torstai 23. tammikuuta 2014

16 - Hajauttamisen vaikeus ja ihanuus

Sijoitus vihjeet ja virheet

Marraskuun (2013) lopussa Jukka Oksaharju kertoi omista hajauttamisen periaatteistaan Kauppalehdessä. Lähestyn hajauttamista osin samoilla ajatuksilla, osittain eri lähtökohdista.
  • Ajallinen hajauttaminen. Sijoitan jatkuvasti osakemarkkinoille. Pyrin kuitenkin tallettamaan osakesalkkuun enemmän varoja, kun osakemarkkinat ovat aliarvostettuja.
  • Hajauttaminen eri markkinasyklien mukaan. Ydin- ja satelliittisalkku mallilla pyrin hyötymään myös markkinasykleistä. Satelliittisalkun osakkeet ovat valmiina myytäväksi, kun taas ydinsalkun yhtiöt pyrin omistamaan ikuisesti.
  • Kansainvälinen hajauttaminen. Sijoittaminen eri markkinoille pienentää riippuvaisuutta Suomen volatiileista markkinoista ja voi hyvinkin parantaa tuottoja. Periferiset markkinat tapaavat liikkua hieman eri tahtiin kuin keskusmarkkinat, kun ulkomaiset sijoittajat liikuttelevat varojaan sisään ja ulos Suomen pörssistä. Kansainvälisellä hajauttamisella voi myös hajauttaa valuuttariskiä.
  • Toimialojen välinen hajauttaminen. Pyrin sijoittamaan kattavasti eri toimialoille. Kultakin valitsemaltani toimialalta pyrin sijoittamaan yhteen kotimaiseen ja yhteen ulkomaiseen yhtiöön. Toimialavalinnoilla pyrin hyötymään myös trendeistä, jotka luovat kasvua valitsemilleni yhtiöille. Valitsemalla tietyt toimialat pidän huolta myös siitä, että sijoitan vain niihin osakkeisiin, joiden toiminnan 
  • Arvopapereiden lukumäärä. Suuri lukumäärä eri omistuksia asettaa haasteen eri yhtiöiden seuraamiselle. Toisaalta suuri lukumäärä myös vähentää seuraamisen merkitystä, koska yksittäisen sijoituksen liikkeet heilauttavat vain vähän koko salkkua. Osinkosijoittajana suuri määrä eri osakkeita turvaa absoluuttisen osinkotuoton, mikäli yksittäinen osake leikkaa tai lakkaa maksamasta osinkoa.
  • Positioiden suuruudet eri arvopapereiden välillä. Pitkällä aikavälillä sijoittajan tulee huolehtia myös, ettei yksittäisten osakkeiden paino salkussa kasva liian suureksi.
  • Rahastot ja ETF:t. Vaikka pyrin välttämään sijoituksia ETF:iin ja rahastoihin niiden kustannusten takia, suorien osakesijoitusten lisäksi omistan ETFiä, jotka sijoittavat hankalille markkinoille tai toimialoille. Olen valinnut eri ETFiä, jotka maksavat hyvää ja vakaata osinkotuottoa. Rahastojen avulla voi helposti laajentaa kansainvälistä hajauttamista esimerkiksi kehittyville markkinoille.
  • Omaisuuslajien välinen hajauttaminen. Yksi syy miksi luen omistusasunnon sijoitusvarallisuudeksi on se, että myönnän heikkouteni sijoittajana. Mikäli kohdistaisin kaiken vapaan kassavirran osakkeisiin tekisin varmasti enemmän virheitä. Tietty niukkuus kannustaa valitsemaan vain parhaimmat sijoituskohteet. Asuntosijoittaminen tarjoaa omalle pääomalle korkeampaa tuottoa velkavivun avulla ja on vähemmän riippuvainen osakemarkkinoiden kehityksestä.
Muita ajatuksia hajautuksesta:

Warren Grahamin Osinkopuu blogista löytyy hyvä kirjoitus hajauttamisesta ja sen haasteista.

Pörssisäätiön internetsivuilta löytyy mielenkiintoinen graafi hajauttamisen vaikutuksesta riskiin:
Hajauttaminen_useisiin_osakkeisiin_pienentaa_salkun_riskia
Lähde: Pörssisäätiö, http://www.porssisaatio.fi/tutkimus-tilastot/?stat_id=3385

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti