torstai 28. tammikuuta 2016

Varallisuus kasvoi 48k euroa

Aikaisempina vuosina olen tavannut julkaista kirjoituksen siitä miten varallisuuteni on kehittynyt päättyneen vuoden aikana. Kirjoitukset ovat luettavissa sivuston oikeasta laidasta "Tunnusluvut" kohdasta löytyvien linkkien kautta.

Tarkoituksenani on ollut käsitellä mistä lähteistä vaurastuminen on tullut: osingoista, arvonnoususta vai jostakin muusta. Vuosi vuodelta näiden lukujen laatiminen muuttuu vaikeammaksi ja enemmän arviota muistuttavammaksi. Mitä enemmän tulonlähteitä tulee (osingot, vuokrat, korot, osuusmaksut ja niin edelleen) sitä vaikeammaksi käy erotella minne etenkin tuotot osakemarkkinoiden ulkopuolisista sijoituksista suuntautuu ja mikä uusista sijoituksista on uutta pääomaa palkkatuloista ja minkä alkuperänä on tuotto (esim. korkotulot). Tavoitteideni kannalta se on kuitenkin yhdentekevää.

Arvioni edellisvuodelta näyttää seuraavalta:
Talletusten lisäys 13 000 €
Osingot 3700 €
Asunnot 7500 €
Käteisen lisäys 3500 €
Arvon muutos 11400 €
Vaihtoehtoiset sijoitukset 5000 €
Eläkesäästäminen 3000 €
Korkotulot 900 €

Talletusten lisäys = uusi käteinen osakesalkkuun
Osingot = osingot osakesijoituksista 2015
Asunnot = lainanlyhennykset omistusasunnosta ja sijoitusasunnosta
Arvon muutos = osakkeiden arvonnousu 2015 vs. 2014
Käteisen lisäys = uusi käteinen seuraavaa asuntosijoitusta varten
Vaihtoehtoiset sijoitukset = sijoitukset osakemarkkinoiden ulkopuolelle (kts. esim. yrityslainat)
Eläkesäästäminen = työnantajan pakollinen eläkesäästämisohjelma (työntekijä 4 % + työnantaja 8 %)

Vaurastumiseni tahti on kiihtynyt hitaasti viimeisen kolmen vuoden aikana. 2013 varallisuuteni kasvoi 42k € ja vuonna 2014 46k€. Vuonna 2015 varallisuuteni ylsi lähes 227 000 euroon. Asettamani tavoite oli 230 000 euroa, mikä oli perustunut siihen, että omistuksessani olisi ollut kolmas asunto. 2015 varallisuuteni jakautui seuraavasti:

Vuonna 2016 tärkeimpänä toimenpiteenä varallisuuteni kehityksessä näen uuden sijoitusasunnon. Useiden syiden vuoksi projekti on ollut jäissä lähes kaksi vuotta. Epäselvässä elämäntilanteessa en ole uskaltautunut sitomaan käteistä tähän hankkeeseen, koska olen pohtinut esimerkiksi oman asunnon hankintaa niin ulkomailla kuin kotimaassakin.

torstai 21. tammikuuta 2016

25 - Älä astu arvoansaan

Sijoitusvihjeet ja -virheet

"We should never forget the wise words of Peter Lynch: when a cyclical stock trades at very low P/E and invests in new production capacity, there are great chances that it is near the top of its business cycle. The fastest way to lose 50 % of one's capital is to purchase cyclical stock at that point."

Osakeostojen ajoittaminen määrittelee usein voimakkaasti sijoitustuottoja. Ei pelkästään osakkeen arvonkehityksen suhteen vaan myös tulevaisuuden osinkovirtojen osalta. Pörssiyhtiöiden osakkeiden arvonvaihtelut avaavat usein erinomaisia ostopaikkoja, mutta samoin myös suuren riskin mittaville tappioille.

Laskeva tai historiallisesti alhainen osakekurssi ei saa koskaan olla syy ostotoimeksiannolle.

Esimerkkitapaus

Tein amerikkalaisten vuokrausta liiketoimintanaan harjoittavien Textainerin ja Enscon osakkeilla suuret vielä realisoimattomat tappiot. Ostin osakkeita kohottaakseni dollarimääräisten sijoitusten keskimääräistä osinkotuottoa. Ostohetkillä osakkeet vaikuttivat houkuttelevasti hinnoitelluilta eikä yhtiön laadussa vaikuttanut olevan juurikaan vikaa. Textaineria ostin vuosina 2013 ja 2015 sekä Enscoa 2013 ja 2014. Toisella ostoerällä molempien yhtiöiden kurssit olivat laskeneet 20-30 % ensimmäisestä ostoerästä.

Textainerin osakekurssi ja ostotasot.
Olin astumassa arvoansaan. Yhtiöiden osakekurssit laskivat enteillessään tulevia vaikeuksia (vuokraushintojen lasku), jotka johtivat seuraavanlaiseen lopputulokseen:
 • Ensco leikkasi osinkoaan 80 prosenttia.
 • Ensco: 140 dollarin sijasta saan osinkoja 28 dollaria vuodessa.
 • Textainer lähes puolitti osinkonsa.
 • Textainer: 112 dollarin sijasta saan osinkoja 57 dollaria vuodessa.
 • Leikkaus osinkotuloihini on siis yhteensä 167 dollaria.
Nämä kaksi leikkausta tarkoittavat noin neljää prosenttia vuotuisista osinkotuloistani. Sen paikkaamiseen tarvitaan helposti lähes 5000 euroa uutta pääomaa sijoitettavaksi. Virheen mittaluokka päätavoitteideni näkökulmasta on siis suuri.

Osingon leikkauksen myötä myös osakkeiden kurssit ovat laskeneet voimakkaasti. Enscon osakkeella olen hävinnyt noin 1600 dollaria Textainerin osakkeella 1100 dollaria. Valuuttakurssimuutos pehmentää euromääräistä tappiota euroissa ja tappio näyttää osakesalkussa todellisuutta pienemmältä. Lohdutuksena Textrainer on ilmoittanut ostavansa takaisin omia osakkeitaan lähes osingon leikkauksen suuruisella rahamäärällä - tämä ei kuitenkaan lämmitä osinkoihin keskittyvää piensijoittajaa.

Mikä meni pieleen? Jälkiäteen katsottuna en sijoituksia tehdessäni varmastikaan ymmärtänyt riittävästi missä kohtaa suhdannesykliä yritysten liiketoiminta oli menossa. Yritykset oli arvostettu pörssissä hyvien tuloksiensa ja valoisten näkymien mukaisesti. Lisäksi en arvioinut sijoituksiin liittyviä riskejä riittävästi kilpailullisista lähtökohdista. Useiden kilpailijoiden lisätessä toimialan tarjontaa ja kysynnän laskiessa samanaikaisesti, tästä yhdistelmästä tuli erittäin vahingollinen yhtiöiden liiketoiminnalle.

Kuinka välttää arvoansa?
 • Kuinka suuri suuri osinko on suhteessa osakkeen hintaan? Korkea efektiivinen osinkotuotto voi olla ensimmäinen hälytyskello. Mikäli yhtiö maksaa ylisuurta osinkoa, voi olla, että yhtiön osinko on kestämättömällä tasolla. Yhtiö voi joutua leikkaamaan osinkoaan ja se tulee väistämättä laskemaan osakekurssia, joka on perustunut korkeaan osinkoon.
 • Kuinka suuri on osinko suhteessa osingonmaksukykyyn? Mikäli yhtiö jakaa suuremman osan tuloksestaan ja kassavirrastaan osinkoina, yhtiön on vaikea ylläpitää osingonmaksuaan vaikeuksien koittaessa.
 • Millainen on yhtiön velkaantuneisuus? Yhtiön velkaantuneisuudella voi olla suuri vaikutus yhtiön osingonmaksukykyyn. Jos yhtiö on voimakkaasti velkaantunut, korkotason nousu ja/tai myynnin nopea lasku voi romahduttaa vapaan kassavirran ja sitä myöden osingonmaksukyvyn.
 • Mikä on yhtiön kassavirtatilanne? Pystyykö yhtiö rahoittamaan toimintansa ja osingot kassavirrallaan.
 • Mitkä trendit vaikuttavat yhtiön myyntiin? Mikäli yhtiön välittömässä toimintaympäristössä on tapahtumassa merkittäviä muutoksia, voi yhtiön pohjimmainen laatu olla koetuksella.
 • Mitkä ovat toimialan kilpailutekijät? Onko alalle tuleminen liian helppoa? Onko hinta määrittävä asiakkaiden ostokriteeri? Miten yhtiö pystyy differoimaan tarjontansa ja luomaan kilpailuedun? 
 • Mikä on toimialan suhdannevaihe? Korkeaa osinkotuottoa tarjoaviin yhtiöihin sijoitettaessa ajoituksen merkitys on suuri. Mikäli yhtiön taloudellinen suorituskyky on hyvä, voi matalasuhdanteessa tehty sijoitus olla tuottoisa, kun muut sijoittajat hyljeksivät osaketta.
 • Mitkä ovat varoitusvalot? Tulosvaroitukset ja toistuvasti alitetut tulostavoitteet, korkea velkaantuneisuus yhdistettynä heikkoon kilpailuetuun ja/tai kiristyvään kilpailuun.
Arvoansojen huomaaminen ei ole helppoa. Arvo- ja osinkosijoittajalle tuottoisilta vaikuttaviin sijoitusmahdollisuuksiin tarttuminen voi olla liian houkuttelevaa. Riskiä kaihtava sijoittaja keskittyy laadukkaisiin yhtiöihin, joiden kilpailuetu ja suhdanneresistanssi ovat vahvoja. Tiedostettuna ja oikein ajoitettuna korkeaa osinkotuottoa tarjoavat yhtiöt voivat olla tuottoisia - esimerkiksi Cramo maksaa ostohinnalleni lähes 6 prosentin osinkotuoton.

***
Tämäkin sijoitusvirhe on listattuna ensimmäiseen Tarina vaurastumisesta -tuotteeseen, joka on saatavilla oluttuopin hinnalla verkkokaupasta!

torstai 14. tammikuuta 2016

Osinkovuosi 2015

Vuoden suurimmaksi osingonmaksajaksi nousi Nokian Renkaat, jota hankin voimakkaasti vuoden 2014 aikana neljään kertaan. Heti toiseksi suurimpana osingonmaksajana oli jälleen PowerSharesin amerikkalaisten pankkien etuoikeutettuihin osakkeisiin sijoittava ETF. Osingonmaksu kuitenkin hiipunee, mikäli korkotaso jatkaa nousuaan.

Dollarin vahvistuminen auttaa

Kirjaan kruunu- ja dollarimääräisten osinkojen kertymän vuoden viimeisen päivän valuuttakurssinoteerauksen perusteella. Vaikka dollarimääräiset osingot pysyivät absoluuttisesti lähes samalla tasolla, dollarin vahvistuminen nosti noin 12 prosenttia euroiksi käännettyä osinkotuottoa.

Kokonaisuudessaan osinkotuloni kasvoi noin 600 euroa. Euromääräiset osingot kasvoivat voimakkaasti, lähes 400 euroa. Kruunumääräiset osingot kasvoivat suhteellisesti reilusti hankittuani salkkuuni kolme uutta ruotsalaista yhtiötä. Osinkotulot ylsivät lähes 310 euroon kuukaudessa. Osinkotulo alkaa hiljalleen muodostumaan kohtuulliseksi korvaukseksi harrastuksesta, vaikka tuntipalkka jäänee hyvin alhaiseksi.Mitä tapahtui osinkorintamalla?

 • Panostaja palasi osingonmaksajaksi, mutta aiempaa alhaisemmalla tasolla. Harkitsen yhtiön myyntiä ruotsalaisen Ratoksen otettua paikan pk-yrityksiin sijoittavana yhtiönä.
 • HKScan piristi euromääräisiä osinkoja lisäosingollaan. Tämä oli hyvä tilaisuus luopua alisuoriutujasta ja myynnin ajoitus (5,81 €) osoittautui jälkikäteen katsottuna onnistuneeksi.
 • Lisäksi luovuin jakaantuneen Baxterin molemmista jäännöksistä, jotka pyyhkivät osinkoaristokraatin maineensa leikkaamalla osinkonsa murto-osaan aiemmasta. Parin vuoden sijoitus oli kuollutta lastia salkulleni.
 • Textainer ja Ensco leikkasivat osinkoaan rajusti. Tämä heikensi dollarimääräisten osinkojen kasvua merkittävästi. Yritys parantaa amerikkalaisten sijoitusten osinkotuottoa kääntyi päälaelleen.
 • Keskiostohinnalleni kolme parasta osingonmaksajaa olivat Tieto (8,7 %), UPM (7,6 %) ja Fiskars (7 %). Kehnoimpia olivat Nokia, YIT ja Sanoma, jonka myin vuoden lopussa.
 • Netto-osinkotuotto sijoitetulle pääomalle asettui vain vähän yli 4 prosenttiin.
Kuten vuonna 2014, myös vuoteen 2015 osui osinkopettymyksiä. Niiden vaikutusta onneksi pehmentää laaja hajautus, muutamat osingonkasvattajat ja uusi pääoma. Keskinkertaisiin osinkoaan leikkaaviin yhtiöihin sijoittaminen tulee kuitenkin kalliiksi: osinkotulot laskevat, sijoituksen arvo laskee ja sijoituksesta luopuminen aiheuttaa kaupankäyntikuluja. 

Kaikenkaikkiaan voin olla melko tyytyväinen osinkovuoteen 2015. Päätavoitteeni, absoluuttisen osinkotuoton, näkökulmasta strategiani toimii. Osinkotulot kasvoivat 200 euroa enemmän kuin pelkkä uuden pääoman lisäys tuo osinkoja. Alkaneena vuonna tähtäänkin reilusti yli 4000 euron!

torstai 7. tammikuuta 2016

Yhteenveto 2015 ja tavoitteet

Alkuvuodesta kymppitonnit rikkoutuivat kuukausittain aina lähes huhtikuulle saakka. Osakesalkkuni arvo nousi alle 110 000 tuhannesta yli 130 000 euron. Koko loppuvuoden osakkeiden hintakehitys oli sahaavaa. Joulukuussa salkkuni arvo ylsi lopulta vain hieman alle 137 000 euron lähinnä uuden pääoman ansiosta.

Alkuvuoden kova vauhti takasi sen, että ylitin tavoitteeni reilusti, vaikka toiminnallisissa tavoitteissa epäonnistuin, osittain elämänmuutosten vuoksi:
 • Vuodelle 2015 asettamieni aktiviteettien toteuttamisessa en onnistunut. Yritystoiminta on erittäin pienimuotoista, lähes olematonta, ja toinen sijoitusasunto on edelleen hankkimatta.
 • Kokonaisvarallisuuteni ylsi 227 000 euroon, asettamani tavoitteen ollessa 230 000 euroa.
 • Siirsin osakesalkkuuni 13 000 € uutta pääomaa.
 • Salkun arvo nousi 137 000 euroon vuoden laskennallisen tavoitteen ollessa 111 000 ja vuodelle 2015 asettamani tavoite oli 130 000. Olen reilusti yli vuoden 2016 laskennallisen tavoitteen tasolla.
 • Arvonnoususta merkittävä osa muodostui dollarin vahvistumisesta. Useampi amerikkalainen sijoitukseni olisi tappiolla dollarimääräisesti tarkasteltuna.Valuuttakurssi oli vuoden alussa 1,22 ja vuoden lopussa 1,086.
 • Vuoden osinkokertymä ylsi noin 3690 euroon.
 • Vuoden 2014 tapaan päättyneenä vuonna vaihtoehtoiset sijoitukset olivat suuressa roolissa: 1000 € yrityslainoihin, 400 € osuuskaupan jäsenyyksiä, 4000 € vertaislainoitusta harjoittaviin yhtiöihin ja eläkesäästöjä kertyi noin 3000 €. Nämä sijoitukset olivat paljolti mahdollisia alhaisemman veroprosentin ja ulkomailla pitämättä jääneiden lomien vuoksi.
Useat amerikkalaiset sijoitukseni, jotka olen ostanut tai tehnyt lisäsijoituksen vuonna 2014 tai sen jälkeen, olivat dollarimääräisesti tappiolla. Dollarin vahvistuminen peitti ostojeni (ajoituksen) kehnoutta parantamalla euromääräistä tuottoa. Tappiolla amerikkalaisista sijoituksista todellisuudessa olivat Coach, Deere ja Emerson Electric, vaikka valuuttakurssimuutoksen takia ne olivat euromääräisesti vihreällä. IBM, Ensco, Textainer ja Mattel olivat puolestaan tappiolla dollarimääräisesti enemmän kuin euromääräisesti.

Vuoden 2016 tavoitteet

 • Salkun arvo 160 000 €, mikä tarkoittaa vain hienoista arvonnousua.
 • Omaisuuden arvo 270 000 euroa, mikä on haastava tavoite, jos osakkeiden arvonnousu ei ole edellistä tavoitetta vauhdikkaampaa.
 • Kolme asuntoa vaurastumisen vauhtipyöränä. Yksi asunto lisää on tärkein komponentti saavuttamaan omaisuustavoitteeni.
 • Kaksi uutta tuotetta osakeyhtiölleni myyntiin.
 • Yksi uusi vaihtoehtoinen sijoitus.

Suunnitellut osakemyynnit - ydinsalkku

Pyrin myymään yhden alisuoriutujan ydinsalkusta vuosittain varmistaakseni salkun laadun.
 • IBM. Mikäli yhtiö onnistuu vakuuttamaan sijoittajat muutostarinansa toimivuudesta ja kurssi nousee merkittävästi, luovun ehkäpä tästä sijoituksesta. Mielestäni yhtiö on matkalla kilpailuareenalle, joka on täynnä nälkäisiä ja vikkeliä pk-yrityksiä. 
 • YIT. Olen luultavasti ollut väärässä yhtiön suhteen. Talotekniikkaurakoinnin irtaannuttua erilleen yhtiön liiketoiminta ja osingonmaksu ovat ehkäpä minulle liian epävakaita.
 • Textainer tai Ensco. Astuttuani arvoansaan on pohdittava jäänkö odottamaan käännettä parempaan. Alisuoriutujat on aina pyrittävä myymään, mutta mielestäni kohtuullisen laadukkaat yhtiöt kärsivät lähinnä ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta.
***

Ota lentävä lähtö uuteen vuoteen ja etumatkaa omaan vaurastumiseesi - Tie ensimmäiseen 100 000 € - katso täältä lisää.

sunnuntai 3. tammikuuta 2016

Rakennemuutoksia ydinsalkkuun

Sijoituspäiväkirja

Joulukuu 2015

Viime vuoden tapaan, joulukuun alkupuolella, leikin suurta yritysjohtajaa ja järjestelin paperilla osinkoyritykseni divisioonarakennetta. Tämän laukaisi Baxterin jakaantuminen kahteen osaan ja erillisten yhtiöiden osingon leikkaus. Myin Baxaltan jo elokuussa ja Baxter on myynnissä. Kulutus- ja käyttötavaradivisioonat saivat uudet nimet ja lääketeollisuusdivisioona lopetettiin.

Tilalle nimitin brändit divisioonan, johon sijoitin Fiskarsin, Rapalan ja J&J:n, sekä FMCG (fast moving consumer goods) divisioonan, johon puolestaan sijoitin Pepsin, Mattelin ja P&G:n. Osinkoyritykseni on aliedustettuna lääketeollisuudessa ja sinne vahvempi osallistuminen tulee jatkossa tapahtumaan ETF:n kautta jo kahden omistamani lääkeyhtiön jakaannuttua. Pidän enemmän vakaammista kokonaisuuksista.

Ostin hyvin pienen erän lisää TeliaSoneraa, vaikken ollut valtavan mielissäni yhtiön strategiamuutoksesta vetäytyä Kaukaasian markkinoilta. Todennäköisesti päätös on kuitenkin osakkeenomistajan kannalta suotuisa, kun liiketoiminnan luonne muuttunee täysin kannattavuuspeliksi riskaabelin kasvun sijasta. Lisäksi hankin Fortumia samaan tapaan. Senkin strategiamuutos on suuri kysymysmerkki. Miten käy liikevaihto- ja kannattavuuskehityksen? Pystyykö yhtiö ylläpitämään osingonmaksunsa, kun vakaa liiketoiminta on muutettu pursuavaksi kassaksi.

Uutena osakkeena hankin salkkuuni ruotsalaista Knowit konsulttiyhtiötä. Olin pitkään seurannut amerikkalaista Accenturea, mutta sen arvostustaso vaikutti jatkuvasti liian korkealta osinkosijoittajalle ja päädyin lopulta Knowitiin edellisessä kirjoituksessa käsittelemistäni syistä. Lisäksi tein uuden vaihtoehtoisen sijoituksen yrityslainaan.

Aivan kuun lopussa myin vihdoin Sanoman osakkeeni pois ja kuittasin luovutustappiota vähentääkseni myyntivoitoista aiheutuneita veroseuraamuksia. Samalla pyrin myös parantamaan salkkuni osinkotuottoa, koska Sanoma tuskin kykenee osingonmaksuaan kasvattamaan, ainakaan siinä määrin, että se toisi hyväksyttävän osinkotuoton keskiostohinnalleni.

Mukavaa alkanutta vuotta!

***

Ota lentävä lähtö uuteen vuoteen ja etumatkaa omaan vaurastumiseesi - Tie ensimmäiseen 100 000 € - katso täältä lisää.