torstai 31. heinäkuuta 2014

Käänneyhtiötä vai alisuoriutujia?

Sijoituspäiväkirja

Heinäkuu 2014

Lomaillessani Thaimaan lämmössä päätin pitkällisen pohdiskelun jälkeen tehdä ensimmäisen osittain spekulatiivisen sijoituksen amerikkalaiseen yhtiöön. Ostin pääasiassa muotilaukkuja mutta myös muita asusteita myyvän ja markkinoivan Coach brändiyhtiön osakkeita. Yrityksen liiketoiminnat ovat ajautuneet vaikeuksiin erityisesti kaksi kolmasosaa liikevaihdosta tuovalla Pohjois-Amerikan markkinoilla. Sen sijaan sen myynti kasvaa merkittävää vauhtia Kiinan markkinoilla ja yhtiö toimii myös Euroopassa. Kääntääkseen Pohjois-Amerikan kehityskulun Coach on julkistanut toimenpideohjelman, johon kuuluvat esimerkiksi heikosti suoriutuvien myymälöiden sulkeminen, uudet suunnittelijat ja mallistot sekä miesten sortimentin laajentaminen.

Coachin heikkoon myynnin kehitykseen on ollut syynä sekä yhtiön sisäiset että ulkoiset tekijät. Coach on hävinnyt markkinaosuuksia kahdelle kilpailijalleen. Tähän on osittain ajanut yhtiön strateginen valinta perustaa outlet myymälöitä. Koska kyseessä on mahdollinen käänneyhtiö ovat arvostuskertoimet heikkoja perusteita sijoitukselle. Yhtiön osakekurssia sen sijaan tukevat osinkotuotto ja vahva tase. Coach maksaa lähes neljän prosentin osinkotuoton. Sijoitus on korkeariskinen, ja lasken sen varaan, että vuodesta 1941 saakka toiminut yhtiö kykenee toimenpiteillään kääntämään myynnin kehityksen takaisin kasvuun.

Aikaisempi Coachin tyyppinen sijoitukseni ja samalla heinäkuun häviäjä oli Mattel, joka raportoi heikoista myyntiluvuista. Osakekurssi laski hivenen alle huhtikuisen hankintahinnan. Mattelin kvartaalitason myynti laski hieman yli 9 prosenttia. Yhtiön tärkeimmän brandin Barbie nuken myynnin kehitys oli suurin syy heikkoon toiseen kvartaaliin. Myös Mattelin taustalla on tärkeitä ei-taloudellisia tekijöitä, joiden varaan lasken sijoituksen pitkänaikavälin onnistumisen (vahvat ja vanhat brändit, lisensointikumppanuus Disneyn kanssa, merkittävä myynnillistä synergiaa tuovan yrityoston). Osakekurssi toipuikin pian kohti kuun vaihdetta.

Miksi sijoitan näihin ensivilkaisulta alisuoriutujilta näyttäviin yhtiöihin? Jälkikäteen ostoja on aina helpompi perustella, koska ihmismieli keksii helposti syyt jo tapahtuneelle teolle. Onnistuneen sijoituksen kriteerit perustuvat kuitenkin objektiivisiin lähtökohtiin, taloudellisiin mittareihin ja arvostuskertoimiin. Yhdistettynä subjektiivisiin arvioihin, joissa on helpoin erehtyä, tarjoaa yhdistelmä objektiivisten kriteerien kanssa mahdollisuuden korkeisiin tuottoihin. Sijoituspäiväkirjani tarkoitus onkin dokumentoida nämä erityisesti subjektiiviset arviot osakesijoituksistani.  

Tein lisäsijoituksen 1000 eurolla tuottoa.fi palveluun. Tämä sijoitus oli osana pyrkimystä vähentää riippuvuutta osakemarkkinoista, tai oikeammin sanottuna vähentää sen ylivoimaista dominanssia vaurastumisen komponenttina. Heinäkuussa osakesijoitusten heikko kehitys rasittikin kokonaisvarallisuuden kehitystä.

Aika           Talletukset    Salkku  Varallisuus    Indeksi     Voitto
1/2014 65600 89383 140642 150,8 23783
2/2014 66700 89008 142006 148,3 22308
3/2014 69000 89841 143404 145,9 20841
4/2014 70100 92663 148920 148,7 22563
5/2014 71700 99208 157097 156,6 27508
6/2014 72800 103283 162989 161,3 30483
7/2014 73900 102646 164844 158,6 28746

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti