torstai 27. elokuuta 2015

Kuinka löytää laadukkaita sijoituskohteita?

Kurssit sahaavat ylös ja alas - samalla onnistuneen osakevalinnan merkitys korostuu. Osaketietoa on rajattomasti saatavilla. Kansainvälisessä mittakaavassa myös eri yhtiöiden määrä on piensijoittajan silmissä lähes rajaton. Kuinka löytää tästä tiedon ja yhtiöiden massasta helposti ja ymmärrettävästi se olennaisin?

Kuinka löytää yhtiöitä, jotka sopivat omiin sijoituskriteereihin ja ovat kohtuullisesti arvostettuja? Ja vieläpä tehdä se siten, että voi yhdellä silmäyksellä arvioida yhtiön liiketoiminnan laatua ja suuntaa? Aidosti hyvät työkalut ovat harvassa.

Kotimainen osakescreeneri

Tänä vuonna avattu Zenostock palvelu tuo piensijoittajan ulottuville osakkeiden valintaa helpottavat työkalut: osakescreenerin, salkkutyökalun ja ajankohtaiset artikkelit.

Esimerkki kuvaa osakescreeneriä parhaiten. Minulla on hivenen yli 1000 dollaria vapaata pääomaa. Lähden etsimään amerikkalaista osaketta. Valitsen ensimmäiseksi Yhdysvallat tarkasteltavaksi markkinaksi. Tämän jälkeen rajaan tasearvoltaan kalliit yhtiöt tarkastelun ulkopuolelle asettamalla P/B luvun maksimin neljään. P/E luvun maksimin asetan 25:ksi ja minimin viiteen ääri-ilmiöiden välttämiseksi.

Osinkotuoton minimin asetan hieman vaatimustani alemmaksi 2,5 %:iin. Rajaan ulkopuolelle viimeisen 12 kuukauden aikana yli 40 % laskeneet osakkeet. Vielä yhtenä rajauksena käytän oman pääoman tuottoa, jonka tulee ylittää 10 %.

Lopulta jäljelle jää viitisen kymmentä osaketta yli kahdeksastatuhannesta. Listalla päätyy paljon öljy- ja sähköyhtiöitä sekä kemian- ja rahoitusalan yrityksiä. Koska tavoitesalkkuni on näiltä osin rakennettu, rajaan nämä yhtiöt toimialavalinnalla ulkopuolelle.

Aivan lopuksi hienosäädän listaa säätämällä ZenoStock pisteiden alarajaa. Lopulta listalle yltää 25 osaketta, joiden joukossa on jo salkustani tuttuja osakkeita, kuten J&J, Emerson Electric, Mattel, Intel, Wal-Mart ja Coach.

Haluan kasvattaa olemassa olevia positioitani. Emerson Electriciin olen sijoittanut vastikään lisää. Mattelin, Intelin ja Coachin positioita en halua kasvattaa. Lähden tarkastelemaan Wal-Martia ja Johnson&Johnsonia. Kumpaan osakkeeseen kannattaisi reilu tonni sijoittaa?

Syväluotaus yrityksen talouteen ja arvostukseen

Palvelun yhtiökohtaisilta sivuilta sijoittaja pääsee tarkastelemaan aina viimeisen 10 vuoden talouslukuja. Keskeisimmät tunnusluvut ja niiden keskiarvot sekä normaalitasot helpottavat osakkeen hinnoittelun arvioimista. Palvelu laskee piensijoittajan avuksi myös niin sanotut ZenoStock pisteet.

Pisteet lasketaan yhdistelmällä, joka ottaa huomioon yhtiön historiallisen tuloksentekokyvyn suhteessa markkina-arvoon, yhtiön omaisuuden suhteessa markkina-arvoon sekä yhtiön vakavaraisuuden. Arviointi on filosofialtaan hyvin arvosijoittajalle sopiva, mutta luonnollisesti vain osa sijoituskohteen arviointia.

Erityisesti vahvan dollarin vuoksi Wal-Martin tulos ei yltänyt vuoden toisella kvartaalilla odotuksiin. Osakekurssi niiasi huomattavasti ja siten myös yhtiön arvostus vaikutti aiempaa houkuttelevammalta. J&J puolestaan oli vajonnut alle 100 dollarin ilman suurempia uutisia. Yhtiön P/E luku (17,5) oli huomattavasti Wal-Martia korkeampi (14,5). Todennäköisesti tulos/markkina-arvo perusteinen edullisuus johti osittain Wal-Martin parempiin Zenostock pisteisiin (65 vs. 38).

Yhtiöiden efektiivinen osinkotuotto oli kutakuinkin yhtenevä. Johnson&Johnsonin suhteellisesti korkeamman arvostuksen vuoksi, taivuin ajatuksissani Wal-Martin suuntaan. Markkinaturbulenssi laski entisestään yhtiön osakekurssia, ja päätin jäädä odottamaan tavoittelemani kolmen prosentin osinkotuoton täyttymistä.

Paljon analyysejä

Zenostock ei ole pelkästään osakescreeneri. Muutaman päivän välein sivustolla julkaistaan mielenkiintoisia poimintoja niin toimialojen kuin yksittäisten osakkeiden tilanteesta. Esimerkkinä heinäkuun lopun artikkeli öljy-yhtiöiden omaisuuden suhteesta yritysten arvostukseen.

Artikkelit tuovat sijoittajalle hyviä ajatuksia siitä, kuinka tarkastella yhtiöitä omaa osaketutkimusta tehdessä. Samalla artikkelit tuovat esiin mahdollisia sijoitusmahdollisuuksia, jotka muutoin voisivat jäädä huomaamatta. Toki sijoittajan on ensimmäisenä arvioitava mahdollisuuden sopivuus omaan sijoitusstrategiaan.

Salkkutyökalu terveydenhallintaan

Palvelussa on lisäksi salkkutyökalu, johon voi luoda oman salkun. Työkalu poikkeaa siinä mielessä aiemmin näkemästäni, että se laskee koko salkulle keskimääräisiä arvoja esimerkiksi velkaantuneisuuden ja tasepohjaisen arvostuksen osalta. Osakkeet tulee tuoda omaan salkkuun käsin. Oikeastaan mitään muuta en koe uupuvan kuin tietojen tuonnin salkkuun esimerkiksi taulukon avulla.

Salkkutyökalun alta löytyy myös monta esimerkkisalkkua, joista voi tehdä hyviä osakepoimintoja sekä seurata eri toimialojen kehitystä. Hivenen epäselväksi jää, millä perusteella kukin yhtiö on valittu esimerkkisalkkuun.

Mielenkiinnokseni huomasin eurooppalaisten yhdyskuntapalveluja tarjoavien yhtiöiden osakekurssien laskun kautta linjan. Syynä lienee tuloskehityksen kääntyminen laskuun. Markkina-arvojen lasku on johtanut P/B tunnusluvun laskuun selvästi alle normaalitason. Ehkäpä ETF tai rahasto olisi hyvä väline tarttua tähän alennukseen?

Piensijoittajallekin kohtuulliset hinnat

Kahden viikon maksuttoman kokeilun jälkeen sijoittaja voi hankkia eripituisia käyttöoikeuksia palveluun. Seitsemän päivän käyttöoikeus maksaa 9 euroa. Saman verran kuin yksi osakekauppa. Vuoden käyttöoikeus maksaa 228 euroa, mutta tarjolla on myös kuukauden ja puolen vuoden käyttöoikeudet. Sijoittajalle maksu on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Omaan käyttööni voisin ajatella viikon käyttöoikeuden hankintaa 4-5 kertaa vuodessa. Vuotuinen kulu olisi tällöin 36-45 euroa. Palvelun tukemana laatisin suunnitelman aina seuraavan 2-3 kuukauden hankintoihin.

Osakescreeneri ei välttämättä tuo sijoittajan eteen satumaisia voittoja, mutta määritellyn sijoitusstrategian ja sijoituskriteerien tukemana vähentää varmasti riskiä osakevalinnan ja ajoituksen epäonnistumisen suhteen. Lisäksi listoille voi osua jokunen helmi, johon ilman työkalua olisi tuskin tullut törmättyä.

Kehitettävää
Tunnusluku vs. normaalitaso graafeja voisi olla muutama enemmän arvostustason arviointiin.
Kassavirtatietojen puuttuminen

Hyvää
Helppo ja tyylikäs käyttöliittymä
Sivuston erittäin nopea toiminta
Ajallisesti pitkä katsaus yritysten talouteen
Havainnolliset grafiikat ja helppo arvostuksen arviointi
Arvosijoittajalle sopiva filosofia

torstai 20. elokuuta 2015

Salkkuni arvon jakauma 2015

Omalle salkulle on hyvä suorittaa välillä pieniä terveystarkastuksia. Tarkastelin viimeksi salkkuni tuoton jakaumaa: salkkuni paperilla olevasta voitosta 68 % on arvonnousun, 19 % osinkojen ja 13 % valuuttakurssimuutosten ansiota. Harkitessani lisäostoksen tekemistä Fortumiin, yksi huoleni oli yhtiön position koko salkussa. Ottaisinko liikaa Venäjään liittyvää riskiä ja etenkin yhtiökohtaista riskiä?

Päätinkin tarkastella laajemmin kuinka suuri osuus salkustani on keskittynyt suuriin ja pienempiin omistuksiin.

(ko. sijoitusten lisäksi 2000 euroa satelliittisalkussa sijoitettuna, Nordnetissa 2500 € ja 1000 euroa DeGirossa käteisenä)

5 suurinta sijoitustani on (16 % salkkuni arvosta):
  1. Huhtamäki 
  2. Nokian Renkaat
  3. Vaisala
  4. UPM-Kymmene
  5. Securitas
Erityisesti Huhtamäki, UPM-Kymmene ja Securitas ovat nousseet kärkiviisikkoon arvonnousun vaikutuksesta, onnistuneen ajoituksen ansiosta.

Yli 3000 euron sijoituksia, yltäen lähes 5000 euroon Huhtamäen kohdalla, minulla on 11 kappaletta. Yhteensä ne näyttelevät kolmannesta salkkuni arvosta. Toisin sanoen 11 osaketta määrittää kolmanneksen salkkuni tuotosta ja 48 sijoitusta määrittää kaksi kolmannesta. Kuusitoista positiota tuo seuraavan kolmanneksen. Onko salkkuni rakenne vinoutunut?

Sijoitusstrategiaani ei lähtökohtaisesti kuulu menestyvien yhtiöiden myynti. Usea positio on noussut suureksi arvonnousun myötä. En myöskään tasapainota salkkuani aktiivisesti. Pyrin ostamaan niiden yhtiöiden osakkeita, jotka tukevat päätavoitteitani: 1) absoluuttisen osinkokertymän kasvattaminen ja 2) kokonaisvarallisuuden kasvattaminen.

Keskimääräinen positioni koko on noin 2100 euroa. Tasapainotan salkkua aktiivisesti vain pyrkimällä keskittämään ostoja nykyisiin omistuksiin enkä kasvattamaan enää salkun kokoa. Tavoitteenani on kuitenkin vähentää alle 1000 euron positioiden lukumäärää salkussa. Tämän on määrä tapahtua joko osakemyyntien tai lisäostojen kautta, mutta toivottavasti myös arvonnousun vaikutuksesta.

Alle 1000 euron sijoituksiin lukeutuu ainakin yksi alisuoriutuja, Mattel, jonka paikkaa salkussa arvioin. Baxterin jakaantumisen seurauksena pienimpiin sijoituksiin kuuluu Baxalta ja Baxter. Onneksi Baxaltasta on hiljattain tehty ostotarjous. Näin pienet omistukset karsiutuvat vähitellen salkusta pois.

Voit tarkastella ja seurata tarkemmin salkkuani Sharevillessä.

torstai 13. elokuuta 2015

Vuokrankorotuksen aika

Kauppalehden mukaan vuokrat nousivat vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä, vuositasolla, 3,3 %. Yksi asuntosijoittamisen tärkeä elementti on se, että tuloja (=vuokra) on mahdollista kasvattaa samalla kun muuttuvat kulut usein (korot ja ylläpitokustannukset) pienenevät suhteessa tuottoihin.

Tällä tarkoitan sitä, että lainapääoman lyhentyessä korkokulut pienenevät ja vuokraa on mahdollista korottaa absoluuttisesti enemmän kuin hoitovastike nousee. Näin asuntosijoittaminen muuttuu kannattavammaksi vuosi vuodelta.

Siksi vuokrankorotuksen kirjaaminen vuokrasopimukseen ja korotuksen tekeminen vuosittain on erittäin tärkeä toimenpide asuntosijoittamisessa menestymisessä. Lähetinkin hiljattain ilmoituksen vuokralaiselle vuokrankorotuksesta. Onnekseni olin ollut huolellinen sopimusehdon kirjauksessa.

Vuokrasopimukseen kirjaan vuokrankorotusperusteeksi seuraavasti:
"Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokraa vuosittain elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti lisättynä enintään kahdella prosenttiyksiköllä."

Elinkustannusindeksi oli kuitenkin laskenut sitten vuokrasopimuksen laatimisen pisteluvusta 1909 pistelukuun 1907. "Lisättynä enintään kahdella prosenttiyksiköllä" osoittautui siis olennaiseksi osaksi vuokrankorotusperustetta taloustilanteessa, joka voi kääntyä deflatoriseksi. Tein vaatimattoman korotuksen, reilun prosentin eli viiden euron pienuisen, tarkoittaen vuodenssa 60 euron lisäystä. Saman tulovirran aikaansaamiseksi pitäisi tehdä yli 1000 euron sijoitus osakkeisiin.

Asuntosijoittan on siis hyvä huolehtia vuokrankorotusperusteen huolellisesta kirjaamisesta vuokrasopimukseen ja toimimalla sopimuksen mukaan vuokralaisen suuntaan. Oikeasta hintatasosta huolehtiminen on huomattavasti helpompaa pienin askelin kuin suurin harppauksin. Jos vuokranantaja huolehdi vuokratasosta, voi hyvästä vuokralaisesta tulla ajan mittaan kannattamaton.

***

Pohjan vuokrankorotusilmoitusta varten latasin täältä. Kiitos sivuston ylläpitäjälle.

sunnuntai 9. elokuuta 2015

Mitä tapahtui Textainerin kussille?

Kesäkuussa hankin lisää konttivuokraaja Textainerin osaketta hieman yli 27 dollarin hintaan. Yhtiön osakekurssi on kokenut kummia viimeisten viikkojen aikana. Textainerin taloudellista suorituskykyä on rajoittanut etenkin kilpailun voimistuminen sekä kysynnän ja vuokraushintojen hienoinen lasku.

Samalla yhtiö kuitenkin onnistui nostamaan vuokrausastettaan 95 prosentista 97 prosenttiin.. Textainer on viime vuosien aikana invesetoinut voimakkaasti uusien konttien hankintoihin kasvattamalla velan määrää. Mahdollinen korkojen nousu tulee siten todennäköisesti leikkaamaan yhtiön tulosta.

Q2 tulosjulkistuksen jälkeen yhtiön osakekurssi laski voimakkaasti 24 dollarista aina 16 dollariin. Yhtä nopeasti, torstaina 6. elokuuta, osakekurssi ponnahti 9 prosenttia ylöspäin. Veikkaanpa, että tuolloin olisi ollut hyvä ostohetki. Tällä hetkellä 20 dollarin kurssilla yhtiön osinkotuotto on 10 prosentin tuntumassa.


Uskon, että voimakkaassa kurssilaskussa oli tällä kertaa kyse ylireagoinnista yhtiön tulosjulkistukseen: yhtiön Q2 liikevaihto laski prosentin mutta EBITDA kasvoi 5 prosenttia. Yhtiön liiketoiminta vaikuttaa olevan päällisin puolin kunnossa. Kyseessä voi toki olla perinteinen arvostusansas, johon olen aiemminkin astunut. Textainerin sanoin ansa voi muodostua seuraavista tekijöistä:
We expect a further slight decline in utilization during the second half of the year and we do not expect the competitive environment to wane. Given the outlook for steel prices, ample manufacturing capacity and muted demand, new container prices are not expected to increase in the near term and are likely to fall further. With low new prices and increasing quantities of containers being put to disposal, used container prices will also remain under pressure,” continued Mr. Brewer.
Tutustu yhtiön tuoreeseen sijoittajaesitykseen tästä.

tiistai 4. elokuuta 2015

Kiina, Venäjä, Kreikka ja tippuvat kurssit

Sijoituspäiväkirja

Heinäkuu 2015

Kesäkuussa tekemäni Textainerin ostoksen jälkeen kurssi lasketteli reilun 10 prosenttia. Kurssi palautui hieman, mutta onnistuin heinäkuussa tekemään toisen virhearvion. Onnistuin pahentamaan Sanoma sijoitukseni kehitystä entisestään. Olin hankkinut Sanoman salkkuuni ensimmäisen kerran vuonna 2008. Alkuun yhtiö oli tarjonnut hyvää tuottoa osinkosijoittajalle, mutta nopeasti yhtiön epäonnistuneilla yritysostoilla täydennetty katastrofaalinen strategia tuhosi niin osinkotuoton kuin yhtiön markkina-arvon.

Sijoitukseni yhtiöön oli pitkään näyttänyt viidenkymmenen miinusprosentin tulosta. Yhtiön ilmoitettua alati heikentyvästä tuloksesta toiveet liiketoimintakäänteen tapahtumisesta kaikkosivat ja kurssi otti 12 prosentin takapakin. Ostin osaketta 200 kappaletta lisää (4,18 €/kpl) tavoitteenani irtaantua sijoituksesta hivenen pienemmällä tappiolla vuoden lopussa. Osakekurssi jatkoi kuitenkin laskuaan aina 3,4 euroon.

Kaksi ostoa ydinsalkkuun

Tein kaksi lisäsijoitusta ydinsalkkuni yhtiöihin. Ostoksiani olivat lisäsijoitus ruotsalaiseen Bufabiin ja vantaalaiseen Vaisalaan. Vaisala-ostos nosti sijoituksen kolmanneksi suurimmaksi heti Nokian Renkaiden ja Huhtamäen jälkeen. Nykykurssilla ja osingolla yhtiön osinkotuotto on nelisen prosenttia. Vaisala on yhä erittäin vakavarainen, kansainvälinen ja markkinajohtaja kapealla segmentillään. Lisäksi yhtiö kasvattaa selkeästi uusia liiketoimintoja ja huolto- ja projektiliiketoimintaa. Kasvumahdollisuuksia – taloudellisen suorituskyvyn parantamisen lisäksi – siis löytyy.

Bufab puolestaan oli helmikuinen sijoitukseni ruotsalaiseen pienyhtiöön. Tein lisäsijoituksen siis verraten nopeasti. Pyrin yleensä tarkkailemaan uutta, etenkin vasta listautunutta yhtiötä, hivenen pidempään. Yhtiö maksoi kolmen prosentin osinkotuottoa. Sen lisäksi näin yhtiön taustalla useita ajureita: listautumisessa saatuja varoja on käytetty ja käytetään kasvuinvestointeihin, joiden tulokset jo näkyvät, tulosta rasitti yrityksestä riippumaton tekijä, heikko kruunu, ja yrityksen liiketoimintaideaa tuki teollisuusyritysten vanha mutta voimakas halu keskittää hankintojaan harvemmille toimittajille.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Heinäkuussa olin tehnyt yli 12 000 euron edestä uusia ostoja. Näistä varoista toki osa oli vapautunut osakemyynneistä. Salkkuun olin lisännyt uutta pääomaa lähes 7000 euroa, ottanut ilolla vastaan kevään osingot, lyhentänyt sisäistä velkaani 700 euroa ja käyttänyt osan käteiskassastani osakeostoihin. Ensimmäisenä mainitun summan lisäksi olin avannut erillisen tilin satelliittisijoituksille ja sen piirissä sijoittanut lähes 2000euroa

Useat tarkkailemistani tai omistamistani yhtiöistä raportoivat heikentyneistä tai odotuksia matalammista tuloksista: esimerkiksi Microsoft, YIT, Sanoma, Apple, United Technologies. Samalla, amerikkalaisista sijoituksistani monen yhtiön kurssi oli houkuttelevalla tasolla (Fortum, ExxonMobil, Emerson Electric, Wal-Mart). Dollarin kurssi oli kuitenkin heikko, enkä sen vuoksi aikonut lähteä Atlantin yli ostoksille. Venäjä riski hillitsee lisäsijoitushaluja useisiin kotimaisiin yhtiöihin. Sen sijaan vaihdoin runsaasti euroja Ruotsin kruunuiksi.


Kiinan heikkous, Kreikan kriisi, Venäjä-politiikka, öljyn alhainen hinta ja vahva dollari olivat monille omistamilleni yhtiöille myrkkyä. Seuraan mielenkiinnolla käännettä syksyyn, kuinka tulokset ja arvostustasot kehittyvät. Osinkosijoittajana yksi asia on kuitenkin (lähes) varmaa: osinkotuloni kasvavat myös ensi vuonna.


Voit tarkastella ja seurata tarkemmin salkkuani Sharevillessä.