perjantai 24. lokakuuta 2014

Panostajan ruotsalaiset serkukset

Kirjoitushetkellä sijoitukseni ovat jakaantuneet kolmen eri valuutan kesken. Euromääräiset sijoitukset edustavat 55 %, dollarimääräiset 40 % ja kruunumääräiset 5 % sijoituksista. Ruotsalaisiin osakkeisiin olen sijoittanut pääasiassa siksi, että Tukholman pörssistä löytyy mielestäni laajempi valikoima laadukkaita yhtiöitä. Viimeksi tarkastelin ruotsalaisia rakennusyhtiöitä vaihtoehtona YIT:lle. Nordnetissa minulla on odottamassa yli 10 000 kruunua position avaamiseksi uudessa yhtiössä tai olemassa olevan position kasvattamiseksi.

Tänä vuonna Panostaja jätti osakkeenomistajansa ilman osinkoa. Vaikka yhtiön taloudellinen suorituskyky näyttää kohentuvan, on se edelleen leikkauslistallani. Keskihintani ollessa hivenen euron yläpuolella, tulisi yhtiön maksaa helmikuussa useana aiempana vuonna tutuksi tullut 0,04 euron osinko. Tämä on edellytys sille, että sijoituksen pitäminen salkussa olisi lainkaan perusteltavissa.

Yksi tärkeimpiä perusteita Panostaja omistukselleni on ollut sijoittaminen PK-yrityskenttään. Ruotsin pörssistä löytyy Panostajan tyyppisiä pienyrityksiin sijoittavia yhtiöitä. Ne kuitenkin poikkeavat Panostajasta siinä, että yhtiöiden omistuksilla on enemmän yhdistäviä tekijöitä. Kun Panostajan omistukset toimivat hajanaisesti eri toimialoilla, hankkivat ruotsalaiset yhtiöt omistuksia kohdennetulta toimialalta. Esimerkiksi Indutrade hankkii aktiivisesti veden siirtoon ja käsittelyyn keskittyviä yhtiöitä. Ruotsalaiset verrokit eivät myöskään ole juuri irtaantuneet omistuksistaan.

Millaisia vaihtoehtoja Tukholman pörssistä löytyy?

Lagercrantz Group

 • Omistaa yhtiöitä, jotka ostavat ja myyvät yrityksille tuotteita esimerkiksi mekatroniikan, automaation, elektoriikkakomponenttien alueelta. Ominaispiirteenä yrityksille on keskittyä kapeisiin niche tuotealueisiin.
 • 1000 työntekijää ja liikevaihto noin 250 miljoonaa euroa. Yhtiö koostuu 30 eri yrityksestä. Vuonna 2013 yhtiö osti kolme yritystä.
 • Liikevaihdosta noin 66 prosenttia tulee Pohjoismaista.
 • ROE 23 %, liikevoittoprosentti 10 %, omavaraisuusaste noin 45 %
 • Osingonjakopolitiikkana jakaa osinkoa 30-50 prosenttia nettotuloksesta. Kirjoitushetkellä yhtiön efektiivinen osinkotuotto on 3,3 prosenttia. Yhtiön tilivuosi poikkeaa kalenterivuodesta, mutta viimeisen saatavilla olevan viiden vuoden periodilla osinko on yli kaksinkertaistunut.
 • Osakekohtainen tulos lähes nelinkertaistunut vuodesta 2010.


Indutrade

 • Omistaa yhtiöitä, jotka ostavat ja myyvät yrityksille tuotteita vedensiirron ja käsittelyn alueelta (pumppuja, venttiileitä, suodattimia, antureita, putkistoja), työkaluja, kiinnikkeitä automaatiotarvikkeita, lääketieteellisiä instrumentteja ja paljon muuta. Yhtiöön kuuluu lisäksi lukuisia niche tuotteiden valmistukseen ja kokoonpanoon keskittyviä yrityksiä.
 • Työntekijöitä noin 4200 ja liikevaihto noin 880 miljoonaa euroa. Yhtiö koostuu 160 eri yrityksestä. Vuonna 2013 yhtiö osti kahdeksan yritystä.
 • Liikevaihdosta noin 60 prosenttia tulee Ruotsista, Suomesta ja Benelux maista.
 • ROE 25 %, liikevoittoprosentti 11 %, omavaraisuusaste noin 38 %.
 • Osingonjakopolitiikkana jakaa osinkoa 30-60 prosenttia nettotuloksesta. Kirjoitushetkellä yhtiön efektiivinen osinkotuotto on 2,8 prosenttia. Yhtiön osinko on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2010.
 • Osakekohtainen tulos kasvanut vuosittain 2009 lähtien.


Addtech
 • Omistaa yhtiöitä, jotka ostavat ja myyvät yrityksille komponentteja, teollisuuden tuotteita ja tarvikkeita sekä esimerkiksi diagnostiikan ja lääketeollisuuden laitteita.
 • Työntekijöitä noin 2000 ja liikevaihto noin 600 miljoonaa euroa. Yhtiö koostuu 130 eri yrityksestä. Vuonna 2013 yhtiö osti viisi yritystä.
 • Liikevaihdosta 86 prosenttia tulee neljästä Pohjoismaasta.
 • ROE 30 %, liikevoittoprosentti 8 %, omavaraisuusaste noin 39 %.
 • Osingonjakopolitiikkana jakaa osinkoa 50 prosenttia keskimääräisestä tuloksesta suhdannesyklin yli. Kirjoitushetkellä yhtiön efektiivinen osinkotuotto on 3 prosenttia. Osingonjako on kaksinkertaistunut vuodesta 2010.
 • Yhtiön tulos on kaksinkertaistunut uodesta 2010.
Sekä Lagercrantzin ja Addtechin omistajaluettelon paalupaikalta löytyy Anders Börjesson, kenestä Affärsvärlden on kirjoittanut mielenkiintoisen artikkelin. Kaikkien kolmen yhtiöin liikeideana on ostaa, omistaa ja kehittää erikoistuneita pieniä ja keskisuuria yhtiöitä. Yritysten päivittäiseen toimintaan nämä yhtiöt puuttuvat hyvin vähän. Yllä olevia taloudellisia lukuja tarkastellessa vaikuttaa siltä, että ruotsalaiset ovat onnistuneet luomaan, toisin kuin Panostaja, erittäin kannattavan liiketoimintamallin. Nämä osakkeet ovat tarkkailulistallani ja sopivan tilaisuuden tullessa tulen panostamaan laatuun Panostajan sijasta.

Mihin näistä sijoittaisit?

1 kommentti:

 1. Näiden kolmen yhtiön lisäksi kannattaa vilkaista myös yhtiötä nimeltä Ratos. Yhtiön talousluvut ja kurssikehitys muistuttavat Panostajaa enemmän kuin yllä mainitut yrityksillä. Otan myös tämän seurantaan ja tarkemman tutkimuksen alle. Ehkäpä palaan Ratokseen myöhemmin. Päällisin puolin Ratos vaikuttaa houkuttelevalta.

  VastaaPoista