuttama ja kiinni punaisissa riveissä.

Tein loppuvuodesta voitollisia kauppoja hyvällä onnistumisprosentilla. Useimmat osakkeet, jotka myin nousivat pian asettamaani tavoitehintaan tai vielä korkeammalle. Korkea win-rate ja kurssinousun jatkuminen olivat vähintäänkin osittain nousumarkkinan ansiota. Ostin siis pääsääntöisesti oikeita yhtiöitä, mutta myyntipäätökseni olivat kehnoja.

Töistä vapautunut aika marras-joulukuussa vei spekulointiani askeleen edemmäksi. Otin lisää pääomaa käyttöön, uuden kirjanpidon ja aloin täsmentämään strategiaani luomalla tämän dokumentin. Aloin myös tekemään pomintoja kasvuosakkeista ostamalla esimerkiksi Optomedia ja Bimobjectia. Suurimmat voitot tein treidaamalla KSB:tä*, joka oli esimerkki onnistuneesta tutkimustyöstä, ajoituksesta ja panostamisesta isosti parhaimpiin ideoihin. Mistä löytää vuoden 2021 KSB?"
(*tein ostamalla KSB:tä kurssipohjilta ja veivaamalla sitä edestakaisin yli 1000 euroa noin kymmenellä treidillä. Loppuvuonna osake ylsi tavoitehintaani 235 euroon ja näin suurimman nousupotentiaalin poistuneen. Minulla on yhtiötä osinkosalkussani vielä 30 kappaletta.)

Neljä tärkeintä kehityskohdetta ja muistutusta vuodelle 2021 ovatkin:
 • Panosta suuremmin parhaimpiin ideoihin.
 • Suunnitelma jokaiselle treidille. Ei hätiköityjä ostoja.
  • "Plan the trade, trade the plan." + "Don't force the trade."
 • Älä kiirehdi myyntejä, juoksuta tuottoa. Pidä kiinni asettamastasi tavoitehinnasta. Suojele pääomaa ja tuottoa kuitenkin stop-lossilla.
  • "One of the toughest things about investing is letting your stocks play out. The markets will do everything they can to cause you to doubt your position, your investment, your strategy, yourself." -Keith Fitzgerald
 • Prosessin kehittäminen. Systemaattisen spekulatiivisen sijoittamisen järjestäminen.
  • “Do you have system and set of rules that you filter every idea through?”
Haluan siis ostaa osakkeita, joista muut sijoittajat ovat tulevaisuudessa valmiita maksamaan enemmän. Ostan ja myyn osakkeita kuin kauppias ostaa ja myy tavaraa. Yhtiöt ovat spekuloijan kauppatavaraa. Markkina antaa yhtiöille päivittäin vaihtuvan hinnan, sijoittajat suosivat eri yhtiöitä vuoron perään ja yhtiöt ajautuvat välillä ongelmiin ja seuraavaksi menestykseen. Spekuloijana liiketoimintani on käydä kauppaa, ostaa tänään sellaisia yhtiöitä, joiden hinnan arvioin lähitulevaisuudessa olevan korkeampi. 

***
Eikö spekulointi kiinnosta? Osta salkkuun hyvän osinkotuoton REIT-yhtiöitä!

perjantai 15. tammikuuta 2021

Yhteenveto 2020 ja tavoitteet

Viime vuoden yhteenvedossa kuvasin vuotta 2019 "osakesijoittajalle mieluisaksi". Vuodesta 2020 tuli osakesijoittajalle niin jännittävä kuin mieluisa. Tunnelmat keväällä olivat hyvin erilaiset kuin joulukuussa, kun salkkuni arvo teki taas uusia ennätyksiä useita kuukausia perätysten. Keväällä ehdin jo pohtia, miksi en myynyt kaikkia osakkeita helmikuussa ennen romahdusta. Syyt ovat yhä samat kuin keskellä koronaromahdusta, omasta strategiasta kiinni pitäminen kannattaa useimmiten. Osinko- ja arvosijoittajalle vuosi 2020 ei ollut mieltä ylentävä. Tekno-osakkeiden voittokulku oli ylivoimainen ja syytkin melko selkeät. Omalla strategiallani ei pärjännyt Nasdaqin kehitykselle, mutta laajasti hajautetulla salkulla ylsin lähes Helsingin pörssin keskituottoon.

Mitä tapahtui vuonna 2020?

 • Merkittäköön tähän muistiin, että vuosi 2020 oli toivottavasti kiivain koronavuosi.
 • Varallisuuteni kasvoi vuoden aikana noin 78 000 eurolla.
 • Osakesalkkujen arvo nousi 302 000 euroon. Asettamani tavoite oli 275 000 euroa.
 • Kokonaisvarallisuuden arvo saavutti 519 000 euroa. Tavoite oli 480 000 euroa.
 • Velkaa minulla oli 162 250 euroa. Edellisvuonna velkaa oli noin 170 000 euroa.
 • Talletin osakesalkkuihin noin 20 000 euroa lisää pääomaa. Talletukset nousivat 161 000 euroon.
 • Vuoden absoluuttinen osinkotulo laski noin 1200 eurolla 5670 euroon (6800 €).
 • Osinkotuotto sijoitetulle pääomalle oli 3,1 % (4,31 %) ja omalle pääomalle 3,5 % (4,88 %).
 • Vuoden aikana minulla oli noin 18 000 - 22 000 euroa (15 000 €) kiinni spekulatiivisissa sijoituksissa, mikä heikensi päätavoitteeseeni, osinkotuottoon, liittyviä tunnuslukuja.
  • Aiempiin vuosiin verrattuna kävin aktiivista osakekauppaa satelliittisalkussani. Tein yhteensä 135 treidiä, joiden yhteistulos oli 4900 euroa plussaa muutamine osinkoineen ja ennen veroja. Laadin tästä tuotoksesta oman tarkemman raportin.
 • Osinkotuloihin tähtäävässä pääsalkussa tein myös myyntejä, salkun siivousta ja muutamia opportunistisia kauppoja. Myyntien yhteistulos oli 2200 euroa voittoa (2700 €).
  • Vuonna 2020 kävin aktiivisimmin kauppaa Kemiralla, Terveystalolla ja Corestatella pääsalkkuni sisällä.
 • Tein 5000 € merkinnän metsärahastoon.
Osakesalkun tuotto

En juuri tarkastele salkun suhteellista tuottoa. Kilpailen itseäni vastaan ja työskentelen kohti asettamiani tavoitteita, eikä niihin kuulu markkinoiden voittaminen. Toki, oman työn järkevyyttä ja tuloksellisuutta voi suhteuttaa markkinatuottoon. Minun säästämisen ja sijoittamisen tavoitteena on luoda passiiviset tulot, joilla voin rahoittaa päivittäiset kuluni ja siksi osinkotulot ovat minun päätavoitteni. Kuinka sijoitusteni arvonnousu ja osingot pärjäsivät suhteessa Helsingin pörssiin?

Vuonna 2020 osakesalkun tuotto oli Nordnetin laskennan perusteella 11,3 %. Helsingin pörssin tuotto osingot huomioon ottaen oli 12,3 %. Hävisin siis Helsingin pörssille, vaikkei se aivan oikea vertailukohta olekaan.  Noudattamalla aiempien vuosien laskukaavaa: 

(Loppuarvo-(Alkuarvo+Pääoman lisäys))/(Alkuarvo+Pääoman lisäys)

Tällä kaavalla saan salkkuni vuosituotoksi 12,7 %.  Tuotot aiempina vuosina ovat olleet: 2019: 21 %, 2018: -5 %, 2017: 5 %, 2016: 16 %, 2015: 13,8 %. 


Vuoden 2021 tavoitteet

Mielikuvituksen puutteen vuoksi tavoitteiksi asetettakoon samat mittarit kuin edellisellä kerralla mutta eri lukemin.
 • Osakesalkun arvo 340 000 euroa.
 • Omaisuuden arvo 580 000 euroa.
 • Osinkotulot verojen jälkeen 7600 euroa.
 • Kassavirran virittäminen ulos eri omaisuuslajeista.
Työtilanteeni on kirjoitushetkellä risteyskohdassa ja olen saamassa "windfall" tyyppisiä poikkeuksellisen suuria tuloja. Kirjoitan näistä myöhemmin tarkemmin ja siinä yhteydessä tulen todennäköisesti päivittämään tavoitteitani. Siksi en käytä tässä katsauksessa enempää palstatilaa tavoitteisiin, joiden asettamisen tärkeydestä ei kuitenkaan kannata kiistellä.

Vuoden 2021 osakemyynnit

Strategiani mukaisesti pyrin myymään yhden alisuoriutujan ydinsalkusta vuosittain varmistaakseni salkun laadun. Vuoden 2020 aikana myin kaikki listaamani osakkeet lähdettäessä koronaromahdukseen: Rapalan, Byggmaxin ja F-Securen. Rapala oli ollut alisuoriutuja jo pitkään, mutta heräsi vuonna 2020 8 vuoden odotuksen jälkeen - valitettavasti olin myynyt osakkeet. Byggmaxin myin vähentääkseni riippuvuutta kivijalkakaupasta - ihmiset intoutuivatkin ostamaan rautakauppatavaraa. F-Securen myin osingon puutteesta, mutta SaaSia myyvät yhtiöt pääsivät nosteeseen vuoden 2020 loppupuolella.  

Pitääkseni salkkuni iskussa vuonna 2021 ajattelin irtautua joistakin seuraavista:
 • Amerikkalainen muotifirma Tapestry.
 • Koronasta vaikeuksiin joutunut Tallink.
 • Sarjaepäonnistuja Oriola.
***
Sijoita helposti kiinteistöihin. Rakenna oma kiinteistörahasto REIT-yhtiöillä

lauantai 9. tammikuuta 2021

Rakenna oma kiinteistörahasto

Haluatko sijoittaa helposti erilaisiin kiinteistöihin?

Kiinteistöt ovat tärkeä omaisuuslaji osana hajautettua sijoitussalkkua. Erityisesti liikekiinteistöihin on kuitenkin hankala sijoittaa suoraan - harva ostaa teollisuushallia ja alkaa vuokrata sitä. Asuntosijoittaminen on yleistynyt, mutta se vaatii vaivannäköä, paikallistuntemusta ja suurehkon alkupääoman.

On olemassa helpompi tapa. Amerikkalaiset REIT-yhtiöt tuovat sijoittajan ulottuville kaikki eri kiinteistösektorit aina datacentereistä pienvarastoihin. REIT-yhtiöiden liiketoimintana on ostaa, omistaa ja vuokrata kiinteistöjä. Yhtiöihin voi sijoittaa tavanomaisen osakkeen tapaan, niiden osakkeita voi ostaa ja myydä päivittäin pörssissä.

Rakenna oma kiinteistörahasto -julkaisu tutustuttaa lukijan REIT-yhtiöihin, eri kiinteistösektoreihin ja REIT-yhtiöiden analysointiin. Pieni opiskelu kannattaa, koska REIT-yhtiöt ovat kustannustehokas vaihtoehto pankkiiriliikkeiden kiinteistörahastoille, jotka perivät sijoittajan pääomasta sievoisat hallinnointipalkkiot. 

Yli 60 sivun selkeästi jäsennelty tietopaketti tuo sinulle ymmärryksen omaisuuslajista, joka on tehnyt enemmän miljonäärejä kuin mikään toinen toimiala.

Vaikka useat kiinteistösektorit ovatkin murroksessa ja sijoittajien hyljeksimiä, voi epäsuosio tarjota kärsivälliselle sijoittajalle houkuttelevia ostopaikkoja. Lisäksi REIT-yhtiöt tarjoavat useimmiten vakaata ja keskimääräistä korkeampaa osinkotuottoa. 

Aloin tutustua amerikkalaisiin REIT-yhtiöihin vuonna 2011. Julkaisu tuo ulottuvillesi vuosien aikana kertyneen tiedon, joka REIT-yhtiöihin sijoitettaessa on hyvä ottaa huomioon. Sijoittaminen REIT-yhtiöihin on tuonut omaan salkkuuni vakautta ja tasaista tulovirtaa osinkojen muodossa.

Rakenna oma kiinteistörahasto -julkaisun saat helposti luettavassa muodossa .pdf-tiedostona sähköpostiisi alle vitosella. 

Verkkokauppaan tästä linkistä.

keskiviikko 6. tammikuuta 2021

Osinkovuosi 2020

Vuodesta 2020 tuli poikkeuksellinen vuosi myös osinkojen kannalta. Osinkotuloni laskivat ensimmäistä kertaa edellisvuoteen verrattuna. Osinkotulot ovat minulle tärkein taloudellisen riippumattomuuden mahdollistaja ja päätavoitteeni.

Pohdin vuonna 2019 kuinka osinkotuloilleni mahdollisesti käy, jos asiat sijoitusrintamalla menevät mönkään. Arvioin, että osinkotuloni voivat hyvinkin laskea 30-40 prosenttia. Kuten seuraavaksi nähdään tarkemmin, verrattuna vuoteen 2019 osinkotuloni laskivat noin 20 prosenttia. Vertailukelpoinen lasku on kuitenkin suurempi, koska talletin päättyneen vuoden aikana huomattavasti lisää pääomaa. Koska lisätalletukset tapahtuivat pitkin vuotta, on vaikea laskea vertailukelpoista pudotusta.

Osinkotulot laskivat 1200 eurolla

Vuonna 2020 salkkuni otti osinkotulojen osalta reilusti takapakkia. Vuonna 2019 osinkotulot olivat 6835 euroa ja vuonna 2020 ne jäivät 5670 euroon. Suurin syy oli korona, joka sai monet yhtiöt leikkaamaan tai lykkäämään osingonmaksuaan. Vuodelle 2020 olin asettanut tavoitteeksi saavuttaa 7200 euron osinkotulot. Vuosien hyvä kehityskulku siis katkesi ja jäin päätavoitteestani reilusti. Tältä osin sijoitusvuotta 2020 voi pitää pettymyksenä.

Vuosittaiset osinkotulot ennakonpidätyksen jälkeen.

Uskon, että vuodesta 2021 tulee hyvä osinkosijoittajan kannalta. Yhtiöillä on paljon jakamattomia voittovaroja, joille ei löydy riittävän tuottavaa investointikohdetta. Varoja ei tule eikä kannata pitää yhtiöiden taseessa, vaan ne on järkevä jakaa osinkona omistajille, jotka voivat etsiä rahoilleen tuottavan sijoituskohteen. Osinkosijoittajalle oli luonnollisesti pettymys, että pankkien osingonmaksua rajoitetaan myös vuonna 2021. Riskin kantavat sijoittajat eivät saa pääomalleen palkkaa.

Tällä perusteella haluan lähteä tavoittelemaan vuodelle 2021 7600 euron osinkotuloja. Tällä suorituksella pysyisin tavoitellussa tahdissa.

Mitä tapahtui osinkorintamalla?

 • Euromääräisesti mitattuna salkkuni suurimmat osingonmaksajat olivat UPM-Kymmene, Teliasonera ja Kesko.
 • Erityisesti ruotsalaiset omistukseni jättivät osingon maksamatta: Bufab, Knowit, H&M, Resurs, Nobina, Scandic ja Afry eivät maksaneet osinkoa. Tämän johdosta kruunumääräiset osingot puolittuivat. Absoluuttisesti tämä tarkoitti noin 600 euron heikennystä.
 • Ruotsalaisiin yhtiöihin nähden suomalaiset pärjäsivät hyvin. Tosin koronakevään aikana tankkasin salkkuuni pääasiassa suomalaisia yhtiöitä. Euromääräiset osinkotulot laskivat noin 500 eurolla.
 • Amerikkalaiset yhtiöt osoittivat vahvuuttaan ja lähes kaikki omistamani yhtiöt jatkoivat osingonmaksuaan ja valtaosa jopa korotti osingonmaksuaan. Toisaalta dollari heikkeni vuoden loppua kohti ja pienensi näin osinkokertymää euroissa mitattuna.
 • Kehittyville markkinoille sijoittavan DEM:n, alemman tuotto-osuuden maksun vuoksi dollarimääräiset osingot laskivat viime vuoteen nähden viidelläkymmenellä dollarilla.
 • Vuoden loppuun mennessä olin tallettanut osakesalkkuun omaa pääomaa 162 000 euroa. Osinkotuotto omalle pääomalle oli siis 3,5 % (4,88 %) ja sijoitetulle pääomalle 3,1 % (4,3 %). Sijoitettuun pääomaan lasken ainoastaan osinkosalkkuni, en spekulatiivisia sijoituksia (~20 000 €).
***
Kasvata osinkotulojasi, rakenna oma kiinteistörahasto. Lue Rakenna oma kiinteistörahasto.

perjantai 1. tammikuuta 2021

Liian paljon kauppaa joulukuussa

Sijoituspäiväkirja

Joulukuu 2020

Marraskuun lopussa hyödynsin Nordnetin mustan perjantain tarjousta ja tein pieniä lisäyksiä useampaan amerikkalaisyhtiöön. Ostin VF Corporationia, Pepsiä, Johnson&Johnsonia ja ExxonMobilia, kaikkia vain muutaman kappaleen ja yhteensä reilulla 1000 dollarilla. Sen enempää minulla ei ollut dollareita salkussani, enkä halunnut panostaa suurempia summia kovia arvostuslukuja kellottaviin amerikkalaisyhtiöihin. Kaikkiin paitsi ExxonMobiliin, jokaiseen edellä mainittuun yhtiöön olisi kannattanut tehdä lisäostoja paljon aiemmin.

Myin viimeisen erän Kemiraa, joka oli mielestäni noussut taas vaihteluvälinsä ylälaitaan. Olin syksyn mittaan haalinut Kemiraa 400 kappaletta ja aloin myymään osakkeita 100 kappaleen erissä marraskuun puolivälissä. Kemira on ollut minulle osinkosalkussa pelipaperi, jonka kurssiliikkeistä olen pyrkinyt hyötymään. Viimeisin operaatio tuotti myyntivoittoa 440 euroa ennen veroja ja 60 euroa osinkoa. Palaan Kemiran omistajaksi taas, jos kurssi laskee alle 11,5 euron. Voi toki olla, että Kemira on pystynyt ottamaan suorituskykyloikan liiketoiminnassaan ja sen myötä osakekurssi on oikeutettu korkeampaan vaihteluväliin.

Kuun loppupuolella tein lisäyksen ruotsalaiseen Essityyn. Olin ostanut yhtiöitä muutama kuukausi aiemmin, johtuen sen vahvasta brändiportfoliosta, vakaasta ja tuottavasta liiketoiminnasta, ajattomista tuotteista sekä kasvavasta osingosta. Yhtiön osakekurssi oli laskenut ensimmäisestä ostokerrasta, johtuen ilmeisesti yhtiön pääraaka-aineen, sellun, hinnan noususta. Kasvavaa osinkoa maksavana ja stabiilina yhtiönä se sopii mielestäni hyvin osinkosalkun rungoksi.

Tein pienen viidenkymmenen kappaleen lisäyksen myös Fortumiin 18,4 euron hintaan. Yhtiö ilmoitti korkeammasta osingosta ja se oli toki osinkosijoittajan mieleen. Ostin Fortumia lisää myös siksi, että yhdistyminen Uniperin kanssa vaikuttaa pitävän sisällään vähemmän sudenkuoppia tänään, kuin yhdistymisen alkuvaiheessa. Palasin jälleen Terveystalon omistajaksi 9,35 euron hintaan, mikä oli mielestäni hieman liikaa. Pidän kuitenkin toimialasta ja yhtiöstä, joka kehittää aktiivisesti terveydenhoitoa tehottomasta julkisesta terveydenhuollosta ja vasemmistopolitiikasta huolimatta. Toivon, että pääsisin lisäämään omistustani hieman alempaa, koska yhtiön osinkotuotto ei aivan täytä ostokriteerejäni. Kemiran tapaan olenkin välillä käynyt Terveystalolla aktiivisempaa kauppaa.

Ostin osinkosalkkuun uudelleen saksalaisen Corestaten osakkeita kahdessa erässä. Osakekurssi tuli alas, kun yhtiön pääomistajiin ja johtoon kuuluva henkilö myi osakkeensa toiselle sijoittajalle sekä poistui yhtiön palveluksesta. Tämä on toki hälyyttävää, mutta kurssireaktio oli sen verran voimakas, että tein kaksi spekulatiivista ostoa laskeviin kursseihin, viimeisen kaksi euroa edellistä myyntiä alempaa. Sormeni siirtyy nopeasti myyntinapille ja osakekurssi on onneksi jo toipumaan päin. Yhtiötä en kelpuuta pitkäaikaiseksi omistukseksi osinkosalkkuuni, vaan olen käynyt osakkeella pääasiassa kauppaa spekulatiivisessa satelliittisalkussani.

Joulukuussa sijoitukseni Paasikivien hallitsemiin yhtiöihin pieneni kertaheitolla, kun Kemiran myynnin lisäksi Tikkurilasta tehtiin kovalla preemiolla ostotarjous ja päätin myydä Uponorin osakkeet. Tikkurila jäi vielä salkkuun, koska en ehtinyt pohtia mitä osakkeilla tai niistä liikenevillä varoilla kannattaisi tehdä. Tunnen Uponorin yhtiönä ehkäpä paremmin kuin minkään toisen omistamani yhtiön. Uponor on tehnyt viime kvartaaleilla hyvää tulosta. Sen liiketoiminta on suurilta osin jälkisyklistä ja riippuvainen invesoinneista. Mielestäni tulosparannus on vain hetkellinen helpotus, eikä pysyvä suorituskyvyn parannus. Voi hyvinkin olla, että olin tein myynnin tavoilleni uskollisena liian varhain, mutta uskon, että osaketta saa pian alhaisemmalla hinnalla.

Vuoden viimeisen kuun luvut päättivät ennätyslukemiin. Osakesalkkuni nousi 302 200 euroon ja kokonaisvarallisuuteni 519 000 euroon kuun puolivälin tarkastelussa. Vuoden viimeisenä päivän nämä lukemat olisivat olleet vähintään kympin korkeammat. Palaan vuoden yhteenvedossa tarkemmin salkkuni lukemiin muutaman viikon kuluttua. Sitä odotellessa, oheisessa kuvasta löytyvät koko koronavuoden vuoristorataa kuvaavat luvut (taulukossa ei rekisteröidä käteistä ja vaihtoehtoisia sijoituksia).

***
Hanki lentävä lähtö ensi vuoden sijoituksiin. Lue Vaurastumisen välineet.