sunnuntai 18. elokuuta 2013

12 - Arvioi yhtiön strategiamuutos

Sijoitusvihjeet ja virheet

Yhtiön strategian tarkastelu on yksi tärkeimmistä vaiheista tehdessäni sijoituspäätöstä. Pyrin ostamaan laadukkaita yhtiöitä, joiden liiketoiminnan kannattavuus mahdollistaa jatkuvan ja kasvavan osingonmaksun. Toimiva strategia on yhtiön taloudellisen hyvinvoinnin perusedellytys. Strategia määrittää yrityksen kehityssuunnan, investoinnit ja liiketoiminnan painopisteet.

Yhtiön strategiassa tarkastelen seuraavia seikkoja:
  • Missä kehitysvaiheessa yrityksen liiketoiminta on? Edellyttääkö yrityksen strategian toteuttaminen mittavia investointeja tai toteuttaako yritys rakennemuutosta? Vai pyrkiikö yritys maksimoimaan sijoittajien tuoton hakemalla tehokkuuta nykyisestä liiketoiminnastaan investoiden vain maltillisesti uuteen?
  • Tuovatko yrityksen kehityssuunnat kasvupotentiaalia? Tarjoavatko megatrendit myötätuulta yrityksen liiketoimintaan?
  • Miten yrityksen strategia vastaa kilpailullisiin haasteisiin ja luo kilpailuetua?
Yhtiön muuttaessa strategiaa tulee sijoittajan arvioida täyttääkö uusi strategia sijoituskriteerit ja vastaako se alkuperäisiin sijoitusperusteisiin. Etsiessäni vakaita osingonmaksajia pyrin esimerkiksi välttämään yrityksiä, jotka ovat voimakkaassa investointivaiheessa. Tästä hyvä esimerkki on vertailu Keskon ja Stockmannin välillä.

Sijoitin Stockmanniin ensimmäisen kerran lokakuussa 2011. Yhtiön raskas investointivaihe Venäjälle oli juuri päättynyt (invesetoinnit puolittuivat vuosien 2008-2010 150-180 m€ tasosta noin 60 miljooan euroon). Investointivaiheen myötä yrityksen tuloksentekokyky oli alamaissa. Uusien liikkeiden saattaminen kannattavaksi kestää keskimäärin muutaman vuoden.

Kesko puolestaan ilmoitti käynnistävänsä investoinnit Venäjän ruokakauppaan ja avasi ensimmäisen ruokakaupan Pietariin joulukuussa 2012. (Stockmann avasi ensimmäisen elintarvikekauppansa Pietariin 1993.) Keskon ivestoinnit ovat olleet vuoden 2013 alkupuoliskolla noin puolet vuoden 2012 investoinneista. Kesko onkin linjannut sopeuttavansa investoinnit 200-300 miljoonaan euroon, kun investoinnit vuonna 2012 olivat 318 m€ ja 2011 425 m€.

Keskoa uhkaa jossain määrin myös kasvava nettikauppa, johon kauppiasmallilla on vaikea vastata. Hyvä osoitus tästä on Keskon päätös purkaa Musta Pörssin kauppiasmalli ja siirtyä vahvemmin verkkokauppaan sekä omiin myymälöihin. Yhtiön osingonjakopolitiikka ottaa huomioon yrityksen toimintastrategian edellytykset. Mikäli strategian toteuttaminen vaatii lisäinvestointeja tulee yhtiö tinkimään osingonmaksustaan. Keskeinen kysymys onkin 200 miljoonan investointien riittävyys menestyksellisen liiketoiminnan luomiseksi kilpailuilla Venäjän markkinoilla?

Lainaus Keskon sijoittajasivuilta:
  • Kesko jakaa osinkona vähintään 50 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä yhtiön rahoituksellinen asema ja toimintastrategia kuitenkin huomioon ottaen
  • Vuonna 2012 osinkoa maksettiin 80 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaeriä, 1,20 € /osake ja efektiivinen osinkotuotto 4,8 %

Harkitsenkin suurehkon Kesko-position myyntiä. Kauppasektorilta minulla on salkussani lisäksi Wal-Mart, Staples ja Oriola-KD, jonka Venäjä riski on myös huomattava.

Toinen esimerkki strategiamuutokseen liittyvistä riskeistä on Jukka Oksaharjun viime aikoina voimakkaasti kritisoima Sanoma. (Lue sanomaa koskevat kirjoitukset tästä.) Huolestuttavia ovat yrityksen liiketoimintajohtajien lausunnot kehnojen päätösten perusteluista: "Toteutamme Sanoman uutta strategiaa". Mikäli yrityksen strategia on väärä, ovat myös yrityksen liiketoimintapäätökset vääriä ja vahingollisia osakkeenomistajille.

Jälkiviisaana voin kirjoittaa, että olin huolissani Sanoman uudesta strategiasta myydä ydinliiketoimintaan kuulumattomia toimintoja ( Suomalainen kirjakauppa, Finnkino ja R-Kioski). Muutoksella, joka alkoi vuonna 2010, Sanona muutti vakaat liiketoiminnat riskipitoisiksi yritysostoiksi esimerkiksi taantuvaan televisioliiketoimintaan. Strategiamuutoksen noteerasin sijoituspäiväkirjassani kuitenkin vasta joulukuussa 2011.

Amerikkalaisissa yrityksissä olen keskittynyt sijoittamaan yrityksiin, joilla keskimäärin on useampi tukijalka, laaja asiakaskunta ja toimivat vakailla toimialoilla. Tyypillisesti näiden yritysten liiketoimintastrategiat ovat myös vakaita. Tämä vähentää sijoittajan työmäärää, kun sijoitusta ei tarvitse tarkastella usein uudelleen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti