torstai 17. huhtikuuta 2014

18 - Miten toimin syklin huipulla?

Sijoitusvihjeet ja virheet

Tällä hetkellä useasta sijoittajasta saattaa tuntua, että osakemarkkinoilla on vain vähän ostamisen arvoista. Tosin, Ukrainan kriisi on painanut etenkin Venäjän markkinoista riippuvien yhtiöiden kursseja. Näissä yhtiöissä onkin avautunut kylmähermoisille pitkänaikavälin sijoittajalle mahdollisia ostopaikkoja. Vuoden 2014 aikana olen kuitenkin kamppaillut myönteisen, mutta vaikean ongelman parissa. Minne ja miten sijoittaa ylijäämä, jotta pysyn tavoiteaikataulussani kohti taloudellista riippumattomuutta ja pääoma ehtii tehdä työtä puolestani ennen vuotta 2025.

Sijoittajalla on erilaisia vaihtoehtoja ja niiden yhdistelmiä:

Vaihtoehdot osakemarkkinoilla

 • Osaketutkimuksen lisääminen ja tilapäisistä yhtiökohtaisista syistä aliarvostettujen yhtiöiden etsiminen. Lähes poikkeuksetta markkinoilta löytyy aina yhtiöitä, joiden osakekurssit ovat painuneet tilapäisen yrityskohtaisen syyn vuoksi.
 • Osakeostojen jatkaminen laadukkaisiin ja tasaista osinkoa maksaviin yhtiöihin. Tasainen osinko on tae tuotosta ja turvamarginaali, mikäli kurssit kääntyvät laskuun.
 • Markkinasyklin huippu on hyvä hetki luopua huonosti menestyvistä yhtiöistä, kun sykli on nostanut näidenkin osakekursseja ylemmäksi. Salkkuhuolto on aina tarpeen pääoman tuoton ylläpitämiseksi.
 • Ostokertojen harventaminen ja pienentäminen. Syklin kuumentuessa voi olla hyvä hetki kerryttää käteisvaroja ja odottaa markkinoiden korjausliikettä.
 • Osittainen luopuminen sijoituksista voittojen kotiuttamiseksi.
Jälkimmäisten toimenpiteiden heikkouksia ovat:
 • Sijoittaja jää paitsi korkoa korolle ilmiöstä (osingoista ja mahdollisesti jatkuvasta kurssinoususta).
 • Sijoittaja ei voi koskaan tietää, kuinka pitkään kurssinousu jatkuu. Uusien sijoittajien yhä innostuessa  nousevista pörssikursseista voi kurssinousu jatkua pitkäänkin.
 • Sijoitusten jakaminen ydin- ja satelliittisijoituksiin voi helpottaa sijoituspäätöksiä. Ydinsalkun osakkeet pysyvät salkussa markkinatilanteesta riippumatta ja positioihin lisätään pääomaa. Satelliittisijoitusten tarkoituksena on hyötyä syklien aiheuttamista yli- ja aliarvostuksista ja niiden myyminen noususuhdanteessa on perusteltua.

Vaihtoehdot osakemarkkinoiden ulkopuolella:

 • Asuntolainan lyhentäminen. Lisälyhennysten tekeminen voi olla hyvä vaihtoehto, kun keskuspankit ryhtyvät nostamaan viitekorkojaan kuplien muodostumisen hillitsemiseksi. Näin lainapääoman ollessa pienempi jää koronnostojen vaikutus myös pienemmäksi. Tämä mahdollistaa myös suuremmat osakeostot, kun osakekurssit kääntyvät koronnostojen seurauksena kaakkoon.
 • Vaihtoehtoisten sijoituskohteiden etsintä. Henkilökohtaisesti olen kerryttänyt varoja toisen sijoitusasunnon hankintaan, vaikka asuntosijoittaminen ilmiönä vaikuttaa saavan myös kuplan piirteitä. Asuntomarkkinoilta voi kuitenkin vielä löytää houkuttelevia sijoituskohteita. Lisäksi minulla on esimerkiksi huomattava positio amerikkalaisiin etuoikeutettuihin osakkeisiin sijoittavassa ETF:ssä, joka tuottaa tasaisen osinkovirran.
 • Osakemarkkinoista riippumattomien sijoituskohteiden hyödyntäminen. Näitä voivat olla esimerkiksi tuottoa.fi palvelu, Fixura (vertaislainaus), osuuskauppojen jäsenyydet
 • Yrittäminen on myös vaihtoehto, joka tarvitsee pääomaa ja aikaa. Kun näille ei ole osakemarkkinoilla hyödyllistä käyttökohdetta voi olla tilaisuus käynnistää toimenpiteitä sivutulojen hankkimiseksi.
 • Käteinen on kuningas. Vaikka käteinen välillä polttelee tilillä, on usein hyvä odottaa. Edellistä rahoituskriisiä maltoin odottaa vuoden 2007 joulukuuhun saakka, jolloin aloitin suorat osakesijoitukset. Tuolloin opiskelijana minulla ei ollut vastaavanlaista kassavirtaa osakesijoituksien tekemiseksi kuin tänä päivänä. Kun pohjat ajoittuvat vuoden 2009 tienoille, jäi tuoreelta sijoittajalta parhaat ostopaikat osittain hyödyntämättä.
Tällä hetkellä teen jälleen nimellisiä ylimääräisiä lyhennyksiä omistusasuntoni asuntolainaan. Ajatuksenani on suurentaa lyhennyksiä, kun korot kääntyvät. Sijoitan edelleen osakemarkkinoille, vaikka ostokohteiden etsintä tuntuu turhauttavalta. Yksi tärkeimmistä tavoitteistani on kasvattaa absoluuttista osinkokertymää, mutta strategian toteuttaminen ei kuitenkaan ole peruste huonoille päätöksille (vrt. Sanoman liiketoimintapäätökset).

Olen vaihtanut edelleen huomattavan määrän euroja dollareiksi naiivina toiveenani, että valuuttakurssit jonain kauniina päivänä seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana kääntyy päinvastaisiksi nykytilanteeseen nähden. Tänään tein ostotoimeksiannon amerikkalaisesta maailman suurimmasta leluvalmistajasta Mattelista. Siitä tarkemmin seuraavassa päiväkirjamerkinnässä.

Miten kohdennat pääomiasi tällä hetkellä?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti