perjantai 28. huhtikuuta 2017

Onnekasta spekulaatiota YIT:llä

Sijoituspäiväkirja

Huhtikuu 2017

Ostin aiemmin analysoimaani ruotsalaista HR-yhtiö Wise Groupia. Yhtiön kehitys oli jatkunut hyvänä. Yhtiön liikevaihto kasvoi vuonna 2016 13 prosenttia ja osakekohtainen tulos koheni noin kolmanneksen. Wise Groupin osinkotuotto ylsi lähes viiteen prosenttiin. Vaikka yhtiön osakekurssi olikin noussut sitten viimeisen syvemmän tarkasteluni, halusin olla mukana henkilöstönvuokrauksessa ja –rekrytoinnissa sijoittajana. Ostoksella halusin lisäksi varmistaa, että absoluuttiset osinkotuloni jatkaisivat tänä keväänä tavoittelemaani kasvua.

Tammikuussa hankkimani Hennes&Mauritzin osakkeet jatkoivat laskuaan. Ostin alkuvuonna yhtiön osakkeita kahteen otteeseen. Se osoittautui virheeksi, jonka olin tehnyt muutaman kerran aiemminkin. Jälkikäteen katsottuna, olisin oikein hyvin voinut odottaa toisen erän hankinnan kanssa. Hennes&Mauritz oli selkeästi kielteisessä kierteessä, käänne parempaan tuskin tulisi tapahtumaan lyhyellä aikavälillä. Hennes&Mauritz jakaa osingon kahdessa erässä, ensimmäisen toukokuun alkupuolella ja toisen marraskuussa. Tällä välin tarkkailen yhtiön liiketoiminnan kehitystä loppuvuoden ajan ennen mahdollista osto- tai myyntipäätöstä.

Kokeilin myös Nordnetin kampanjoimaa pienten osakekauppojen tarjousta. Ostin lisää Evlin osakkeita kolmekymmentä kappaletta kasvattaakseni olemassa olevaa positiota ja laskeakseni omistukseni keskihintaa. Myin puolestaan osakeannissa ostamani Fondian osakkeet kahdessa erässä. Kolmessa viikossa sain sijoitukselle nettona 22 prosentin tuoton. Euroissa tuotto oli vaatimaton, vain hieman yli viisikymppiä. En halunnut kasvattaa sijoitusta yhtiössä jälkimarkkinoilla, enkä halunnut pitää pieneksi jäänyttä omistusta salkussani. Lisäksi Wise Groupin liiketoimintaprofiili oli samantyyppinen kuin Fondian.

Tein YIT:llä satelliittisalkussani onnekkaat kaupat. Ostin osaketta 6,32 euron hintaan 10. huhtikuuta, kun osake oli laskenut mielestäni liian alas. Heti seuraavana päivänä osake ampaisi suositusmuutoksen seurauksena nousuun. Osake jatkoi nousuaan vielä sitä seuraavana päivänä, jolloin myin osakkeet 12. huhtikuuta 6,85 euron hintaan. Nettona lähes 5 % tuotto kahdessa päivässä lämmitti onnekasta spekuloijaa. Ostin osaketta uudelleen sen laskettua 6,5 euron tuntumaan. Hyvä tulos hypäytti kurssin kymmenen prosentin nousuun ja irtauduin osakkeista jälleen, nettona tuotoksi jäi 5,7 prosenttia. Lähiaikoina onkin syytä laatia tarkempi katsaus satelliittisijoituksiini, joista en ole toviin kirjoittanut.

Huhtikuun seurannassa niin osakesalkku kuin varallisuuskin jatkoivat kasvuaan. 

lauantai 22. huhtikuuta 2017

Nobina - ruotsalainen bussiyhtiö

Suomessakin osaa Helsingin joukkoliikenteen linja-autoista operoi ruotsalainen Nobina. Se toimii jokaisessa Pohjoismaassa ja linja-autoja pitää liikkeessä lähes 9000 työntekijää. Linja-autoyhtiön mahdollinen omistaminen ei välttämättä ole kaikkein mielenkiintoisimmasta päästä, mutta usein tylsät ja vakaimmat yhtiöt ovat hyviä sijoituksia. Nobina tarjoaa sijoittajalle pääsyn markkinaan, jossa yhteiskunta ostaa joukkoliikenteen palveluita yksityisiltä operaattoreilta. Marginaalit liiketoiminnassa ovat pienet, mutta hyvän liikkeenjohdon alaisuudessa yhtiö voi kyetä tekemään mukavaa tuottoa sijoittajalle.

Pohjoismaista joukkoliikennettä

Nobina tituleeraa itseään suurimmaksi julkisen liikennöinnin yhtiöksi Pohjoismaissa. Sen liiketoimintamallina on operoida linja-autoja julkisessa kaupunkiliikenteessä sekä Ruotsissa kaupunkien välistä liikennettä Swebus brändillä. Nobina osallistuu julkisen liikenteen kilpailutuksiin ja keskimäärin voittaa 15 prosenttia sopimuksista. Pohjoismaissa julkinen liikenne on pääosin täysin yksityistetty Suomea lukuunottamatta, missä vielä 40 % julkisesta liikenteestä on julkisten toimijoiden käsissä.

95 prosenttia yhtiön liikevaihdosta muodostuu 5-10 vuoden mittaisista sopimuksista. Tämä tuo liiketoimintaan toisaalta vakautta, mutta suurempien sopimusten menettäminen voi johtaa äkilliseen liikevaihdon ja kannattavuuden laskuun. Nobinan noin miljardin euron liikevaihdosta 70 % tulee Ruotsista, Norjasta ja Suomesta 11-12 prosenttia sekä Tanskasta kuusi. Ruotsissa Nobinalla on noin 30 prosentin markkinaosuus, Suomessa 23 %, Norjassa 8 % ja Tanskassa 5 %. Yhtiöllä  riittää siis vielä kasvupotentiaalia Pohjoismaissa.

Nobinan liikevaihto kehittyi positiivesti päättyneellä tilikaudella (1.3.2016-28.2.2017) kasvaen yli 6 prosenttia. Tulos kasvoi samalla hivenen liikevaihtoa nopeammin. Yhtiö pyrkii pitämään huolta hyvästä kannattavuudestaan, 13 % EBTIDA, valitsemalla tarkoin sopivat kilpailutukset, huolellisella operatiivisella toiminnalla, lisämyynnillä sekä linja-autokannan aktiivisella hallinnalla, joka tarkoittaa, että busseja myydään, hävitetään tai siirretään sopimuksesta toiseen. Pitkällä aikavälillä yhtiön liiketoimintaa tukevat trendit ovat urbanisaatio, ympäristötietoisuus ja joukkoliikenteen yleinen kasvu.

Nobina sijoituskohteena

Nobina listautui Tukholman pörssiin kesäkuussa 2015. Listautumisesta yhtiön osakekurssi on noussut 30 kruunun tasolta yli 50 kruunuun. Nobinan suurimpiin omistajiin lukeutuu ainoastaan amerikkalaisia ja ruotsalaisia rahastoyhtiöitä ja yhtiön johto omistaa kattavasti Nobinan osakkeita.

Nobinan arvostustaso vaikuttaa kohtuulliselta. Yhtiön P/E luku on hieman alle 10 ja P/B reilusti yli 3, johtuen lähinnä tavasta, jolla yhtiö rahoittaa linja-autokantansa. Nobinan omavaraisuusaste on hyvin matala, alle 20 %, johtuen liiketoiminnan pääomaintensiivisyydestä. Suurimmat riskit liittynevätkin korkotason nousuun, joka nostaisi yrityksen rahoituskuluja, sekä suurimpien sopimusten menettämiseen. Nobina voi olla kuitenkin sijoittajalle vakaa osinkopaperi.

Tämän hetkisen osakekurssin (55 SEK) perusteella Nobinan osinkotuotoksi muodostuu 5,6 prosenttia. Yhtiön osingonjakopolitiikkana on jakaa 75 prosenttia tuloksesta osinkona, mikä kuvastaa liiketoiminnan vakautta. Vuonna 2017 maksettava osinko kasvoi 19 prosenttia suhteessa vuoden 2016 osinkoon, johtaen 77 % osingonjakosuhteeseen. Tänä vuonna sijoittaja voi vielä saada osingon, jos ostaa osaketta toukokuun aikana.

***
Hanki Tarina vaurastumisesta esityspaketti edulliseen yhteishintaan verkkokaupasta.

perjantai 14. huhtikuuta 2017

31 - 6 askelta oikeaan osakevalintaan

Sijoitusvihjeet ja -virheet


Sijoitusstrategiani perustuu pitkälti suoriin osakesijoituksiin. Suorien osakesijoitusten tavoitteena on luoda kasvava osinkovirta taloudellisen riippumattomuuden saavuttamiseksi. Siten yksittäiset osakevalinnat ovat tärkeä ja samalla haastava osa sijoitusprosessiani.

Erityisesti nousumarkkinassa ja suhdannehuipulla korostuu osakevalinnan merkitys.

Onnistuneisiin osakevalintoihin johtaa kuitenkin 6 selkeää askelta:

1) Kirkasta sijoitusstrategiasi ja -tavoitteesi

Kullekin sijoittajalle sopivia osakevalintoja ei voi tehdä ilman strategiaa. Osakevalintojen perustana on siis oltava sijoitusstrategia, joka rakentuu sijoitustavoitteidesi pohjalle. Ilman sijoitusstrategiaa osakesijoittamisesta puuttuu helposti johdonmukaisuus ja kurinalaisuus. Käsittelin aiemmin omaa sijoitusstrategiaani. Sen lähtökohtana tulee olla tärkein kysymys sijoittamiseen liittyen: Miksi sijoitat? Mikä on tavoitteesi?

Oma sijoitusstrategiani yksinkertaistettuna on luettavissa tästä.

2) Hahmota tavoitesalkkusi

Oma tavoitesalkkuni on kuin monialayhtiö. Olen määrittänyt kattavan toimialalistan ja jokaiselle toimialalle olen pyrkinyt löytämään sijoituskriteerini täyttävän yhtiön. Jokaiselta toimialalta pyrin löytämään niin kotimaisen kuin ulkomaisen yhtiön. Kaikkein tärkeintä minulle on kuitenkin yhtiön laatu ja osingonmaksun pysyvyys täyttääkseni sijoitustavoitteeni osinkotulojen osalta.

Tavoitesalkun määrittämisessä hajauttaminen on tärkeä parametri. Mitä useampaan osakkeeseen sijoittaa sitä enemmän salkkusi seuraa yleistä markkinakehitystä. Toisaalta, yksittäisten yhtiöiden voimakkaat arvonmuutokset, ylös tai alaspäin, heiluttavat vain vähän koko salkun arvoa. Osinkosijoittajalle laaja hajautus turvaa absoluuttista osinkotuottoa: mikäli yksi yhtiö leikkaa osingonmaksuaan, sen vaikutus jää kokonaisuuden kannalta pieneksi.

Salkun hahmottamisessa voi myös miettiä salkun tavoitearvoa. Itse tähtään noin 370 000 euron suuruiseen osakesalkkuun.

3) Määritä sijoituskriteerisi

Sijoituskriteerit pohjautuvat sijoitusstrategiaan ja niiden tarkoituksena on varmistaa, että salkkuusi päätyy vain sellaisia sijoituksia, jotka vievät vaurastumistasi kohti tavoitetta. Sijoituskriteerit siis rajaavat tarkkailulistalta pois ne kohteet, jotka eivät tue sijoitustavoitettasi.

Lisäksi sijoituskriteerit rajaavat ostokohteet siten, että salkkuun päätyy vain sellaisia yhtiöitä, jotka ovat kohtuullisesti arvostettuja laatuun ja potentiaaliinsa nähden. Mikäli sijoittaja maksaa yhtiön osakkeista liikaa, jää tulevaisuuden tuotto heikoksi tai osakekurssi voi laskea alemmalle tasolle.

Sijoituskriteerit lähtevät luonnollisesti liikkeelle sijoitusstrategiasta. Henkilökohtaisesti painotan osinkotuottoa, osinkokasvua, osingonjakosuhdetta sekä osingonjakopolitiikkaa. Lisäksi kiinnitän huomiota P/E ja P/B lukuun huomioiden toimialakohtaiset erot. ROE ja kassavirta ovat tärkeitä laadullisia kriteerejä, mutta niiden kehitys ja nykytila määrittävät myös ostohetken ajoitusta.

Lue myös: 09 - Keskimääräinen osinkotuotto indikaattorina

4) Pidä yllä tarkkailulistaa

"We copy with pride."

Tarkkailulista on yksi huolellisen sijoittajan tärkeimmistä työkaluista.Tarkkailulistalleni valitsen lähtökohtaisesti ainoastaan yhtiöitä, jotka ovat laadukkaita, mutta joiden arvostustaso ei välttämättä vielä oikeuta hankkimaan yhtiötä salkkuun. Yhtiön ei siis tarvitse täyttää arvostuskriteerejä yltääkseen tarkkailulistalle.

Yhtiön lisääminen tarkkailulistalle edistää tutustumista sijoituskohteeseen. Esimerkiksi SeekingAlpha aplikaation kautta hakeutuvat yhtiökohtaiset analyysit ja uutiset vaivattomasti luettavaksesi. Minulla on parikymmentä amerikkalaista yhtiötä jatkuvasti seurannassani. Tarkkailulistalla olevien yhtiöiden kohdalla perehdyn yhtiön laatuun tarkemmin tai odotan yhtiön arvostustason muutosta sijoituskriteerien täyttymiseksi.

Tarkkailulistan tehtävänä on myös pitää kurissa päähänpistomaiset sijoitukset. Mikäli houkutteleva sijoituskohde löytyy yllättäen sen ulkopuolelta, on syytä esittää kysymys siitä, miksi yhtiö ei alunperin ollut seurannassa? Ennen varsinaista sijoitusta on useimmiten hyvä ottaa etäisyyttä sijoituskohteeseen ennen ostotoimeksiannon tekemistä.

Mistä löytää osakkeita tarkkailulistalle? Itse katselen ympärilleni niin kaupoissa, tien päällä ja matkoilla. Esimerkiksi sijoitukseni YUM Brandsiin ja Heinziin kumpusi havainnoimalla. Osakescreenerit tehostavat tutustumistyötä tuomalla käsille ainoastaan yhtiöitä, jotka täyttävät vähintään osan sijoituskriteereistä. Sijoitusaiheiset uutiset, blogit ja artikkelit nostavat esiin jatkuvasti eri yhtiöitä tarkempaan tarkasteluun.

Valitessani yhtiöitä tarkkailulistalle annan painoarvoa yhtiön strategialle, kasvumahdollisuuksille ja yhtiötä tukeville trendeille. Esimerkiksi Securitaksesta kiinnostuin ensimmäisen kerran pohdittuani yleisen turvattomuuden lisääntymistä. VF Corporation päätyi tarkkailulistalleni tunnettujen brändien ja pitkän osinkokasvuhistoriansa vuoksi. Vasta vuosia myöhemmin yhtiön arvostustaso täytti sijoituskriteerini.

Lue myös: Kuinka löytää laadukkaita sijoituskohteita?

5) Osakkeiden valinta

Tarkkailulistan ja sijoituskriteerien ollessa tiedossa on osakkeiden valinta helppoa.

Kun esimerkiksi yleinen markkinatilanne tai tilapäinen yhtiökohtainen ongelma painaa yrityksen osakekurssin alaspäin, osinkotuotto ja muut arvostukseen liittyvät tunnusluvut täyttävät paremmin sijoituskriteerisi. Tässä tilanteessa tulee kuitenkin tarkastaa muiden osakkeen hinnasta riippumattomien kriteerien, vaikkapa osingonmaksuosuuden, täyttyminen. On myös tärkeää arvioida, ettei yhtiön liiketoimintaympäristössä ja kilpailukyvyssä ole tapahtunut yhtiön arvostukseen pitkällä aikavälillä vaikuttavia muutoksia.

Mikäli tavoitesalkkuusi määrittämä toimiala on vaikeasti analysoitava ja selkeitä huippuyhtiöitä on vaikea löytää, voi ETF olla paras valinta. Henkilökohtaisesti olen käyttänyt ETF:ää sijoittaakseni amerikkalaisiin REIT-osakkeisiin ja yhdyskuntapalveluihin. Erityisesti REIT-osakkeiden tapauksessa koen, etten kykene löytämään suuresta yhtiömäärästä sellaista yhtiötä, jonka menestykseen voisin luottaa pitkällä aikavälillä.

Lue myös: 07 - Vertaa aina kilpailijoihin

6) Mieti ajoitusta

Ajoitus, tai paremminkin ostohinta, ratkaisee sijoituksen tuoton lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä osingot muodostavat suuren osan sijoitustuotosta. Siksi listaan ajoituksen vasta viimeiseksi, osakkeiden valinnan jälkeen. Korkoa korolle ilmiön, osinkovirran, käynnistäminen on tärkeämpää kuin täydellisen ostohetken odottaminen.

Vältelläkseni ajoittamisen dilemmaa - sen mahdottomuutta - pyrin sijoittamaan joka kuukausi parhaaksi katsomaani sijoituskohteeseen. Nämä hankinnat dokumentoin sijoituspäiväkirjaani. Mikäli sijoittaja onnistuu sijoituskriteerien asettamisessa sekä osakevalinnassa, pitkällä aikavälillä on vähemmän tärkeää milloin sijoittaja osakkeet ostaa.

Koska en aina kuukausittain löydä kriteerejäni täyttävää kohdetta, on minulla useimmiten muutaman tuhannen käteiskassa, jonka voin sijoittaa osakkeisiin kun yleinen arvostustaso alenee. Piensijoittajalla on mahdollisuus valita oikeampi ostohetki.

Lue myös:
01 - Miten toimin syklin pohjalla
10 - Täytä positiosi vaiheittain
18 - Miten toimin syklin huipulla

Muualla
Omista ja vaurastu - Miten oikeasti löydän salkkuni yritykset

tiistai 11. huhtikuuta 2017

Varallisuusjakauma kolmensadan merkillä

Varallisuuteni kipusi hiljattain yli 300 000 euron. Varallisuuden lasken seuraavasti: osakkeiden markkinahinta lisättynä asuntojen ja vaihtoehtoisten sijoitusten hankintahinnalla sekä talletustilin käteisellä, mistä vähennän velkani. Varallisuuteeni en laske autoa, käyttötilini saldoa enkä hätärahastoani. En myöskään vähennä huoneistoihin kohdistuvia yhtiölainoja, mikä on pienehkö itsepetos. Vastapainoksi, taloyhtiöremonttien varalle, talletan vuokratuotot talletustilille, jota en laske mukaan varallisuuteeni.

Varallisuudestani osakkeet edustavat 60 prosenttia, asunnot lähes kolmannesta ja vaihtoehtoiset sijoitukset reilua kymmenystä. Osakesalkkuni on arvoltaan noin 180 000 euroa. Omistan omistusasunnosta ja kahdesta sijoitusasunnosta kaikista hieman yli kolmanneksen, huoneistojen arvon ollessa näin alle 90 000 euroa. Vaihtoehtoiset sijoitukset pitävät sisällään sijoituksia vertaislainausta harjoittaviin yhtiöihin, yrityslainoja, osuuskauppojen jäsenyyksiä sekä sijoituksen kiinteistörahastoon. Niiden hankintahinta oli noin 35 000 euroa.


Varallisuusjakauma huhtikuussa 2017.

Maaliskuun aikana tein merkittävän toimenpiteen vuodelle 2017 asettamieni tavoitteiden mukaisesti. Se kuitenkin ansaitsee yhden ellei kaksikin omaa kirjoitusta. Toimenpiteen avulla olen varmasti hyvissä asemissa saavuttaakseni 335 000 euron varallisuuden vuoden loppuun mennessä, vaikka osakkeet hivenen laskisivatkin. Rakentaisin mielelläni kolmannen suuremman varallisuuslajin osakkeiden, asuntojen ja vaihtoehtoisten sijoitusten rinnalle. Yritystoiminta lienee se neljäs pilari, mutta niin hitaasti rakentuva.

***
Hanki vaurastumisen välineet - entistäkin laajempi Tarina vaurastumisesta esityspaketti.

perjantai 7. huhtikuuta 2017

Blogissa 500 000 sivukatselua

Vaikka olen kirjoittanut sijoituspäiväkirjaa aina vuodesta 2008, Tarina vaurastumisesta blogi täytti hiljattain neljä vuotta. Neljän vuoden aikana blogini on saanut osakseen puoli miljoonaa sivukatselua. Luku perustuu Blogger alustan tilastoon ja sen luotettavuudesta voidaan keskustella erikseen. Joka tapauksessa on kannustavaa tavoittaa suuri määrä ihmisiä viestillä, johon itse uskoo ja jonka mukaan pyrkii toimimaan. Säästäväisyydellä ja sijoittamisella voi olla suuri vaikutus elämään.

Vuonna 2009-2010 englanninkieliset blogit olivat viimeinen sysäys omalle matkalleni kohti taloudellista riippumattomuutta. Osinkosijoittamiseen nojautuva sijoitusstrategia ja ajatus passiivisten tulojen rakentamisesta vahvistuivat muiden sijoittajien kokemusten ja esimerkkien perusteella. Kotimainen ja talousaiheinen blogosfääri on myös kasvanut voimakkaasti, mikä edesauttaa koko blogiyhteisön kehitystä.

Aloitin seuraamaan kävijäliikennettä blogissani vuonna 2015 Google Analytics palvelulla. Kuukausittaiset istunnot ovat kasvaneet noin neljästä tuhannesta viiteen tuhanteen istuntoon. Keskimääräinen istunnon kesto on hieman yli kaksi minuuttia. 60 prosenttia vierailijoista on palaavia ja 40 prosenttia uusia kävijöitä. Blogiini suuntautuva liikenne tulee kolmesta eri päälähteestä: noin 40 % muista blogeista, kolmannes Googlesta ja kolmannes muista lähteistä (esimerkiksi suora liikenne).

Olen myös pyrkinyt tavoittamaan enemmän ihmisiä sosiaalisen median kautta, vaikka viestintäni on tähän saakka ollut enemmänkin blogikirjoitusten jakamista. Seuraajia eri kanavissa Tarina vaurastumisella on seuraavasti:

Shareville: noin 700
Twitter: noin 130
Bloglovin: 56
Facebook: 47
Blogger: 26

Tämä lähinnä itselleni muistiinpanoksi, mutta tervetuloa myös seuraamaan valitsemallasi kanavalla!

Twitterissä seuraan itse esimerkiksi ulkomaisia osaketreidaajia ja sijoittajia. Kotimaisia talousasiantuntijoita on myös mukava seurata makrotaloudellisten kommenttien toivossa. Shareville on ollut minulle erityisesti alusta tutustua ruotsalaisiin yhtiöihin ja seurata ruotsalaisia sijoittajia. Facebookissa olen seurannut muutamia eurooppalaisia sijoitusblogeja, jotka ovat vaikeammimn löydettävissä. Lisäksi Facebookista löytyy uudehko sijoitusaiheinen ryhmä nimeltään Sijoituskerho.

Sosiaalinen media varmasti täydentää sekä korvaa osaa blogien roolista sijoitusaiheisessa keskustelussa. Uskon kuitenkin, että blogeilla tulee myös tulevaisuudessa olemaan rooli syvemmässä analyysissä, käytännöllisten ja henkilökohtaisten esimerkkien jakamisessa sekä motivaation lähteenä niin blogin kirjoittajalle kuin lukijoillekin. Henkilökohtaisuus on varmasti yksi trendi, joka erottaa blogit valtamediasta.