keskiviikko 6. tammikuuta 2021

Osinkovuosi 2020

Vuodesta 2020 tuli poikkeuksellinen vuosi myös osinkojen kannalta. Osinkotuloni laskivat ensimmäistä kertaa edellisvuoteen verrattuna. Osinkotulot ovat minulle tärkein taloudellisen riippumattomuuden mahdollistaja ja päätavoitteeni.

Pohdin vuonna 2019 kuinka osinkotuloilleni mahdollisesti käy, jos asiat sijoitusrintamalla menevät mönkään. Arvioin, että osinkotuloni voivat hyvinkin laskea 30-40 prosenttia. Kuten seuraavaksi nähdään tarkemmin, verrattuna vuoteen 2019 osinkotuloni laskivat noin 20 prosenttia. Vertailukelpoinen lasku on kuitenkin suurempi, koska talletin päättyneen vuoden aikana huomattavasti lisää pääomaa. Koska lisätalletukset tapahtuivat pitkin vuotta, on vaikea laskea vertailukelpoista pudotusta.

Osinkotulot laskivat 1200 eurolla

Vuonna 2020 salkkuni otti osinkotulojen osalta reilusti takapakkia. Vuonna 2019 osinkotulot olivat 6835 euroa ja vuonna 2020 ne jäivät 5670 euroon. Suurin syy oli korona, joka sai monet yhtiöt leikkaamaan tai lykkäämään osingonmaksuaan. Vuodelle 2020 olin asettanut tavoitteeksi saavuttaa 7200 euron osinkotulot. Vuosien hyvä kehityskulku siis katkesi ja jäin päätavoitteestani reilusti. Tältä osin sijoitusvuotta 2020 voi pitää pettymyksenä.

Vuosittaiset osinkotulot ennakonpidätyksen jälkeen.

Uskon, että vuodesta 2021 tulee hyvä osinkosijoittajan kannalta. Yhtiöillä on paljon jakamattomia voittovaroja, joille ei löydy riittävän tuottavaa investointikohdetta. Varoja ei tule eikä kannata pitää yhtiöiden taseessa, vaan ne on järkevä jakaa osinkona omistajille, jotka voivat etsiä rahoilleen tuottavan sijoituskohteen. Osinkosijoittajalle oli luonnollisesti pettymys, että pankkien osingonmaksua rajoitetaan myös vuonna 2021. Riskin kantavat sijoittajat eivät saa pääomalleen palkkaa.

Tällä perusteella haluan lähteä tavoittelemaan vuodelle 2021 7600 euron osinkotuloja. Tällä suorituksella pysyisin tavoitellussa tahdissa.

Mitä tapahtui osinkorintamalla?

  • Euromääräisesti mitattuna salkkuni suurimmat osingonmaksajat olivat UPM-Kymmene, Teliasonera ja Kesko.
  • Erityisesti ruotsalaiset omistukseni jättivät osingon maksamatta: Bufab, Knowit, H&M, Resurs, Nobina, Scandic ja Afry eivät maksaneet osinkoa. Tämän johdosta kruunumääräiset osingot puolittuivat. Absoluuttisesti tämä tarkoitti noin 600 euron heikennystä.
  • Ruotsalaisiin yhtiöihin nähden suomalaiset pärjäsivät hyvin. Tosin koronakevään aikana tankkasin salkkuuni pääasiassa suomalaisia yhtiöitä. Euromääräiset osinkotulot laskivat noin 500 eurolla.
  • Amerikkalaiset yhtiöt osoittivat vahvuuttaan ja lähes kaikki omistamani yhtiöt jatkoivat osingonmaksuaan ja valtaosa jopa korotti osingonmaksuaan. Toisaalta dollari heikkeni vuoden loppua kohti ja pienensi näin osinkokertymää euroissa mitattuna.
  • Kehittyville markkinoille sijoittavan DEM:n, alemman tuotto-osuuden maksun vuoksi dollarimääräiset osingot laskivat viime vuoteen nähden viidelläkymmenellä dollarilla.
  • Vuoden loppuun mennessä olin tallettanut osakesalkkuun omaa pääomaa 162 000 euroa. Osinkotuotto omalle pääomalle oli siis 3,5 % (4,88 %) ja sijoitetulle pääomalle 3,1 % (4,3 %). Sijoitettuun pääomaan lasken ainoastaan osinkosalkkuni, en spekulatiivisia sijoituksia (~20 000 €).
***
Kasvata osinkotulojasi, rakenna oma kiinteistörahasto. Lue Rakenna oma kiinteistörahasto.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti