perjantai 22. tammikuuta 2021

Vuoden 2020 spekulatiiviset sijoitukset

Tässä blogissa käsittelemäni omaisuuserä nimeltään "osakesijoitukset" jakautuvat kahteen osaan: osinkosalkkuun ja satelliittisalkkuun. Ensimmäisessä keskityn pitkäaikaisiin sijoituksiin hyvää osinkoa maksaviin yhtiöihin. Jälkimmäisessä, jota kutsun jostakin syystä satelliittisalkuksi, pyrin sijoitustuottoihin arvonnousun kautta ostamalla ja myymällä osakkeita. Vaikka vielä sorrun spekulointiin myös osinkosalkussani silloin tällöin, eriytin spekulatiiviset sijoitukset omaan salkkuun jo vuonna 2015. Ajanpuutteen ja muiden prioriteettien vuoksi spekulatiiviset sijoitukset ovat olleet pieni osa sijoitustoimintaani ja käynnissä vain pienellä liekillä.

Satelliittisalkussa olen tehnyt spekulatiivisia sijoituksia pääasiassa suomalaisiin, ruotsalaisiin ja jonkin verran myös saksalaisiin yhtiöihin. Spekulaatiot amerikkalaisilla osakkeilla hoidan Degirossa satelliittisalkun ulkopuolella. Haen ja tarkennan minulle sopivaa strategiaa ja prosessia. Haen kolmen tyyppisiä tilanteita ja sovellan niihin erilaisia taktiikoita: vaihteluvälissä [range] kulkevia osakkeita, ylimyytyjä osakkeita ja nousevassa trendissä kulkevia osakkeita. Tyylejä on hieman liikaa, mutta hakiessani ja kehittyessä, treidaajana tai spekulanttina, etenen tällä tavalla kokeillen. 

Haluan olla sijoittaja, elättää itseni sijoitustuotoilla. Yksi tärkeä osa tavoitetta on luoda sijoitustuottoja spekulatiivisilla sijoituksilla. Kulunut vuosi oli ensimmäinen, jolloin panostin spekulointiin toden teolla, tinkien jopa ajankäytöstä osinkosijoituksiin. Vuoden 2020 aikana tein enemmän treidejä  kuin aikaisempana viitenä vuotena yhteensä. Koronan mahdollistama etätyö antoi hyvät lähtökohdat spekulatiivisen sijoittamisen kehittämiseksi ja kasvattamiseksi. Paikoitellen vieden jopa liiaksi huomiota päätoiminnasta, osinkosijoittamisesta.

Huomionarvoista lienee se, että osinkosalkkuni osinkotulot olivat vain tonnin korkeammat kuin spekulatiivisen salkun absoluuttinen tuotto. Osinkosalkussa omaa pääomaa oli kymmenkertaisesti. Onnistuessaan spekulatiiviset sijoitukset voivat siis olla hyvä tuoton lähde, tosin se ei ole passiivinen. Nordnetin ilmoittaman tuottohistorian mukaan satelliittisalkkuni tuotto vuonna 2020 oli lähes 50 prosenttia. Menin koronakuoppaan suurehkolla käteispainolla ja myin muutamat positioni välttääkseni tappioita. 

Keskeisimmät tunnusluvut vuodelta 2020:
 • Treidejä: 135 kpl.
 • Voittoja: 112 kpl (83 %).
 • Tappioita: 23 kpl (17 %).
 • Voitot: 5913 € (53 € per treidi).
 • Tappiot: 1181 € (51 € per treidi).
 • Nettotuotto: 4732 € ennen veroja.
 • Osinkoja 184 € ennakonpidätysten jälkeen.
 • Omaa pääomaa salkussa oli 15 000-18 000 euroa.
 • Salkun arvo vuoden lopussa oli noin 22 000 euroa.
 • Keskimääräinen pitoaika per treidi oli noin 10 päivää.
Vuoden loppupuolisko oli hyvä hetki aloittaa aktiivisempi spekulatiivinene sijoittaminen. Osakkeet nousivat kautta linjan ja oli vaikea olla väärässä. Olen itsekin syyllistynyt syyllistämään pörssiä korkeasta arvostuksesta useaan otteeseen, mutta olen onneksi pysynyt markkinoiden mukana. Nyt opiskelen, kuinka voin suojata salkkuani ja hyötyä myös laskevista kursseista.

Hyvin korkealla tasolla kommentoituna, keskimääräinen voitto per treidi oli liian pieni, katkaisin voitot liian aikaisin. Pidin usein position avoimena liian pitkään pinnistääkseni edes hieman voitolle, mikä myös selittää matalaa keskimääräistä voittoa. En riittävästi hakenut tuottopotentiaalia momentumosakkeista, vaan keskityin käymään kauppaa osakkeilla, jotka tunnen. Tämä oli toki hyvin tiedostettu valinta. Pitkin vuotta kasvatin kuitenkin ulottuvuutta oman läänini ulkopuolelle. Hyvän markkinakehityksen lisäksi, tämä lienee yksi syy miksi tappiollisia treidejä on (liian) vähän.

Kirjoitin itseäni varten lyhyen kuvauksen vuodesta 2020 osaksi luonnostelemaani spekulatiivisen sijoittamisen strategiaa:
"Satelliittisalkussa yhtenä vuoden onnistumisista voidaan pitää myyntejä, jotka tein koronaromahduksen alettua. Realisoin tappioita kohtuullisen nopeasti. Siirryin hetkellisesti tarkkailuasemiin. Näin minulla oli käteistä vain kuukauden päästä alkaneeseen nousuun, enkä ollut tappioiden lamaannuttama ja kiinni punaisissa riveissä.

Tein loppuvuodesta voitollisia kauppoja hyvällä onnistumisprosentilla. Useimmat osakkeet, jotka myin nousivat pian asettamaani tavoitehintaan tai vielä korkeammalle. Korkea win-rate ja kurssinousun jatkuminen olivat vähintäänkin osittain nousumarkkinan ansiota. Ostin siis pääsääntöisesti oikeita yhtiöitä, mutta myyntipäätökseni olivat kehnoja.

Töistä vapautunut aika marras-joulukuussa vei spekulointiani askeleen edemmäksi. Otin lisää pääomaa käyttöön, uuden kirjanpidon ja aloin täsmentämään strategiaani luomalla tämän dokumentin. Aloin myös tekemään pomintoja kasvuosakkeista ostamalla esimerkiksi Optomedia ja Bimobjectia. Suurimmat voitot tein treidaamalla KSB:tä*, joka oli esimerkki onnistuneesta tutkimustyöstä, ajoituksesta ja panostamisesta isosti parhaimpiin ideoihin. Mistä löytää vuoden 2021 KSB?"
(*tein ostamalla KSB:tä kurssipohjilta ja veivaamalla sitä edestakaisin yli 1000 euroa noin kymmenellä treidillä. Loppuvuonna osake ylsi tavoitehintaani 235 euroon ja näin suurimman nousupotentiaalin poistuneen. Minulla on yhtiötä osinkosalkussani vielä 30 kappaletta.)

Neljä tärkeintä kehityskohdetta ja muistutusta vuodelle 2021 ovatkin:
 • Panosta suuremmin parhaimpiin ideoihin.
 • Suunnitelma jokaiselle treidille. Ei hätiköityjä ostoja.
  • "Plan the trade, trade the plan." + "Don't force the trade."
 • Älä kiirehdi myyntejä, juoksuta tuottoa. Pidä kiinni asettamastasi tavoitehinnasta. Suojele pääomaa ja tuottoa kuitenkin stop-lossilla.
  • "One of the toughest things about investing is letting your stocks play out. The markets will do everything they can to cause you to doubt your position, your investment, your strategy, yourself." -Keith Fitzgerald
 • Prosessin kehittäminen. Systemaattisen spekulatiivisen sijoittamisen järjestäminen.
  • “Do you have system and set of rules that you filter every idea through?”
Haluan siis ostaa osakkeita, joista muut sijoittajat ovat tulevaisuudessa valmiita maksamaan enemmän. Ostan ja myyn osakkeita kuin kauppias ostaa ja myy tavaraa. Yhtiöt ovat spekuloijan kauppatavaraa. Markkina antaa yhtiöille päivittäin vaihtuvan hinnan, sijoittajat suosivat eri yhtiöitä vuoron perään ja yhtiöt ajautuvat välillä ongelmiin ja seuraavaksi menestykseen. Spekuloijana liiketoimintani on käydä kauppaa, ostaa tänään sellaisia yhtiöitä, joiden hinnan arvioin lähitulevaisuudessa olevan korkeampi. 

***
Eikö spekulointi kiinnosta? Osta salkkuun hyvän osinkotuoton REIT-yhtiöitä!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti