torstai 10. tammikuuta 2019

Maksanko taloyhtiölainan vai sijoitanko varat?

Viime vuonna ajatuksenani oli maksaa pois taloyhtiölainani. En tehnyt sitä kuitenkaan syksyllä, jolloin siihen oli viimeisin mahdollisuus. Sen sijaan varat ovat olleet Norwegian Bankissa kasvamassa pientä korkoa. Seuraava mahdollisuus maksaa laina pois lienee maalis-huhtikuussa. Viimeisen kurssilaskun myötä epäröin toimenpiteen järkevyyttä. Olisiko varat sittenkin järkevämpi sijoittaa - tavalla tai toisella?

Jälleen blogi ja kirjoittaminen ovat hyvä tapa jäsentää omaa ajattelua!

Kassavirtavaikutus

Sijoitustoimintaani ja taloudenpitoani ohjaa ensisijaisesti kassavirta. Mitä enemmän tililleni tulee rahaa ja mitä vähemmän tililtä lähtee rahaa, sen parempi. Tämän vuoksi sijoitusstrategiassani päätavoitteeni on osinkotulot, asuntosijoittamisessa olen säätänyt lainani niin, että kassavirta riittää kattamaan tulevatkin korjaustarpeet, ja vaihtoehtoiset sijoitukset nakuttavat tasaisesti rahaa pankkitililleni, useimmat kuukausittain.

Jos sijoittaisin 7000 euroa neljän prosentin nettot-osinkouotolla, saisin osinkoja 280 euroa vuodessa eli  noin 23 euroa kuukaudessa. Taloyhtiölainan rahoitusvastike on 40 euroa kuukaudessa. Jos maksan lainan pois, minulle jää 17 euroa kuukaudessa enemmän pankkitililleni. Vain jos pystyisin sijoittamaan varat noin seitsemän prosentin tuotolla, kannattaisi varojen sijoittaminen kassavirran näkökulmasta katsottuna.

Korkoriski

Lainoihin sisältyy aina korkoriski. Niin myös taloyhtiölainaan, joka minun tapauksessani on vieläpä sidottu kuuden kuukauden euriboriin ja reagoi siten suhteellisen nopeasti korkotason nousuun. Jos korot nousevat, kassavirtavaikutus sijoittamisen ja lainanmaksun välillä kasvaa. Tässä jätän huomioimatta sijoitusten tuottojen uudelleen sijoittamisen.

Muiden lainojeni, asunto- ja sijoitusasuntolainojen, korkoriski on niiden koon vuoksi absoluuttisesti suurempi. Jos maksan taloyhtiölainan pois, voin vapautuneella kassavirralla tehdä ylimääräisiä lyhennyksiä muihin lainoihini. Tai vaihtoehtoisesti, jälleen, voin sijoittaa rahat pienin erin osakemarkkinoille. Tosin neljänkymmenen euron vaikutus kuukaudessa on sijoitustoimintaani hyvin pieni. Otollisimmat ostopaikat ehtivät mennä ohitse moneen kertaan.

Verrattuna viime toukokuuhun, jolloin ilmoitin suunnitelmastani maksaa taloyhtölaina, Norwegian Bankin talletuskorko on laskenut 1,75 prosentista 0,75 prosenttiin, josta verottaja vielä pidättää 30 prosenttia. Tämän vuoksi lainanmaksu tai varojen sijoittaminen ovat huomattavasti taloudellisesti kannattavampia vaihtoehtoja kuin rahojen pitäminen talletustilillä. Taloyhtiölainan lainamarginaali on 0,8 prosenttia.

Pääoman säilyttäminen

Pörssiosakkeiden hintaliikkeet ovat aina arvaamattomia. Jos sijoittaisin lainanmaksuun varaamani rahat, altistaisin ne pääoman menetykselle. Myös osingot todennäköisesti pienenevät, jos maailmantalous ajautuu lamaan. Nämä ovat riskejä tilanteessa, jossa päättäisin sijoittaa lainanmaksuun tarkoitetut varat. Sen sijaan, jos maksan lainan pois, se on sitten yksinkertaisesti maksettu pois.


Mikä on vastaus otsikossa esittämääni kysymykseen? Päätöstä en ole vielä tehnyt. Yksi vuoden 2019 tavoitteistani on taloudellisen riippumattomuuden julistus. Sen valossa kassavirta on tärkein kriteerini taloudellisia päätöksiä tehdessäni. Siksi tulen erittäin todennäköisesti maksamaan lainan pois, ellei osakemarkkinat vajoa entisestään, jolloin varojen sijoittaminen voi olla tämänhetkistä järkevämpää.

***
Tee fiksumpia taloudellisia päätöksiä. Lue Vaurastumisen välineet.

lauantai 5. tammikuuta 2019

Yhteenveto 2018 ja tavoitteet

Vuonna 2018 osakesalkkuni arvo kasvoi suhteessa edellisvuoteen, mutta paperivoitto laski rajusti, kymmenellä tuhannella eurolla. Osakesalkkuni paperivoitto, realisoimaton tuotto, kävi historiansa korkeimmalla tasolla kesäkuussa 2018, jonka jälkeen jokainen kuukausi oli alamäkeä elokuuta lukuunottamatta. Jos punertavaa vuotta katsoo positiivisesti, paperivoittoa jäi vuoden 2018 lopussa jäljelle 69 000 euroa. Sijoitusstrategiani kulmakivenä ovat kuitenkin osingot, joita käsittelin edellisessä kirjoituksessa.

Mitä tapahtui vuonna 2018?
 • Blogin sivukatselujen lukumäärä, bloggerin tilaston mukaan, ylitti vuoden aikana 800 000, kiitos lukijoille!
 • Kokonaisvarallisuuteni ylsi lähes 360 000 euroon, kun tavoitteeni vuodelle 2018 oli 370 000 euroa. 
 • Velkaa minulla oli vuodenvaihteessa 176 000 euroa kolmea ja puolta asuntoa vastaan. Velka vähentyi lähes 7000 eurolla.
 • Talletin osakesalkkuun 14 000 euroa uutta pääomaa. Talletukset ylsivät 133 000 euroon.
 • Salkun arvo nousi 200 000 euroon, vain täpärästi yli vuoden takaisen arvon. Salkun arvo on silti 28 000 euroa yli laskennallisen tavoitteeni (12 000 euroa vuodessa uutta pääomaa + 6 % tuotto).
 • Valuuttakurssit (dollari ja Ruotsin kruunu) pysyivät melko muuttumattomina suhteessa viime vuoteen.
 • Kuten viime vuonna, kasvatin voimakkaasti sijoituksia ruotsalaisiin yhtiöihin pyrkien hyödyntämään suhteellisen heikkoa kruunua.
 • Omistuksistani Technopolis lunastettiin ulos pörssistä. Pörssitulokkaista myin Admicomin osakkeet valitettavasti ja Altian sekä Kojamon osakkeet onnekseni ajoissa pois. 
 • Vuoden absoluuttinen osinkotuotto kasvoi tuhannella eurolla noin 6100 euroon. Myös suhteellinen osinkotuotto koheni pysytellen pitkälle yli neljän prosentin verojen jälkeen.
 • Viime vuonna asettamani tavoitteen mukaisesti kasvatin vaihtoehtoisten sijoitusten arvon 50 000 euroon. Lunastin puolet vaihtoehtoisesta sijoituksesta kulutusluototusta tekevän GF Money Consumer Finance Oy:n osakkeisiin. 
 • Vaihtoehtoisista sijoituksista lunastin myös S-Ryhmän osuuksia osuuskauppojen lopetettua osuuspääoman koron maksuja.
 • Vuoden aikana vaihdoin töitä ja sen myötä autoni tuli osaksi varallisuuslaskelmaani. Suuri osa autosta vapautuneista varoista meni hätärahastooni Norwegian Bankiin.
 • Vuodelle 2018 olin asettanut tavoitteeksi yhden asunnon hankinnan. Tätä en toteuttanut kolmesta syystä: ajatukseni asuntomarkkinoiden kehityssuunnasta eivät ole ruusuiset, tällä hetkellä en halua allokoida suoriin asuntosijoituksiin enempää varoja ja yksi omistamistani asunnoista vei runsaasti aikaa ja huomiota päättyneen vuoden aikana .
Sininen = salkun arvo ; punainen = talleltukset osakesalkkuun
Osakesalkun tuotto

Koska ensisijainen tavoitteeni on kasvattaa osinkotuloja, en seuraa salkkuni suhteellista tuottoa kuin näin kerran vuodessa. 15.12.2018 mennessä olin tallettanut salkkuuni 132 000 euroa omaa pääomaa ja salkun arvo oli noin 200 000 euroa. Salkun realisoimaton tuotto oli siis noin 69 000 euroa eli 51 %.

Vuonna 2018 osakesalkun tuotto oli karkeasti laskettuna -5 % (2017: 5 %, 2016: 16 %, 2015: 13,8 %). (Loppuarvo-(Alkuarvo+Pääoman lisäys))/(Alkuarvo+Pääoman lisäys)

Helsingin pörssin osingot huomioiva indeksi laski vuoden 2018 aikana hieman alle viisi prosenttia, joten tulosta ei voi pitää aivan kehnona. Osakepoimintaan käyttämälleni ajalle en kuitenkaan saanut juuri rahallista vastinetta lisätuoton muodossa.

Vaikka osakesalkun tuotto oli heikko vuonna 2018, enkä onnistunut myymään osakkeita huippuhintoihin, annan pisteitä muutamille lähimenneisyydessä tekemilleni päätöksille. Kerrytin 7000 euroa taloyhtiölainan maksua varten, sen sijaan, että olisin puskenut rahat kuumille markkinoille. Muutaman viime vuoden aikana olen sijotitanut huomattavia summia, jopa "lainannut" rahaa osakesalkustani, vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Lähtökohtaisesti nämä säilyttävät nimellisarvonsa, jollei koko pääoma katoa luottotappioihin tai vastaaviin. Kolmanneksi, olen kasvattanut huomattavan lähes 24 000 euron hätärahaston. Näistä kolmesta lähteestä minulla on mahdollisuus sijoittaa yli 30 000 euroa osakkeisiin, jos markkinatilanne antaa siihen syyn.

Vuoden 2019 tavoitteet
 • Osakesalkun arvo 230 000 euroa.
 • Omaisuuden arvo 390 000 euroa.
 • Osinkotulot 6700 euroa nettona.
 • Taloudellisen riippumattomuuden julistus.
 • Kassavirran virittäminen ulos eri omaisuuslajeista.
En aseta tänä vuonna tarkempia tavoitteita sijoitustoimintaani liittyen. Sitä tulee määrittelemään pitkälti yllä olevan listan neljäs kohta: taloudellisen riippumattomuuden julistus. Alkuvuoden aikana minun on tehtävä laskutoimituksia, suunnitelmia ja ajatustyötä: hyppäänkö pois palkkatyöstä. Kun asettaa tavoitteen, tulee tehtyä työtä sen suuntaan!

Suunnitellut osakemyynnit - ydinsalkku

Strategiani mukaisesti pyrin myymään yhden alisuoriutujan ydinsalkusta vuosittain varmistaakseni salkun laadun. Vuodelle 2019 kolme kandidaattia ovat siivoussuunnitelmani mukaisesti:
 • Rapala tai HKScan.
 • H&M tai Ratos.
 • F-Secure tai Vaq-tec.
Tänä vuonna tahtotilanani on myydä vähintään kaksi kuudesta yllä mainitusta sijoituksesta. Myynneillä vapautan varoja ensisijaisen tavoitteeni, osinkotulojen, kasvattamiseksi ja päästäkseni eroon alisuoriutujista.

***
Rakenna itsellesi pullea osakesalkku. Lue Vaurastumisen välineet.

tiistai 1. tammikuuta 2019

Osinkovuosi 2018

Uusi vuosi on hyvä aloittaa osinkokatsauksella. Viime vuoden tapaan päättyneen vuoden suurin osingonmaksajani oli Nordea. Kolmen kärkeen kiilasivat UPM-Kymmene ja Vaisala. Niitä seurasivat Kesko ja Nokian Renkaat sekä kaksi amerikkalaista ETF:ää. Yhdysvaltalaisiin etuoikeutettuihin osakkeisiin sijoittavan ETF:n osingonmaksu jatkaa hiipumistaan korkojen nousun takia.

Osinkotulot kasvoivat tonnilla

Osinkotuloni nousivat hieman yli 6100 euroon. Ylsin siis asettamaani 6000 euron tavoitteeseen, mikä tarkoittaa keskimäärin 500 euroa kuukaudessa. Näin olen siis puolivälissä tuhannen euron kuukausittaisten osinkotulojen tavoitetta. Osinkotulojen kasvua siivittivät tuttuun tapaan uusi pääoma ja osinkojen sijoittaminen uudelleen. Lisäksi dollarikurssi käänsi euroiksi käännetyn osinkokertymän reilumpaan kasvuun.

Vuonna 2019 uskon yltäväni 6700 euron tuntumaan. Kurssilaskun myötä tulen varmastikin sijoittamaan vaihtoehtoisissa sijoituksissa lainassa olleita varoja takaisin osakemarkkinoille. Näiden varojen sijoittamisella kasvattanen osinkotuloja noin sadalla eurolla. Lisäksi aion mahdollisesti kotiuttaa voitot yhdestä yliarvostetuksi katsomastani sijoituksesta ja sijoittaa varat osinkotehokkaammin uudelleen.Mitä tapahtui osinkorintamalla?
 • Suurimman osinkotuoton ostohinnalle maksoivat Neste (14 %), UPM-Kymmene (12,5 %) ja Tieto (9,5 %).
 • Vaisala maksoi neljän vuoden tauon jälkeen mukavan lisäosingon.
 • Suomalaisista yhtiöistä pettymyksiä osinkorintamalla tuottivat F-Secure ja Rapala, joka jatkoi osinkoleikkauksien sarjaansa.
 • Dollarimääräiset osingot kehittyivät jälleen heikosti johtuen epäonnistuneista sijoituksista. Realisoin sijoitukset General Electriciin ja Enscoon sijoittaakseni varat uudelleen. Ehkäpä ensi vuonna dollarimääräiset osingot lähtevät reilumpaan kasvuun.
 • Kruunumääräiset osingot kasvoivat reilusti noin 850 eurosta 1300 euroon. Hyödynsin heikkoa Ruotsin kruunua hankkiakseni ruotsalaisten yhtiöiden osakkeita. Myin Muntersin osakkeet kohdistaakseni varat parempaa osinkoa maksavaan yhtiöön.
 • Netto-osinkotuotto sijoitetulle pääomalle (=osakkeisiin sijoitettu rahamäärä) asettui 4,33 prosenttiin. Edellisvuonna tuotto oli noin 4 prosenttia. Osinkotuotto salkkuun talletetuille varoille oli 4,85 prosenttia.
Toisin kuin viime vuonna, kurssilaskun myötä osakemarkkinoilla on mielestäni jälleen kohtuullisia sijoitusmahdollisuuksia. Laitankin siis pienen osan vaihtoehtoisista sijoituksista vapautuvia varoja osakemarkkinoille ja todennäköisesti teen alkuvuodesta muutaman ylimääräisen talletuksen osakesalkkuuni. Teen sijoitukset vaiheittain, jotta näen mihin suuntaan osakemarkkinat kulkevat. Maksan mielelläni osakkeista, eli osuuksistani yhtiöihin, vähemmän. Keväällä koittaa jälleen tutuksi tullut ongelma, mihin laittaa yli kuusituhatta euroa osinkoja.

***
Lue Osinkosijoittamisen perusteet ja rakenna omat lisäansiot.

perjantai 28. joulukuuta 2018

Salkkutapahtumani mahalaskun keskellä

Sijoituspäiväkirja

Joulukuu 2018

Tässä vaiheessa joulukuuta lienee tarpeetonta kirjoittaa osakemarkkinoilla tapahtuneesta korjausliikkeestä, romahduksesta tai käänteestä. Millä nimellä sitä tulemme kutsumaan, voimme tietää vasta myöhemmin. Suhtautumiseni kurssilaskuun on muuttumaton. Pyrin ostamaan hyvien yhtiöiden osakkeita edullisesti. Tavoitteeni on kasvattaa osinkovirtaa, jolla voin ostaa lisää osakkeita tai jonain päivänä maksaa laskuni. Suurella todennäköisyydellä osinkovirtani kasvaa myös ensi vuonna. Vaikka harrastan ja harjoittelen spekulatiivista sijoittamista, strategiani ytimeen ei kuulu markkinoiden ajoittaminen. Kurssitasojen ollessa nyt alempana, tulen kuitenkin todennäköisesti sijoittamaan osakemarkkinoille enemmän varoja kuin aiemmin kuluneena vuonna.

Ostin lisää Nordean, Dometicin ja Flowers Foodsin osakkeita. Nordea houkutteli ainakin näennäisellä edullisuudellaan ja osinkotuotollaan. Nordean kohdalla tulee luonnollisesti mieleen kysymys ennakoiko markkina jotakin yhtiökohtaista, jota piensijoittajat eivät osaa ottaa huomioon? Dometic, ruotsalainen erikoistunut laite- ja tarvikevalmistaja, vaikutti myös mielestäni edulliselta ja suhteellisen laadukkaalta. Tosin sen tuotteiden loppumarkkina, erityisesti asuntoautojen ja veneiden kysyntä, on varmasti syklinsä huipulla. Flowers Foodsia päätin lisätä puolestaan sen vuoksi, että se valmistaa leipää ja toimii ainoastaan Yhdysvalloissa. Siksi yhtiö hyötyy suuresti Yhdysvaltojen yritysveron laskusta, eikä sen liiketoimintaan suuresti vaikuta kauppasodat tai muut otsikoissa olleet uhat.

Joulukuussa tein salkkuni siivousta. Halusin eroon epäonnistuneista sijoituksista, jotka eivät maksaneet osinkoa ja joiden liiketoiminta ei kulkenut toivotulla tavalla. Ensin myin General Electricin osakkeet. Sijoitukseni tähän kaatuvaan jättiläiseen oli surkea. Selkeitä varoitusmerkkejä olisi ollut näkyvillä useaan otteeseen, mutta en reagoinut vaan elättelin toiveita käänteestä. Tämä on yksi virheistä, jonka toistamiseen olen ollut taipuvainen. Nyt sijoituksesta jäljelle jäänyt pääoma on arvo-osuustililläni sijoitettavissa tuottavammin uudelleen.  Kuun viimeisenä kauppapäivänä myin myös ruotsalaisen Muntersin osakkeet samasta syystä kuin GE:n. Ajoitukseni Muntersiin oli epäonnistunut ja yhtiö ei kyennyt kääntämään vaikeuksia voittoon datakeskusliiketoiminnassaan.

Kuun viimeisen päivän seurannassa näkyi markkinoiden mahalasku. Osinkosalkkuni arvo päätti kuun puolivälin seurannassa täpärästi yli 200 000 euron ja kokonaisvarallisuuteni ylsi 359 000 euroon. Tässä vaiheessa on selvää, että osinkosalkkuni kehitys vuonna 2018 on ollut pettymys. Vuodesta löytyy kuitenkin muutama valopilkkukin. Analysoin päättyvää vuotta tarkemmin seuraavissa kirjoituksissa tarkemmin.

***
Nyt voi olla hyvä hetki aloittaa osakesijoittaminen. Lue Vaurastumisen välineet.

perjantai 14. joulukuuta 2018

Osa 2: Aika ryhtyä kurinalaisemmaksi sijoittajaksi

Viime viikolla ruodin ja ripitin itseäni osakesalkkuni toteutuneesta tuotosta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Olen saavuttanut 5,5 prosentin keskimääräisen vuosituoton. Euroissa tuotto on tarkoittanut noin 7300 euron kasvua vuodessa ja kymmenessä vuodessa noin 73 000 euron arvonlisäystä. Tämä on tullut niin osinkojen kuin arvonnousun yhteisvaikutuksesta. Olen asettanut itselleni noin kuuden prosentin tuottotavoitteen.

Miksi en ole yltänyt korkeampaan tuottoon? Listasin viime viikolla kolme tärkeintä syytä, jotka kumpuavat etenkin sijoitusprosessistani:
 • Pääomaa syövät epäonnistuneet sijoitukset.
 • Tappioiden katkaisemisen välttely.
 • Vähälukuiset voittojen kotiuttamiset.
Tämänkään kirjoituksen tarkoituksena ei ole selitellä. Listaan kuitenkin syyt, jotka selittävät yllä mainittua tuottoprosenttia. Suurin syy luonnollisesti on se, että minulla ei ole ollut vuonna 2008, jolloin olisi ollut yksi parhaista hetkistä sijoittaa, yli sataatuhatta euroa pääomaa. Sen sijaan olen kuukausi kuukaudelta sijoittanut nouseviin kursseihin. Tuottoprosentin laskentatapa [(salkun arvo-talletukset)/talletukset/sijoitusvuodet] ei siis yksinkertaisuudessaan anna täysin oikeaa kuvaa. Lisäksi merkittävä osa pääomastani on ollut käteisenä tai lainattuna salkustani vaihtoehtoisiin sijoituksiin, tälläkin hetkellä noin 7 prosenttia salkkuni arvosta. Kolmanneksi, osinkosijoittamiseen perustuvan strategiani tuotto perustuu pääasiassa osinkoihin ja mainitsemani tuotto on nettotuotto.

Olen tallettanut osinkosalkkuuni yli 130 000 euroa omaa pääomaa ja salkkuni arvo on yli 200 000 euroa. Koska pääomaa on kertynyt jo kohtuullinen määrä, jokainen tuottoprosentti enemmän tarkoittaa useita tuhansia euroja. Jos ja kun aion elää sijoitusteni tuotoilla, yhden prosenttiyksikönkin lisätuoton virittäminen salkusta on erittäin tärkeää. Loppujen lopuksi en elä prosenteilla vaan euroilla. Tavoitellessani taloudellista riippumattomuutta ja halutessani tehdä sijoittamisesta ammattin, edellisessä kirjoituksessa peräänkuuluttamani kurinalaisuus, on tässäkin valossa erittäin tärkeää.

Aloitan kurinalaisuuden toteuttamisen seuraavilla toimenpiteillä:
 • Yhden alisuoriutujayhtiön myynti joulukuussa, kuten aina vuoden alussa listaan.
 • Yhden matalaa, alle kolmen prosentin osinkotuottoa ostohinnalleni, maksavan yhtiön myynti. Valikoimana Rapala, F-Secure, YIT, Munters tai HKScan.
 • Voiton kotiuttaminen yhdestä sijoituksesta.
Tehdään näillä toimenpiteillä nopea ryhtiliike ja viritetään lisätuottoa salkusta välittömästi!

perjantai 7. joulukuuta 2018

Aika tulla kurinalaisemmaksi sijoittajaksi?

Vaurastumiseni ei ole ollut sijoitustuottojen ansiota. Vuodesta 2008 saakka katsottuna ja viimeaikaisen kurssilaskun jäljiltä keskimääräinen vuosituottoni [(salkun arvo - talletukset) / sijoitusvuodet] on noin 5,5 prosenttia. En ole saavuttamaani tuottoon tyytyväinen. Koska seuraan osakemarkkinoita lähes päivittäin sekä opiskelen ja harjoittelen sijoittamista minun pitäisi pystyä parempaan. Alhaiseen prosenttilukuun on useita selityksiä ja syitä, mutta tässä kirjoituksessa aion perata tarkemmin miksi prosenttiluku on mitä on ja mihin vaurastumiseni on oikeastaan perustunut.

Suurimpina syinä toteutuneelle tuotolle näen ne tyypilisimmät: epäonnistuneet sijoitukset, jotka ovat syöneet pääomaa, tappioiden katkaisemisen välttely ja vähälukuiset myynnit voittojen kotiuttamiseksi. Salkkuni tuottoa on merkittävästi laskenut epäonnistuneet sijoitukset yhtiöihin, joiden liiketoiminta on heikentynyt. Heikon liiketoiminnan kehityksen myötä osakekurssi on laskenut ja lopulta yhtiö on joutunut leikkaamaan osinkoaan. En ole osannut myöntää epäonnistuneita sijoituksia ja katkaista tappioita. Olen jäänyt roikkumaan huonosti tuottaviin yhtiöihin. Toisaalta en ole myöskään kotiuttanut voittoja sijoituksista, joiden arvostustasot olisivat myynnin perustelleet.

Vaikka olen useasti tässä blogissa koettanut patistaa itseäni myymään salkustani esimerkiksi osinkoa leikanneet yhtiöt, monet löytyvät salkustani edelleen. Joulukuussa onkin aika myydä ainakin yksi. Vähintäänkin pääomatuloverojen pienentämiseksi. Olen jo pitkään pohtinut esimerkiksi Nesteen myyntiä. Mielestäni yhtiö tuskin pystyy säilyttämään nykyisen kannattavuustasonsa ja olisi parasta luopua osakkeista hyvän sään aikana. Katsotaan tulenko painamaan myyntipainiketta.

Nähdäkseni, osinkotulojeni kasvu on perustunut kuukausittaisiin pääoman lisäyksiin, osinkojen uudelleen sijoittamiseen ja laajaaan hajauttamiseen, joka on pienentänyt epäonnistuneiden sijoitusten vaikutusta osinkotuloihin. Ajoittain olen hairahtunut huolimattomiin sijoituksiin, jotka eivät maksa kaksista osinkoa, esimerkiksi käyköön Munters. Myös sen osakekurssi on lähes puolittunut ostohinnastani. Munters on siis selkeä esimerkki epäonnistuneesta sijoituksesta, jota ei olisi koskaan pitänyt tehdä ja tappio olisi tullut katkaista heti alkuunsa. Koska osinkotulojen kasvattaminen on päätavoitteeni taloudellisen riippumattomuuden tavoittelussa, pitäisi minun tehdä sijoituspäätökseni pitkälti päätavoitteeni valossa.

Sijoitustuottojen sijasta vaurastumiseni on eniten perustunut pienenä pysyneisiin kuluihin ja kasvaviin tuloihin. Säästöni ovat siis kasvaneet. Asun edelleen suhteellisen vaatimattomasti, kulutan kohtuudella ja ostan ruokatarvikkeet Ldilistä. Olen jatkanut osakesijoittamisen tahtia lähes muuttumattomasti lähes kymmenen vuotta. Samalla olen kuitenkin rakentanut uusia alustoja vaurastumiselle, tehnyt niin asuntosijoituksia kuin lukuisia vaihtoehtoisia sijoituksia. Näin kokonaisvarallisuuteni on kasvanut lähes joka kuukausi. Vain suuret laskut osakkeiden arvossa, ovat vetäneet kokonaisvarallisuuttani alaspäin.

Olen valinnut osakesijoitukset pääasialliseksi sijoitusmuodokseni. Osakkeet ovat tärkein vaurastumisen vauhtipyöräni. Osakesijoitukset edustavat noin kahta kolmannesta kokonaisvarallisuudestani. Kun markkinatilanne on kääntymässä epäsuotuisampaan suuntaan, sijoitustuottoja ei voi tehdä enää puolivillaisilla sijoituspäätöksillä. Minun on siirryttävä systemaattisempaan ja kurinalaisempaan sijoittamiseen. Tässä riittäneekin aihetta uusille kirjoituksille jatkossa!

***
Älä tee niin kuin minä teen vaan tee niin kuin minä kirjoitan. Lue Vaurastumisen välineet.

perjantai 30. marraskuuta 2018

Kumia viinan tilalle


Sijoituspäiväkirja

Marraskuu 2018

Ostin lisää Nokian Renkaiden osakkeita 35 kappaletta. Viimeaikaisen kurssilaskun myötä osake on mielestäni kohtuullisesti arvostettu ja yhtiön liiketoiminnalla pyyhkii hyvin. Kasvunäkymiä on erityisesti Yhdysvaltain markkinoilla, vaikka pidän tehdasinvestointia Amerikan kilpailuille markkinoille melko riskipitoisena. Nokian Renkaat on minulle kuitenkin omistus, jonka näen tuottavan tasaista osinkovirtaa yli suhdanteiden.

Marraskuun puolivälissä myin osakeannista hankkimani Altian osakkeet pienellä voitolla pois. Valitettavasti en tullut myyneeksi toisen tulokkaan, VMP:n, osakkeita ajoissa. Tällä hetkellä kurssi on viidenneksen antihinnan alapuolella. Toivoin pääseväni irti VMP:stä irti ennen kuin pääomistaja Sentica Partnersin este myydä osakkeita poistuu. Altian myynnin jälkeen salkussani on nelisen tonnia käteistä eri valuutoissa.  Joulukuussa voisikin laittaa parisen tonnia työhön, jottei käteisen määrä kasva entisestään.

Kuun lopussa vietin reilun viikon tropiikin lämpimässä lepäämässä. En juuri katsellut pörssikursseja ja päivärytmissä ei ollut mitään työhön viittaavaa. Enpä muista milloin olisin ollut yhtä pitkään paikoillaan. Aamuherätys oli asetettu aivan viime hetkeen, kun vielä ehti hotellin aamiaiselle ja sen jälkeen suuntasin altaalle lukemaan. Luvun alle en ottanut edes sijoituskirjallisuutta! Viikon aikana ehdin kuitenkin vähän hiomaan ajatuksia päivätyön jälkeisestä elämästä.

Kirjoitankin tätä merkintää rantaravintolasta shortseissa ja T-paidassa, joten kuun puolivälin luvut jäävät kirjaamatta ylös tähän kirjoitukseen. Muistiini on kuitenkin jäänyt se seikka, että aiemmilta vuosilta tutuksi tullutta noin 50 000 euron nettovarallisuuden kasvua tuskin tulen tänä vuonna näkemään. Ainoa toivo voi olla pörssin nousuralli joulukuussa. Jälleen kerran muistutan itseäni, että vuodet ovat lähinnä symboliikkaa ja sijoitusten tuottama kassavirta tulee toivottavasti jonain päivänä kustantamaan leppoisamman elämäntyylin.