torstai 25. kesäkuuta 2015

Sijoitusstrategiani yksinkertaistettuna

Olen valottanut sijoitusstrategiaani useissa päiväkirjamerkinnöissäni ja blogin alasivuilla. Sijoitusstrategiaani on vaikea tiivistää täydelliseksi kuvaukseksi siitä, mitä korvieni välissä viimeisen seitsemän vuoden aikana on kulkenut.

Sijoitusstrategiani on näiden vuosien aikana kehittynyt, hakenut muotoaan - ja samalla ailahdellut. Tämän vuoksi haastoin itseni pukemaan sen sanoiksi, jotta voin ohjata omaa ajattteluani sekä tarkentaa lukijoille, mitä tavoittelen osakesijoituksiltani.

Sijoitustavoitteeni

Osakesijoittaminen on osa vaurastumisen yhtälöäni, jonka tavoitteena on saavuttaa taloudellinen riippumattomuus. Hetkellä, jolloin olen saavuttanut tavoitteeni, osakesijoituksista saadut osingot riittävät kattamaan vuotuiset menoni. Tänä vuonna osinkotulot tuovat keskimäärin verojen jälkeen noin 300 euroa kuukaudessa kassavirtaa. Vuoteen 2025 mennessä pyrin nostamaan tämän luvun noin 1100 euroon verojen jälkeen.

Tämä tavoite pohjautuu 12 000 euron pääoman lisäykseen ja keskimääräiseen 6 prosentin tuottoon vuosittain. Nousumarkkinoiden vallitessa olen viimeiset viisi vuotta päässyt tavoitteeseeni.

Sijoitusprosessi

Säästäväisen elämäntavan mahdollistamana talletan salkkuuni kuukausittain uutta pääomaa. Pyrin tekemään yhden oston kuukausittain. Sijoitan osakkeisiin pääasiallisesti suorin osakesijoituksin, mutta vaikeasti ymmärrettäville tai saatavilla oleville toimialoille tai markkinoille sijoitan mielummin ETFien kautta. Tällä hetkellä tavoitteenani on siirtää osakesalkkuun 1000 euroa kuukaudessa.

Tässä blogissa ilmestyvään sijoituspäiväkirjaani kirjaan sijoituspäätöksiini vaikuttaneet syyt ja tavoitteet sekä sijoitukseen liittyvät riskit. Näin voin palata myöhemmin sijoituksen taustoihin arvioidakseni yhtiön tilaa, sijoituksen onnistumista ja etenkin sitä onko omistus edelleen perusteltu.

Näen sijoitussalkkuni olevan sen neljännessä todennäköisesti toiseksi viimeisessä vaiheessa, jossa salkkuni kokoonpano on vakiintunut ja edellyttää entistä vähemmän hallinnointia. Sitä tukee määrittämäni sääntö tai ohjenuora, jossa myyn ydinsalkusta vuosittain yhden alisuoriutujen kolmen ehdokkaan joukosta. Tämä toimenpide tähtää salkun laadun ylläpitämiseen.

Lähestyessäni tavoitettani saatan käynnistää sijoitusteni viidennen vaiheen. Siinä tarkoituksena on vaihtaa kovimpia kurssinousijoita korkeampaa efektiivistä osinkotuottoa maksaviin yhtiöihin, jolloin absoluuttinen osinkokertymä kasvaa.

Ydinsalkku ja satelliittisalkku

Osakesijoitukseni on jaettu kahteen osaan. Ydinsalkussani ovat vakaat yhtiöt, jotka pyrin lähtökohtaisesti omistamaan  ikuisesti. Ydinsijoitusten tavoitteena on tuoda tuottoa osinkojen kautta. Sijoitan luodakseni kassavirtaa. Osingot uudelleensijoittamalla luon uuden pääoman rinnalle toisen vipuvarren osinkotulojen kasvattamiseksi.

Satelliittisalkun osakkeilla pyrin hyötymään suhdannesykleistä, hetkellisistä arvostusvirheistä tai erikoistilanteista. Kassavirran sijasta satelliittisijoitusten tarkoituksena on luoda tuottoa etenkin arvonnousun muodossa. Lisäksi saatan hankkia satelliittisalkkuuni ehdokkaita ydinsijoitukseksi. Satelliittisalkussani on kerrallaan enintään kymmenen sijoitusta.

Tällä hetkellä pyrin siirtämään ydin- ja satelliittisalkun erilleen paremman kontrollin ja seurannan mahdollistamiseksi. Lisäksi asetan selkeämmän rajan satelliittisijoitusten koolle. Ne näyttelevät tänään ja tulevaisuudessa vain pientä osaa ydinsalkkuun nähden.

Sijoitustyylini

Sijoitustyyliäni on vaikea muotoilla lauseiksi. Siksipä ehkä seuraava yhtälö kuvaa sitä parhaiten

Osinkosijoittaminen ja -yhtiöt + Käänneyhtiöt/Arvoyhtiöt (tilapäisissä vaikeuksissa) + Laaja hajautus = Kasvava osinkotuotto

Tämä tarkoittaa sitä, että lähtökohtani ovat osingot. Laatuyhtiöiden lisäksi pyrin löytämään turvalliseksi kokemiani käänneyhtiöitä tai arvoyhtiöitä tilapäisissä vaikeuksissa. Tällä tavalla voin löytää houkuttelevasti arvostettuja yhtiöitä myös silloin, kun osakkeet ovat keskimäärin korkeasti arvostettuja.

Riskiä niin osinkojen kuin viimeksi mainittujen yhtiöiden kohdalla pyrin turvaamaan laajalla hajautuksella ja positioiden kasvattamisella vaiheittain. Tämän yhtälön koen johtavan edellä mainitsemaani tavoittelemaani tuottoon.

Sijoituskriteerini

Koska sijoitusperiodini on ikuisuus, minulla ei ole täysin ehdottomia sijoituskriteerejä. Aika on pitkäjänteisen sijoittajan puolella. Lisäksi laaja hajauttaminen, jota käsittelen seuraavaksi tarkemmin, turvaa sijoitussalkkuani yksittäisiltä riskeiltä.

On myös huomattava, että osinkosijoittajan kannalta suomalaiset ja amerikkalaiset yhtiöt poikkeavat monilta osin toisistaan. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi suomalaisiin yhtiöihin sovellettavat kriteerit soveltuisivat usein huonosti amerikkalaisiin yhtiöihin ja päinvastoin.

Koska osingot ovat sekä tavoitteeni että ydinsalkkuni keskiössä, tärkeimmät kriteerini liittyvät osinkoihin (lue tästä tarkemmin miksi). Sijoitushetkellä osinkotuoton on oltava vähintään 3 prosenttia. Osingonmaksusuhteen tuloksesta on oltava mielellään alle 50 prosenttia. Kyky kasvattaa osinkoa vuosittain on tärkeä tekijä, jolla arvioin erityisesti amerikkalaisia yhtiöitä.

Osinkoihin liittyvien tunnuslukujen lisäksi tarkastelen erityisesti P/E:tä, vakavaraisuutta (alhainen velkaantuneisuus) sekä pääomantuottoasteita. Näihin tunnuslukuihin liittyen minulla ei ole ehdottomia kriteerejä, mutta niiden tarkastelu johtaa erittäin usein uuden sijoituksen tai lisäyksen lykkäämiseen tai hylkäämiseen.

Laadullisia sijoituskriteerejäni ovat: yhtiön brändi(t) ja niiden vahvuus, liiketoiminnan laajuus kansainvälisesti, vankka markkina-asema ja järkevä strategia. Lisäksi arvioin, mitkä ovat yhtiön edellytykset kannattavalle kasvulle. Pyrin sijoittamaan yhtiöihin, jotka ovat vahvoja näillä osa-alueilla.

Tiedostan, että pidän eniten laadullisten tekijöiden tutkimisesta. Numerot eivät ole vahvin puoleni. Siksi pyrin pitämään numeeriset kriteerit yksinkertaisina. Seuraavilla sijoitusstrategiani komponenteilla pyrin kompensoimaan numeerista heikkouttani.

Hajauttaminen

Hajauttaminen on tärkeä osa sijoitusstrategiaani. Ydinsalkkuni on kuin monialayhtiö, joka seisoo usealla tukijalalla. Leikkisästi, tai ehkäpä lapsellisesti, se on jaettu eri divisiooniin, jossa eri yhtiöt edustavat liiketoiminta-alueita. Esimerkiksi palvelu-divisioonassa Securitas tarjoaa turvallisuus- ja vartiointipalveluja ja YUM Brands puolestaan ravintolapalveluita.

Hajauttaminen on myös tunnustus siitä, ettei sijoitusviisauteni, -prosessini ja kykyni ajoittaa markkinoita ole ylivertainen. Osakesijoittamisessa ammun mielummin haulikolla kuin kiväärillä. Hajauttaminen tukee lisäksi tavoitettani kerryttää osinkotuloja. Mikäli yksi yhtiö leikkaa osingonmaksuaan tai lakkauttaa sen kokonaan, sen vaikutus ei horjuta tavoitteeni saavuttamista.

Suuri määrä eri osakkeita mahdollistaa myös sen, että salkkuuni tuleva uusi pääoma löytää helpommin sijoituskriteerini (ne pätevät myös olemassa oleviin sijoituksiin) täyttävän kohteen. Suuresta joukosta on vara valita.

Ulkomaiset sijoitukset

Sijoitan aktiivisesti suomalaisiin, amerikkalaisiin, ruotsalaisiin ja muutamiin eurooppalaisiin yhtiöihin. Listaan ulkomaalaiset sijoitukset tärkeäksi osaksi sijoitusstrategiaani, koska ne tukevat tärkeällä tavalla sijoitustavoitettani. Sijoittamalla ulkomaisiin osakkeisiin hajautan tehokkaammin sekä tuon ulottuvilleni eri toimialojen parhaimmat yhtiöt.

Erityisesti valitsemillani amerikkalaisilla yhtiöillä on pitkä historia osinkojen kasvun osalta. Osinkostrategiassani tämä osingonjaon kasvu on kolmas komponentti, joka kiihdyttää osinkotulojeni kehitystä, uuden pääoman ja osinkojen uudelleensijoittamisen lisäksi.

Näiden syiden vuoksi jokaisessa yllä mainitsemassani divisioonassa pyrin sijoittamaan vähintään yhteen ulkomaiseen yhtiöön.

***

Kuten mainitsin tämän kirjoituksen alussa sijoitusstrategiani on muuttunut viimeisen 7 vuoden aikana. Kaikki nykyiset sijoitukseni eivät olisi varmastikaan päätyneet salkkuuni, mikäli ajatukseni tavoitteeni, strategiani ja kriteerieni suhteen olisivat olleet alussa yhtä kirkkaat kuin tänä päivänä.

Sijoittaminen on alituinen prosessi, ja siksi pyrin muovaamaan monialayhtiötäni jatkuvasti paremmin tavoitteeseeni sopivammaksi. Samalla tiedostan, että tunteeni ohjaavat päätöksentekoani. Tämän vuoksi entistäkin kirkkaampi sijoitusstrategiani tulee ajamaan sijoittamistani vauhdikkaammin kohti tavoitetta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti