torstai 10. joulukuuta 2015

11 vinkkiä perukirjan laatimiseen

Poismenon sattuessa lähipiirissä surutyö ja huoli muista lähimmäisistä on ensimmäinen asia. Koska kaikkivaativa verottaja odottaa perukirjan olevan toimitettu kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta, astuu nopeasti esiin myös käytännön asiat. Tässä kohtaa moni kääntyy ammattilaisen puoleen ja laadituttaa perukirjan, selvityksen vainajan varoista ja veloista, ammattilaisen toimesta.

Jos perillisiä on vähän sekä pesän varat ja velat ovat yksinkertaisesti järjestetty, kuka tahansa yhteen- ja vähennyslaskua taitava kykenee laatimaan perukirjan. Toiseksi, koska ammattilaiselle täytyy joka tapauksessa toimittaa tiedot varoista, veloista ja poismenoon liittyvistä kuluista, ei perukirjaan liittyvästä työstä voi välttyä. Siten perukirjan laatiminen itse on varteenotettava vaihtoehto - ehkä jopa osa surutyötä.

Laadin listan perukirjan laatimisen ja sen ympärille liittyvistä käytännön asioista. Listan tarkoituksena ei suinkaan ole olla kaiken kattava ohje. Seuraavat huomiot ovatkin maallikon tekemä listaus asioista, jotka perukirjoitusta tehdessä on hyvä muistaa:
 1. Sovi perikunnasta henkilö, joka toimii pesänhoitajana. Yhden henkilön on hyvä ottaa selvää pesän taloudesta, pitää kirjaa kuluista ja olla vastuussa perukirjan laatimisesta. Internetistä löytyy käyttökelpoisia pohjia perukirjaa varten, esimerkiksi tästä.
 2. Kerää pesästä mahdollisimman paljon vainajan dokumentteja, joilla pesän talousasioiden selvittämisessä pääsee alkuun. Pankit yleensä vahvistavat puhelimitse löytyykö vainajalta tili rahoituslaitoksesta, mutta eivät anna puhelimessa yksityiskohtaisia tietoja. Suoraveloitukset voidaan yleensä lopettaa puhelimessa.
 3. Ole mahdollisimman pian yhteydessä kaikkiin seurakuntiin ja maistraatteihin, joissa vainaja on asunut ja pyydä virkatodistus perukirjoitusta varten. Nämä dokumentit, toisin sanoen sukuselvitys, ovat välttämättömiä lähes jokaisessa seuraavassa kohdassa. Siten sukuselvityksestä tulee nopeasti pullonkaula koko prosessille. Ota papereista suuri määrä kopioita.
 4. Ota yhteys pankkeihin ja vakuutuslaitoksiin. Erityisesti tarpeettomien vakuutusten päättäminen tai muuttaminen on järkevää. Päätä puhelin- ja internetliittymät. Luottokortilta veloitettavien kuukausiperusteisten maksujen päättäminen onkin vaikeampaa. Ole yhteydessä mahdollisiin velkojiin, jollei kuolinpesästä ole mahdollista hoitaa velvoitteita. 
 5. Pyydä perillisiä allekirjoittamaan pankista saatava valtakirja, jolla saat käyttöoikeuden vainajan tileihin ja voit hoitaa raha-asiat sujuvammin nettipankissa. Pankki veloittaa huomattavan summan tiliasioinnista pankissa.
 6. Maistraatti välittää tiedon kuolemsata pankkilaitoksille, jotka lähettävät kirjeen vainajan osoitteeseen saldotilanteesta. Niin sanotut saldotodistukset ovat aikaisemmin olleet perukirjan liitteitä, mutta kokemukseni perusteella verotoimisto pyytää ne tänä päivänä erikseen.
 7. Tee tarvittaessa kuolinpesän osoitteenmuutos postissa. Tätä varten on mentävä postikonttoriin ja täytettävä sieltä löytyvä lomake. Jos et tee osoitteenmuutosta, kulkeutuvat useat kirjeet vainajan osoitteeseen. Verotoimistolle on tehtävä myös oma osoitteenmuutos.
 8. Alle 4000 euron arvoinen koti-irtaimisto on verovapaata. Kukapa tietää onko vainajalla ollut arvokkaita tauluja, antiikkia tai koriste-esineitä? Muu koti-irtaimisto on valitettavan helposti melko arvotonta. Kirpputoriyrittäjät ostavat kuolinpesän irtaimistoja, mutta jossakin tapauksessa voi joutua myös maksun puolelle. Applen laitteet voit palauttaa alkutilaan valtuutetussa huollossa.
 9. Ajoneuvojen myynti onnistuu yhden perillisen toimesta, mutta myyjän on varmistuttava, että tällä on kaikkien pesän osakkeiden valtuutus. Vaihda vakuutukset tarvittaessa edullisimpiin liikennevakuutuksiin. Arvosta ajoneuvot perukirjaan käypään hintaan. Koska perukirja on palautettava verotoimistoon kolmen kuukauden kuluessa, joutuu perukirjaa suurella todennäköisyydellä täydentämään ensimmäisen version jälkeen.
 10. Kohdallani verottajan näkemys mahdollisten kuolemaan liittyvien vakuutuskorvausten kirjaamisesta perukirjaan oli ristiriitainen. Vakuutuksen luonteesta ja perillisen asemasta suhteessa vainajaan riippuu, kuinka vakuutuskorvaus mahdollisesti verotetaan. Omassa tapauksessani kirjasin vakuutuskorvauksen niin sanottuun "merkitään" kohtaan, jossa luetellaan avoimeksi jääneitä asioita (vakuutuskorvauspäätöstä ei perunkirjoitusvaiheessa oltu tehty). Vaihtoehtoinen tapa verottajan mukaan oli antaa tieto vakuutuskorvauksesta henkilökohtaisen veroilmoituksen lisätietoja kohdassa.
 11. Kaiken surun ja järjestelyiden lomassa muista urheilla, puhua, itkeä ja pitää huolta itsestäsi. 
Bonus: Muista toimittaa perinnönjakosopimus verohallintoon. Vasta sen jälkeen kuolinpesä lakkaa olemasta.

Mari Jokela on laatinut hyödyllisen opinnäytetyön otsikolla "Perunkirjoituksen toimittaminen oman asiantuntimuksen pohjalta".


***
Vakavaluonteinen vinkki: Omaa perikuntaasi ajatellen laadi dokumentti, jossa listaat varasi ja velkasi sekä niiden säilytyspaikat. Mikäli olet asunut usealla paikkakunnalla tai useassa maassa, kirjaa myös nämä ylös. Lisäksi on hyvä mainita, oletko ollut kyseisellä paikkakunnalla maistraatin vai kirkon kirjoilla. Tein tämän itse ruutupaperille kirjoituspöydän laatikkoon, koska "oman pesäni" varat ja velat eivät ole aivan yksinkertaisesti järjestetty.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti