torstai 31. heinäkuuta 2014

Käänneyhtiötä vai alisuoriutujia?

Sijoituspäiväkirja

Heinäkuu 2014

Lomaillessani Thaimaan lämmössä päätin pitkällisen pohdiskelun jälkeen tehdä ensimmäisen osittain spekulatiivisen sijoituksen amerikkalaiseen yhtiöön. Ostin pääasiassa muotilaukkuja mutta myös muita asusteita myyvän ja markkinoivan Coach brändiyhtiön osakkeita. Yrityksen liiketoiminnat ovat ajautuneet vaikeuksiin erityisesti kaksi kolmasosaa liikevaihdosta tuovalla Pohjois-Amerikan markkinoilla. Sen sijaan sen myynti kasvaa merkittävää vauhtia Kiinan markkinoilla ja yhtiö toimii myös Euroopassa. Kääntääkseen Pohjois-Amerikan kehityskulun Coach on julkistanut toimenpideohjelman, johon kuuluvat esimerkiksi heikosti suoriutuvien myymälöiden sulkeminen, uudet suunnittelijat ja mallistot sekä miesten sortimentin laajentaminen.

Coachin heikkoon myynnin kehitykseen on ollut syynä sekä yhtiön sisäiset että ulkoiset tekijät. Coach on hävinnyt markkinaosuuksia kahdelle kilpailijalleen. Tähän on osittain ajanut yhtiön strateginen valinta perustaa outlet myymälöitä. Koska kyseessä on mahdollinen käänneyhtiö ovat arvostuskertoimet heikkoja perusteita sijoitukselle. Yhtiön osakekurssia sen sijaan tukevat osinkotuotto ja vahva tase. Coach maksaa lähes neljän prosentin osinkotuoton. Sijoitus on korkeariskinen, ja lasken sen varaan, että vuodesta 1941 saakka toiminut yhtiö kykenee toimenpiteillään kääntämään myynnin kehityksen takaisin kasvuun.

Aikaisempi Coachin tyyppinen sijoitukseni ja samalla heinäkuun häviäjä oli Mattel, joka raportoi heikoista myyntiluvuista. Osakekurssi laski hivenen alle huhtikuisen hankintahinnan. Mattelin kvartaalitason myynti laski hieman yli 9 prosenttia. Yhtiön tärkeimmän brandin Barbie nuken myynnin kehitys oli suurin syy heikkoon toiseen kvartaaliin. Myös Mattelin taustalla on tärkeitä ei-taloudellisia tekijöitä, joiden varaan lasken sijoituksen pitkänaikavälin onnistumisen (vahvat ja vanhat brändit, lisensointikumppanuus Disneyn kanssa, merkittävä myynnillistä synergiaa tuovan yrityoston). Osakekurssi toipuikin pian kohti kuun vaihdetta.

Miksi sijoitan näihin ensivilkaisulta alisuoriutujilta näyttäviin yhtiöihin? Jälkikäteen ostoja on aina helpompi perustella, koska ihmismieli keksii helposti syyt jo tapahtuneelle teolle. Onnistuneen sijoituksen kriteerit perustuvat kuitenkin objektiivisiin lähtökohtiin, taloudellisiin mittareihin ja arvostuskertoimiin. Yhdistettynä subjektiivisiin arvioihin, joissa on helpoin erehtyä, tarjoaa yhdistelmä objektiivisten kriteerien kanssa mahdollisuuden korkeisiin tuottoihin. Sijoituspäiväkirjani tarkoitus onkin dokumentoida nämä erityisesti subjektiiviset arviot osakesijoituksistani.  

Tein lisäsijoituksen 1000 eurolla tuottoa.fi palveluun. Tämä sijoitus oli osana pyrkimystä vähentää riippuvuutta osakemarkkinoista, tai oikeammin sanottuna vähentää sen ylivoimaista dominanssia vaurastumisen komponenttina. Heinäkuussa osakesijoitusten heikko kehitys rasittikin kokonaisvarallisuuden kehitystä.

Aika           Talletukset    Salkku  Varallisuus    Indeksi     Voitto
1/2014 65600 89383 140642 150,8 23783
2/2014 66700 89008 142006 148,3 22308
3/2014 69000 89841 143404 145,9 20841
4/2014 70100 92663 148920 148,7 22563
5/2014 71700 99208 157097 156,6 27508
6/2014 72800 103283 162989 161,3 30483
7/2014 73900 102646 164844 158,6 28746

torstai 24. heinäkuuta 2014

Älä asu aivan äveriäästi

Vaurastumisen vauhtipyörät

Kirjoituksessani Vaurastumisen yhtälö käsittelin vaurastumisen pääkomponentteja: Tuloja, kuluja ja sijoitusten tuottoa Erityisesti vaurastumisen alkutaipaleella kulukontrolli on helpoin tapa vauhdittaa säästöjen kertymistä. Koska asuminen on useimmille pysyvin ja suurimpia yksittäisiä kulueriä, on siihen suhtauduttava tunteiden lisäksi myös analyyttisesti.

Lähipiirissäni olen huomannut elintasoinflaation konkretisoitumisen erityisesti asumisen suhteen. Ensiasunnoksi halutaan usein reilunkokoinen ja -näköinen asunto. Aiemmat sukupolvet ovat usein muuttaneet vastaaviin vasta, kun perheenlisäys on sitä edellyttänyt. Samoin, ensiasunto kalustetaan vain hivenen karrikoidusti Hästensin sängyin ja Natuzzin sohvin. "Ostettiin tällaiset, kun Vepsäläiseltä sai ilmaista rahaa", ilmaisi ystäväni silmäillessäni hienoja uusia huonekaluja.

Vaikka asuminen ja asunto on tärkeä mukavuustekijä, voi liian äveriäästä asumisesta ja kalustamisesta helposti muodostua taakka, jonka kantaminen ei mahdollista vaurastumista. Myös Osta, vuokraa ja vaurastu blogissa käsiteltiin aihetta hieman eri näkökulmasta. Onko järkevää hankkia aina uusinta ja hienointa, kun tulee toimeen hieman vaatimattommalla? Vaatimattomampi mahdollistaa ylijäämän, joka voidaan sijoittaa varallisuutta luoviin kohteisiin.

Asunnot eivät varsinaisesti luo varallisuutta. Omistusasunnossa asuva ostaa lainalyhennyksinä osuuttaan pankilta. Sillä välin asunto ja kiinteistö kuluu. Arvo itseasiassa laskee korjausvelan myötä. Siitä huono muistutus itselleni oli hieman yllättäen alkanut julkisivuremontti. Rahoitusvastike jälleen pienentää ylijäämääni ja sitoo kassavirtaa asumiskuluihin. Siten tänä päivänä tärkeä asumispäätöksiin vaikuttava tekijä on se, että suurin osa suomalaisesta asuntokannasta on peruskorjausiässä. Pitkään kohonneiden asuntohintojen päälle kohdistuu huomattavat taloudelliset rasitteet peruskorjauksista, etenkin putki- ja julkisivuremonteista.

Yksi pääperiaatteeni oman ensiasunnon hankinnassa olikin se, että vielä lainalyhennyksen ja hoitovastikkeen jälkeen tuloistani jää ylijäämää osakemarkkinoille sijoitettavaksi. Kalustin asuntoni uusilla huonekaluilla. Tämä on pihiä luonnetta myöhemmin harmittanut! Säästäväisenkään ei kuitenkaan aina kannata ostaa halpaa. Ainukainen Sotkan kaluste, makuuhuoneen vetolaatikko, notkui itsensä kappaleiksi puolessa vuodessa. Kuukausi kerrallaan hankin erän kalusteita palkkatuloista turvautumatta kulutusluottoihin. Samalla lisäsin uutta pääomaa osakkeisiin luoden perustaa korkoa korolle ilmiölle.

Omistusasunto on kerryttänyt varallisuuttani kivijalkaan. Kymppitonnit kivijalassa ovat epälikvidiä varallisuutta, mutta tärkeä komponentti tavoitteeni saavuttamisessa. Edullinen asuminen on kuitenkin ollut sitäkin tärkeämpi, koska jos en olisi kyennyt sijoittamaan osakkeisiin, en nauttisi yli 220 euron (07/2014) kuukausittaisista osinkotuloista. Tällä hetkellä lähestyn tilannetta, jossa omistusasuntoni tulee muuttumaan nykyistä enemmän sijoitukseksi. Miten, siihen palaan vielä loppuvuoden aikana.

torstai 17. heinäkuuta 2014

Edullisempi osakevälittäjä?

Kulukuuri sijoittamiseen

Vaurastumiseni alkulähteenä ovat mahdollisimman pienet kulut, jotta pystyisin säästämään tuloistani huomattavan osan ja pystyäkseni nauttimaan myöhemmin sijoitusteni tuotoista. Koska sijoitustuottoihin vaikuttavat merkittävästi sijoitustoimintaan kohdistuvat kulut, olen jo pidempään kiinnittänyt huomiota kasvaviin kaupankäyntikuluihini.

Vuodesta 2008 lähtien olen käyttänyt transaktiopalkkioihin lähes 900 euroa. Summa on huomattava, vaikka se on alle prosentin salkun arvosta ja 1,6 prosenttia sijoitetusta pääomasta. Kaupankäyntipalkkioiden suuruus johtuu pääasiassa kahdesta tekijästä. Olen tehnyt lukumääräisesti paljon euromääräisesti pieniä sijoituksia. Sen lisäksi olen sijoittanut 40 % sijoituksistani amerikkalaisiin osakkeisiin. Kokonaiskuluista dollarimääräiset kaupankäyntikulut näyttelevät 62 prosenttia. Nordnetin kautta sijoittaminen valtameren taakse on siis suhteessa kotipörssiin nähden erittäin kallista.

Tutustuin Internetissä aiheesta käytävään keskusteluun ja listasin alle amerikkalaisiin yhtiöihin panostavalle sijoittajalle houkuttelevan Interactive Brokersin hyviä ja huonoja puolia. Vaikka hyviä on lukumääräisesti vähemmän, uskon, että edullisuus peittoaa useamman kielteisen puolen.

Interactive Brokersin hyvät puolet:

  • Erittäin edulliset hinnat per tehty osakekauppa.
  • Tarjolla laaja valikoima eri markkinapaikkoja.

Interactive Brokersin huonot puolet:

  • Kuukausimaksu.
  • Nordnetiin verrattuna vaikea käyttöliittymä.
  • Minimisijoitus 10 000 dollaria.
  • Tiedot veroilmoitukselle on tuotettava itse.
  • Ei mahdollisuutta sijoittaa kotimaisille markkinoille.

Ainakin seuraavat kotimaiset blogistit ovat ryhtyneet IB:n asiakkaaksi:
Wyatt Earp (2013)
Osinkotulot - 1000 euroa kuukaudessa (2014)
Billy the Kid: IB:n hakemuksesta (2010)
Viisikymppisenä eläkkeelle (2014)
Kauppalehden keskustelupalsta: Lynx vai Interactive Brokers? (55 sivua keskustelua!)


Onko Nordnet unohtanut alkuperäisen strategiansa?

Nordnetin asiakkaana ja osakkeenomistajana toivon, että myös Nordnetin väki lukee tämän ja yllä mainitut kirjoitukset. Näiden kirjoitusten kommenttien lukumäärä todistaa, että useat sijoittajat etsivät vaihtoehtoja. Syyskuussa 2010 avasin tilin Etradeen vastalauseena Nordnetin asiakkaitaan aliarvioivalle hinnankorotukselle. Vaikeuksiensa vuoksi Etrade lopetti kuitenkin toimintansa Suomessa ja palasin täysin Nordnetin asiakkaaksi.

Nordnet on mielestäni erkaantumassa hintajohtajuusstrategiastaan, jolla he ovat voittaneet asiakkaita perinteisiltä kivijalkapankeilta. Nordnet lanseeraa kiihtyvällä tahdilla palveluita (esim. Shareville ja SuperRahasto), jotka eivät tue alkuperäistä strategiaa. Vaikka Nordnet on palkinnut osakkeenomistajaa muhkeilla osingoilla ja ostokurssistani, 15 kruunusta, raketoinneella osakkeella, pelkään, että valveutuneimmat asiakkaat siirtävät kaupankäyntiään muualle. Onko heitä niin paljon, että se vaikuttaa Nordnetin liiketoimintaan? Sijoittajana en ole vielä huolestunut.

Osakesalkun koon kasvaessa olen myös kiinnostunut osakevälittäjään kohdistuvasta riskistä. Vaikka kotimaiset osakkeet ovatkin mahdollisessa konkurssitilanteessa turvassa kotimaisen hallintarekisterin ansiosta, on mahdollista, että ulkomaiset osakkeet eivät ole Nordnetissa aivan yhtä hyvässä turvassa. Nordnetin kautta amerikkalaiset osakkeet eivät ole rekisteröity sijoittajan nimiin.

En aio kuitenkaan edetä asian kanssa hätäillen, ja seuraavaksi tarkoituksenani on tutustua lähemmin Lynxiin.

---
Kts. kirjoitukseni 23 - Sijoittaminen amerikkalaisiin osakkeisiin, jossa nostetaan esiin eroja kotimaisiin yrityksiin sijoittamisen ja dollarimääräisten sijoitusten välillä. Myös osakevälittäjän ja kaupankäyntikulujen osalta.

***
Ensimmäinen Tarina vaurastumisesta -tuote saatavilla oluttuopin hinnalla! Katso verkkokaupasta ja hanki puolisollesi jollet itsellesi!

torstai 10. heinäkuuta 2014

Adsense mainonta tulonlähteenä

Inspiraatiota kesästä

Kesäkuussa useat sijoitusblogit odottavat hiljentyäkseen lomien ajaksi. Siltä varalta tämä kirjoitus onkin kirjoitettu muutama viikko ennen julkaisuaan. En voi olla jatkamatta, että tämän kirjoituksen ilmestyessä, olen todennäköisesti hiekkarannalla palmujen katveessa. Toivottavasti myös Suomessa on hyvä lomasää. Kesäisin lukemista harrastavat ihmiset paneutuvat kirjojen pariin rauhoittuakseen arkielämän kiireiltä. Ehkäpä jollakulla on aikaa hautautua myös blogosfäärin uusinmpiin!

Käsittelin aiemmin bloggausta suomeksi korostaen sen luonnetta harrastuksena, itsensä kehittämisen välineenä sekä keinona jakaa arvokkaita kokemuksia ja ajatuksia muiden aihepiiriä seuraavien ihmisten kanssa. Useat nettisivustot markkinoivat bloggausta oikotienä suuriin tuloihin, joihin vain aniharva miljoonista blogeista yltää. Bloggaamiseen on oltava jokin muu motivaation lähde. Sen jälkeen voivat myös taloudelliset näkökohdat kannustaa jatkamaan.

Ensimmäinen Adsense tilitys

Viisitoista kuukautta on kulunut tämän blogin aloittamisesta. Kesäkuun lopussa sain Googlelta ensimmäisen tilityksen Adsense mainonnasta. Nämä mainokset ovat tällä hetkellä blogissani otsikon alapuolella sekä oikeassa laidassa pitkän bannerimainoksen alapuolella. Blogin ylläpitäjä ansaitsee pienen korvauksen aina, kun lukija klikkaa yhtä näistä mainoksista. Mainosten sisältö vaihtelee sen perusteella, millaisilla sivustoilla lukija on aiemmin vieraillut.

Google tilittää mainostulot 70 euron saldon täyttyessä. Tähän voi kuitenkin blogin ylläpitäjä vaikuttaa, tosin kyseinen summa on minimitilitys. Kuukausittain mainostuloja on blogissani kertynyt eurosta viiteentoista. Klikkauksia koko historian ajalta on noin 190 kappaletta, näistä vain kuusi kappaletta on ulkomailta. Suuri osa klikkauksista on tapahtunut moderneilta päätelaitteilta (tabletit 42 ja älypuhelimet 19 kappaletta).

Mainostulojen tilityksen kunniaksi laitan kolmekymppiä päälle ja lyhennän asuntolainaani ylimääräisellä 100 eurolla. Näin nämäkin rahat tuottavat alentamalla korkokulujani ja vapauttavat minut velkakurimuksesta viikkoa kaksi aikaisemmin. Viimeiseksi on muistutettava, että mainostuloista seuraavat verot tulee blogin ylläpitäjän hoitaa itse. Blogin ja Adsense tilin avaaminen on helppoa. Kaikille blogien kirjoittajille inspiraatiota kesästä sekä lukijoille kiitos tuestanne ja kommenteistanne.

Mukavaa loma-aikaa!

Lue myös: Bloggaaminen suomeksi

torstai 3. heinäkuuta 2014

Alkavatko kesän alennusmyynnit?

Sijoituspäiväkirja

Kesäkuu 2014

Aivan toukokuun lopussa luovuin tavoitteeni mukaisesti yhdestä alisuoriutujasta, Stockmannista, jonka osakekurssi oli nousi nopeasti 12 euroon. Painoin myyntinappia 12,28 euron kohdalla selviten täpärästi sijoituksesta kuivin jaloin keskihinnan ollessa 11,79 €. Saatan palata pienellä sijoituksella, alle 1000 euroa, yhtiön omistajaksi B-sarjan osakkeen laskiessa alle 11 euron. Yhtiön kiinteistöomistukset voivat tarjoavat sijoittajille turvaa nykyisten vaikeuksien puristuksessa. Salkussani riittää vieläsiivottavaa loppuvuoden ajaksi.

Tein lisäsijoituksen Nokian Renkaisiin kuun puolivälissä. Olin avannut position vasta huhtikuussa. Tänä päivänä pyrin välttämään lisäsijoituksen tekemistä pian position avauksen jälkeen varmistuakseni yhtiön laadusta ja osakkeen arvostustasosta. Uskon kuitenkin vahvasti Nokian Renkaiden laatuun yhtiönä ja sen kohtuulliseen arvostukseen yleisen arvostustason ollessa haastava. Kuun viimeisen täyden viikon jälkeen pörssi oli lasketellut useamman päivän, ja olisinkin voinut saada täydennyserän edullisemmin.

Vuosi sitten kesäkuussa markkinat laskettelivat voimakkaasti alaspäin. Kokonaisvarallisuuteni laski tuolloin ensimmäistä ja toistaiseksi ainoan kerran. Tänä vuonna vähittäiskaupat aloittivat Suomessa alennusmyyntinsä normaalia aikaisemmin. Osakemarkkinoilla ole vielä kuitenkaan näkynyt merkkejä kesäalennuksista. S&P:n indeksin puskiessa yhä vain ylöspäin on odottavan sijoittajan riskinä se, että nousu jatkuu. Siksi pitäydyn strategiassani sijoittaen kuukausittain laadukkaisiin ja maltillisesti arvostettuihin yhtiöihin hieman käteispositiotani kasvattaen.

Salkun valopilkku oli Intel, joka otti voimakkaan harppauksen tavanomaisen PC-myynnin piristymisestä kertoneiden uutisten jälkeen. Olin hankkinut Intelin salkkuuni helmikuussa 2013, jolloin teknologiaosakkeet olivat alavireessä. Inteliin sijoittanut jää kuitenkin vielä odottamaan läpimurtoa mobiililaitteiden sirumarkkinoilla. Sillä välin nautin osingoista ja spekulaatiot Intelin osingon korotuksesta alkoivatkin pian hyvien uutisten jälkeen.

Kesäkuussa ajatukset olivat jo siirtymässä kohti kesälomaa. Tein kuitenkin hivenen valmisteluja toiminnan käynnistämiseksi perustamani yrityksen alaisuudessa. Mielenkiinnolla odotan, kuinka onnistun ajanhallinnassa ja etenkin itsekurin säilyttämisessä. Henkisesti pyrin valmistamaan itseäni jättämään turhuudet sivummalle, tekemään asioita fiksummin päivätyössä ja näin kaappaamaan tunnin tai kaksi päivästä liiketoimintaa varten. Kuten vaurastumisessa, en usko pikavoittoihin enkä helppoon alkuun. Eräällä tavalla on jännittävää lähteä kokeilemaan jotain aivan uutta. 

Aika           Talletukset       Arvo   Omaisuus    Indeksi      Voitto
1/2014 65600 89383 140642 150,8 23783
2/2014 66700 89008 142006 148,3 22308
3/2014 69000 89841 143404 145,9 20841
4/2014 70100 92663 148920 148,7 22563
5/2014 71700 99208 157097 156,6 27508
6/2014 72800 103283 162989 161,3 30483