torstai 17. lokakuuta 2013

14 - Miksi rakastaa osinkoja?

Sijoitusvihjeet ja virheet

Osakkeet jaetaan perinteisesti osinko- ja arvoyhtiöihin tai kasvuyhtiöihin. Tämä jako erottaa yleensä myös kaksi tyypillistä sijoitusstrategiaa. Omassa osakesijoittamisessa nojaudun osinkosijoittamiseen. Eri lähteistä riippuen osinkojen on todettu tuovan merkittävän osan osaketuotosta. Lebel&Harrimanin mukaan vuodesta 1926 S&P indeksin tuotosta osingot ovat tuoneet noin kolmanneksen.

Seuraavaksi esitänkin kymmenen syytä, miksi osingot ovat tärkeä osa sijoitusstrategiaani ja vaurastumista:

1) Osingot ovat tapa kotiuttaa voittoja. Osakkeiden arvonnousu kotiutuu ja on uudelleen sijoitettavissa vasta kun osakkeet on myyty. Voitto on voittoa vasta myynnin jälkeen.
2) Osingot uudelleen sijoitettuna luovat tehokkaan korkoa korolle vaikutuksen. Vuonna 1929 S&P indeksiin sijoitettu dollari olisi kasvanut osingot uudelleen sijoitettuna 1353 dollariin 75 vuodessa.
3) Pitkä osingonmaksuhistoria ja osingonjaon kasvu ovat yksi merkki yhtiön kilpailuedusta ja sen talouden terveydestä. Osingot toimivat siten tehokkaana kriteerinä potentiaalisia sijoituskohteita arvioitaessa.
4) Osingot tuovat tuottoa silloinkin, kun markkinat painavat hyvien yhtiöiden markkina-arvot alas. Ajoittaminen markkinoilla on äärimmäisen vaikeaa. Osingot tarjoavat suojamarginaalin, jos sijoitat osakkeisiin suhdannevaiheen huipulla ja arvonnousun sijasta kohtaatkin kurssilaskun.
5) Osinkosijoituksilla on mahdollista luoda passiivinen tulonlähde, jolla kattaa elinkustannuksia esimerkiksi eläkkeellä. 
6) Erityisesti amerikkalaisten osinkoyhtiöiden osinkokasvu ylittää inflaatiotahdin. Esimerkiksi tupakkayhtiö PhillipMorris korotti vuonna 2013 osinkoaan 10,3 %.
7) Osingot motivoivat sijoittajaa säästämään. Sijoittajaurani alussa ensimmäisen vuoden osinkosaalis oli vain 60 euroa. Viisi vuotta myöhemmin osinkokertymä oli yli 2300 euroa, joka uudelleen sijoitettuna 4 % osinkotuotolla tuo seuraavana vuonna osinkopottiin lisää noin 80 euroa. 
8) Osinkoyhtiöt ovat yleensä myös kurssikehitykseltään vakaampia. Näin osinkosijoittaja voi nukkua yönsä arvonnousua tavoittelevaa sijoittajaa rauhallisemmin. 
9) Osingot tuovat välitöntä kassavirtaa (toisin kuin asuntosijoittaminen tai arvonnousuun perustuva osakesijoittaminen). Asuntosijoittamisessa valtaosa vuokratulosta menee lainalyhennyksiin, korkoihin sekä vastikkeisiin. 
10) Laskumarkkinat ovat osinkosijoittajan unelma. Tällöin on mahdollisuus hankkia hyviä yhtiöitä edullisesti ja saavuttaa korkeampi osinkotuotto.

Tällä hetkellä (17.10.2013) salkkuni on 18 044 euroa plussalla. Sijoitushistoriani aikana olen vastaanottanut osinkoja 6379 euroa eli noin kolmasosan "voitosta".

Katso myös miten osinkotuottoa voi käyttää osakkeen arvostustason indikaattorina.

***
Ensimmäinen Tarina vaurastumisesta -tuote saatavilla oluttuopin hinnalla! Katso verkkokaupasta ja hanki puolisollesi jollet itsellesi!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti