torstai 27. helmikuuta 2014

17 - Osinkokevään opetus

Sijoitusvihjeet ja -virheet

Osakesalkkuni on vähitellen suuntautunut vahvasti kohti amerikkalaisia sijoituksia. Dollarimääräisten sijoitusten osuus salkusta on kasvanut lähes 40 prosenttiin. Ruotsalaiset sijoitukset näyttelevät seitsemällä prosentilla vielä vähemmistöä. Edessä oleva kaksijakoinen osinkokevät ja markkinoiden suuri volatiliteetti eli heilunta ovat molemmat hyvä osoitus, kuinka suuri merkitys on hajauttaa eri markkinoille, eikä jättäytyä kotimarkkinoiden varaan. Kurssien ja tulosten laskiessa useat suomalaiset osakkeet jättävät omistajan leikatuilla tai lakkautetuilla osingoilla vaille tuottoa. Amerikkalaiset osinkoaristokraatit sen sijaan jatkavat tasaista palkitsemistaan.

Salkkuyhtiöistäni Oriola-KD ja Panostaja ovat ilmoittaneet jättävänsä omistajan vaille vuosittaista palkanmaksua. Sanoma ja YIT ovat ilmoittaneet rajusta leikkauksesta osingomaksussaan. Stockmannin, Nokian ja HKScanin osingot ovat vähintäänkin epävarmoja. Onneksi salkustani löytyy myös osingonkasvattajia, kuten NesteOil ja Kesko. Useat yhtiöt pitävät osingon ennallaan, kuten UPM-Kymmene.

Ennen tulosjulkistusta Oriola-KD:n kurssi oli noussut keskiostohintani tasolle. Se olisi ollut erinomainen tilaisuus luopua kehnosti suoriutuvasta yhtiöstä. Osinkosijoittajalle osingonleikkaus on usein erittäin hyvä peruste myydä osakkeet. Vuonna 2014 uusi ennätysmäärä salkkuyhtiöitäni jättää osingonmaksun väliin, vaikka kokonaisuudessaan Helsingin pörssin yhtiöt kasvattavat osingonmaksuaan viime vuodesta.

Kotimaiset osakkeet tarjoavat korkeampaa, mutta epätasaisempaa osinkokyytiä. Osinkosijoittajalle hajautuksen merkitys on siten suuri. Mikäli yksi sijoituskohde leikkaa osinkoaan ja olet sijoittanut suureen määrään eri osakkeita (yli 10), sen vaikutus koko salkun osinkotuottoon on vähäisempi. Amerikkalaisilla laatuyhtiöillä osinkotuotto on sijoitushetkellä matalampi, mutta se kasvaa osinkonmaksun kasvaessa ja omien osakkeiden takaisinoston seurauksena, jolloin osinkokohtaisella tuloksella on paremmat kasvuedellytykset.

Siten tasaisen ja kasvavan osinkovirran tavoittelussa on tärkeää:
 1. Omistaa lukumääräisesti riittävän suuri määrä eri osakkeita. Mikäli olet sijoittanut tasaisesti kymmeneen yhtä suurta osinkoa maksavaan osakkeeseen, yhden yhtiön osingon jäädyttäminen leikkaa 10 prosenttia osinkotulostasi. Jos olet sijoittanut kahteenkymmeneen osakkeeseen, tarkoittaa se vain 5 prosentin leikkausta osinkotulostasi.
 2. Kiinnitä sijoituskohteita valitessasi huomiota yhtiön osinkohistoriaan sekä osingonjakopolitiikkaan. Tietolähteinä: amerikkalaiset osakkeet ja suomalaisten osakkeiden osalta Kauppalehden sivut, esim. Konecranes. Kaikki yhtiöt eivät pidä yhtälaista huolta omistajistaan.
 3. Etsi laatuyhtiöitä ulkomaisista pörsseistä, joilla on maine pitkäaikaisina osingonkasvattajina. Näin vähennät osinkojen volatiliteettia sekä pidät huolta siitä, että osinkovirtasi kasvaa vähintäänkin inflaation tahdissa. 
 4. Sijoita osingot uudelleen yhtiöihin, jotka palkitsevat omistajiaan kasvavalla voitonmaksulla eikä yhtiöihin, jotka tuottavat pettymyksiä. Suunnittelin lisäsijoitusta Panostajaan ollakseni sijoituksillani mukana paremmin pienyhtiökentässä, mutta osingonmaksun jäädyttäminen sai minut toisiin ajatuksiin. Sijoitan mielummin menestyjiin.

torstai 20. helmikuuta 2014

Vuokraamista harjoittavat yritykset sijoituskohteena

Sen lisäksi, että saan vuokratuloja sijoitusasunnosta ja hieman myös omistusasunnosta, olen sijoittanut kolmeen vuokraustoimintaa harjoittavaan yritykseen ja yhteen ETF:ään. Kansainväliset vuokraustoiminnan yritykset maksavat usein korkeampaa osinkotuottoa. Varjopuolena tulevat usein keskimääräistä korkeampi velkavipu ja liiketoiminnan syklisyys. Vuokraus- ja käyttöasteet tapaavat heiketä, kun asiakasyritykset supistavat toimintojaan kysynnän heiketessä.

Sijoittamalla vuokraustoimintaa harjoittaviin yrityksiin olen pyrkinyt kohentamaan erityisesti amerikkalaisista sijoituksista saamaani keskimääräistä osinkotuottoa. Toinen tavoitteeni on pyrkiä löytämään uusia osinkoaristokraatteja, jotka jatkavat tulevaisuudessa kohoavaa osingonmaksua. Aika näyttää, onko seuraavista yhtiöistä samaan sarjaan kuin salkussani olevista kuluttajatuoteyhtiöistä:

Textainer (TGH)
 • Maailman suurin merikonttien vuokraaja ja käytettyjen konttien myyjä.
 • Hyötyy (ja on riippuvainen) maailmankaupan kehityksestä, mutta myös laivayhtiöiden tahdosta luopua omasta konttikalustostaan.
 • Yhtiön vuokrasopimuksista suurin osa on pitkäaikaisia ja sillä on yli 400 asiakasta. Konttien käyttöaste on yli 90 prosenttia.
 • Yhtiö maksaa yli 5 % osinkotuottoa ja on korottanut osinkoaan viimeiset 7 vuotta.
Cramo
 • Yksi Euroopan suurimmista rakennuskonevuokraajista. Yhteisyritys Ramirentin kanssa Venäjällä ja Ukrainassa. Yli 40 % liikevaihdosta tulee Ruotsista.
 • Hyötyy  pitkällä aikavälillä rakennusyhtiöiden keskittymisestä ydinliiketoimintaansa ja ulkoistaessa kalustotoimintaansa siihen keskittyneille yrityksille. Tämän ansiosta vuokraustoiminta on kasvanut, vaikka rakentaminen on laskenut.
 • Cramo on viime vuosien aikana onnistunut sulattelemaan yritysostoksien myötä kertynyttä velkataakkaansa, parantamaan kannattavuuttaan ja luomaan aiempaa vakaamman liiketalouden.
 • Cramon osakekurssi on hyvin volatiili, joten kärsivällisen sijoittajan kannattaa odottaa hetkeä, jolloin sentimentti painaa osakekurssin houkuttelevalle tasolle.
Ensco Plc (ESV)
 • Maailman toiseksi suurin öljynporauslauttojen ja -laivojen vuokraaja.
 • Asiakaskunta koostuu yli 40 yksityisestä ja valtiollisesta öljy-yhtiöstä.
 • Maksaa reilun 5 % osinkotuoton ja on kohtuullisesti arvostettu P/E-luvulla 10.
 • Ensco ei ole vielä osunut osinkosijoittajien tutkaan, koska se on olennaisesti muuttanut omistajapolitiikkaansa muutaman viimeisen vuoden aikana maksaen omistajaystävällistä osinkoa.
 • Kirjoitushetkellä yhtiön osakekurssi on laskenut johtuen muutamien pankkien tekemästä tavoitehintojen leikkauksista eri toimialan yhtiöille. Ensco on kuitenkin yksi toimialan laadukkaimmista yhtiöistä ja yhtiön arvostustaso kohonneilla Yhdysvaltain markkinoilla vaikuttaa houkuttelevalta.
Vanquard REIT ETF (VNQ)
 • ETF, joka sijoittaa 131 amerikkalaiseen REIT-osakkeeseen.
 • Kulut vain 0,1 %, maksaa kirjoitushetkellä 4,2 % osinkotuoton. Viiden vuoden keskimääräinen osinkotuotto 3,8 %.
 • Amerikkalaiset REIT-yhtiöt kokivat vuonna 2013 kurssirallin, mutta arvostustasot ovat sittemmin laskeneet. ETF tarjoaa helpon tavan sijoittaa yritysjoukkoon, josta menestyjäosakkeen ostaminen on varsin vaikeaa.

torstai 13. helmikuuta 2014

Vaurastumisen yhtälö

Vaurastumisen vauhtipyörät

Sijoituspäiväkirjassani olen, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta, puhunut lähes yksinomaan sijoitustoiminnastani. Se on kuitenkin vain yksi vaurastumisen komponentti. Olenkin pohtinut liian vähän tulojen ja kulujen vaikutusta vaurastumiseen.

Vaurastumisen komponentit ovat yksinkertaisuudessaan:
 1. Tulot
 2. Kulut
 3. Sijoitustuotto
Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa näihin kolmeen komponenttiin. Palkkatyössä tuloihin vaikututavat koulutus, ammatinvalinta, uratavoitteet, etenemismahdollisuudet ja ahkeruus. Tuloja voi lisätä esimerkiksi sivutöillä, bloggaamalla ja yritystoiminnalla. Kuluja voi jokainen kontrolloida ja pohtia kriittisesti omien menojen todellista vaikutusta elintasoon. Tulojen ja kulujen erotus, ylijäämä, on luonnollisesti olennaisinta vaurastumiseksi. Voittaakseen inflaation rapauttavan vaikutuksen on ylijäämälle lisäksi saatava vähintäänkin inflaation ylittävä tuotto. Parantamalla sijoitusten tuottoa voi sijoittaja kiihdyttää vaurastumistaan.

Tulot
Viimeiset kaksi vuotta olen onnistunut kasvattamaan palkkatulojani huomattavasti, yli kaksinkertaistamaan kolmessa vuodessa. Lähes yksinomaan tämä on tarjonnut mahdollisuuden sijoittaa sekä osakkeisiin että asuntoihin. Nyt palkkakehitys on enemmänkin pysähtynyt. Yleinen taloustilanne, yleisten palkankorotusten jäädyttäminen ja uramuutosten pitkäkestoisuus eivät tule tarjoamaan lisäpontta palkkatulojen kehitykselle.

Olen kuitenkin erittäin tyytyväinen ja kiitollinen nykyisestä tilanteestani! Kova työ ja työtä pelkäämätön asenne on tarjonnut mahdollisuuden parantaa omaa varallisuusasemaani merkittävästi. Kuitenkin, vaikka tulotasoni olisikin alhaisempi, pystyisin kulutasoni ansiosta säästämään huomattavasti, ja todennäköisesti käyttämään enemmän aikaa ja ajatuksia uusien tulonlähteiden kehittämiseen.

Kulut
Kulut olen onnistunut ajamaan melko minimiin. En ole antanut elintasoinflaation vaikuttaa, vaikka tulotasoni on noussut. Muutamia kulueriä pystyn edelleen pienentämään. Sen sijaan useassa asiassa, kuten vaatteissa, olen säästänyt liiaksi ja usein huomaan, kuinka puen päälleni aamuisin 10 vuotta vanhoja, jo hieman nuhjaantuneita, kauluspaitoja tai vedän jalkaani puolenkymmentä vuotta vanhat kengät.

Säästämisasteeni onkin noin 75 prosenttia nettotuloista, omistusasunnon lainalyhennys huomioiden ja 60 prosenttia huomoimatta lainalyhennystä. Korkokulut sisältyvät 25/40 prosenttiin.

Sijoitustuotto
Sijoituksille saatavaa tuottoa käsittelen laajasti tässä blogissa. Osakkeissa sijoitusstrategian kurinalainen toteuttaminen tulee olemaan huomionkohteeni. Tuottamattomat sijoitukset, sijoitusvirheet, on karsittava ja varat kohdennettava mahdollisimman tuottavalla tavalla. Huomioimatta sitä tosiseikkaa, että merkittävä osa varallisuudestani on osakkeissa, riskiprofiilini on mielestäni matala. Pyrin toistaiseksi sijoittamaan vain vakaisiin kasvavaa osinkoa maksaviin laadukkaisiin yhtiöihin. Harkitsen riskiprofiilini lievää kasvattamista.

Tällä hetkellä vaurastumisen kolmatta komponenttia vastaan taistelee sijoitusstrategiaai tulosta heikentävä osinkoverotuksen korotus ja asuntomarkkinoiden kuumentuminen ja samanaikainen pysähtyneisyys. Hyviä asuntosijoituskohteita on vaikea löytää. Vaikka osingot ovatkin tärkeä tulonlähde tavoitellessani taloudellista riippumattomuutta, pyrin aktiivisesti vähentämään riippuvuutta osakemarkkinoista. Asuntosijoittamisen velkavivulla pyrin parantamaan omalle pääomalle saamaani tuottoa. 

Kolmen tekijän summa
Absoluuttinen ylijäämäni ei ole laskelmieni mukaan vielä täysin riittävä taloudellisen riippumattomuuden saavuttamiseen vuoteen 2025 mennessä. Sijoitustuoton kasvattaminen edellyttäisi riskiprofiilin merkittävää nostamista. Vuonna 2014 haluankin siirtää ajankäyttöni pääpainon sijoittamisesta toiseksi tärkeimpään komponenttiin tulojen kasvattamiseen, edistääkseni matkaani kohti tavoitetta.

Oma reseptini vaurastumiselle on siis:
 • Tulojen maksimointi: tavoittelemalla urakehitystä ja kehittämällä uusia tulonlähteitä palkkatyön ohessa.
 • Kulujen minimointi: tyytymällä välttämättömyyksiin menettämättä elämäniloa.
 • Sijoitustuottojen kasvattaminen: luomalla tasainen osinkovirta vaarantamatta pääomaa merkittävästi.
***
Ensimmäinen Tarina vaurastumisesta -tuote saatavilla oluttuopin hinnalla! Katso verkkokaupasta ja hanki puolisollesi jollet itsellesi!

torstai 6. helmikuuta 2014

Runsaasti ostoksia tammikuussa

Sijoituspäiväkirja

Tammikuu 2014

Aivan joulukuun lopussa ostin Yhdysvaltoihin listattua Englannissa pääkonttoriaan pitävän Enscon osaketta. Ensco (ESV) valmistuttaa ja vuokraa öljynporaukseen käytettäviä porauslauttoja ja -laivoja. Yhtiö on tällä alalla maailman toiseksi suurin toimija. Ensco on nopeasti muuttanut omistajastrategiaansa. Osingonmaksu on kohonnut vuoden 2009 0,1 dollarista 3 dollariin vuonna 2013. Osingonmaksusuhde on silti säilynyt kohtuullisena, 48 prosentissa. 56 dollarin ostohinnalla efektiiviseksi osinkotuotoksi tuli 5,3 prosenttia.

Tammikuussa hankin salkkuuni Swedish Matchia, joka oli pitkään ollut seurantalistallani. Yhtiö pyrkii olemaan savuttomien tupakkatuotteiden ykkönen maailmassa. Se on tunnettu tuotteistaan kuten Ettan ja General nuuskat. Nuuskatuotteiden lisäksi yhtiö myy tulitikkuja ja Yhdysvalloissa sikareita ja purutupakkaa. Yhtiön näkymiä ovat nakertaneet halpamerkkikilpailu niin nuuskassa kuin sikareissa. Se oli suurin syy kurssi laskulle alle 190 kruunun.

Vuoden alun ostointoon tarttui myös lääkeyhtiö Baxter (BAX). Ostin yhtiötä jakaantuneen Abbott Laboratoriesin tilalle, jonka olin myynyt heinäkuussa 2013. Baxter tarjosi kohtuullisen osinkotuoton amerikkalaiseksi yhtiöksi ja mukavan osingon kasvun, viiden vuoden keskiarvolla 16 % vuodessa. Yhtiö on maksanut osinkoja vuodesta 1934 lähtien. Se oli kooltaan huomattavasti pienempi kuin Johnson&Johnson, toinen lääkealan salkkuyhtiöni. Baxter oli arvostettu toimialaan nähden huomattavasti edullisemmin useilla tunnusluvuilla mitattuna ja sen taloudellinen suorituskyky oli huippuluokkaa. Ajoitukseni ei ollut parhain mahdollinen, 69 dollarin kappalehintaa, mutta olin jo ostohetkellä tekemään lisäyksen mikäli kurssit laskisivat kautta linjan.

Kuun lopussa olikin selvästi havaittavissa korjausliikkeen merkkejä. Kurssit laskettelivat melko voimakkaasti alaspäin. Viimeiset ostokset painuivat nopeasti punaiselle. Käteispositioni oli kuitenkin ehtinyt kasvaa suureksi, enkä uskaltautunut vuoden vaihteessa jättäytyä pois markkinoilta. Lisäksi kasvattaakseni absoluuttista osinkokertymää minun oli jatkuvasti löydettävä järkeviä kohteita uudelle pääomalle.

Vielä kuun viimeisinä päivinä ostin salkkuun General Electriciä. Osakekurssi oli laskenut huipputasoltaan 28 dollarista 24 dollarin tuntumaan. Ostin GE:tä mahdolliseksi korvaajaksi jakaantuneille Metsolle ja Valmetille, mikäli päättäisin ne myydä osingonmaksun jälkeen. GE tarjosi 3,5 prosentin osinkotuoton ja laaja-alaisen hajautuksen useille teollisuuden toimialoille.

Ostointoni voisi kostautua, kun eri pörssit kääntyivät laskuun ja uhka Kiinan talouskasvun hiipumisesta osoittautui aiempaa suuremmaksi. Pitkän aikavälin sijoittajan ostot hyviin osingonmaksajiin tarjoavat kuitenkin jatkuvaa tuottoa ja laskevat kurssit entistäkin parempia ostopaikkoja. Oman osakesalkkuni historiassa, vuosina 2010-2013 kurssit ovat nousseet aina tammikuussa. Tällä kertaa ne tekivät korjausliikkeen.