torstai 13. helmikuuta 2014

Vaurastumisen yhtälö

Vaurastumisen vauhtipyörät

Sijoituspäiväkirjassani olen, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta, puhunut lähes yksinomaan sijoitustoiminnastani. Se on kuitenkin vain yksi vaurastumisen komponentti. Olenkin pohtinut liian vähän tulojen ja kulujen vaikutusta vaurastumiseen.

Vaurastumisen komponentit ovat yksinkertaisuudessaan:
  1. Tulot
  2. Kulut
  3. Sijoitustuotto
Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa näihin kolmeen komponenttiin. Palkkatyössä tuloihin vaikututavat koulutus, ammatinvalinta, uratavoitteet, etenemismahdollisuudet ja ahkeruus. Tuloja voi lisätä esimerkiksi sivutöillä, bloggaamalla ja yritystoiminnalla. Kuluja voi jokainen kontrolloida ja pohtia kriittisesti omien menojen todellista vaikutusta elintasoon. Tulojen ja kulujen erotus, ylijäämä, on luonnollisesti olennaisinta vaurastumiseksi. Voittaakseen inflaation rapauttavan vaikutuksen on ylijäämälle lisäksi saatava vähintäänkin inflaation ylittävä tuotto. Parantamalla sijoitusten tuottoa voi sijoittaja kiihdyttää vaurastumistaan.

Tulot
Viimeiset kaksi vuotta olen onnistunut kasvattamaan palkkatulojani huomattavasti, yli kaksinkertaistamaan kolmessa vuodessa. Lähes yksinomaan tämä on tarjonnut mahdollisuuden sijoittaa sekä osakkeisiin että asuntoihin. Nyt palkkakehitys on enemmänkin pysähtynyt. Yleinen taloustilanne, yleisten palkankorotusten jäädyttäminen ja uramuutosten pitkäkestoisuus eivät tule tarjoamaan lisäpontta palkkatulojen kehitykselle.

Olen kuitenkin erittäin tyytyväinen ja kiitollinen nykyisestä tilanteestani! Kova työ ja työtä pelkäämätön asenne on tarjonnut mahdollisuuden parantaa omaa varallisuusasemaani merkittävästi. Kuitenkin, vaikka tulotasoni olisikin alhaisempi, pystyisin kulutasoni ansiosta säästämään huomattavasti, ja todennäköisesti käyttämään enemmän aikaa ja ajatuksia uusien tulonlähteiden kehittämiseen.

Kulut
Kulut olen onnistunut ajamaan melko minimiin. En ole antanut elintasoinflaation vaikuttaa, vaikka tulotasoni on noussut. Muutamia kulueriä pystyn edelleen pienentämään. Sen sijaan useassa asiassa, kuten vaatteissa, olen säästänyt liiaksi ja usein huomaan, kuinka puen päälleni aamuisin 10 vuotta vanhoja, jo hieman nuhjaantuneita, kauluspaitoja tai vedän jalkaani puolenkymmentä vuotta vanhat kengät.

Säästämisasteeni onkin noin 75 prosenttia nettotuloista, omistusasunnon lainalyhennys huomioiden ja 60 prosenttia huomoimatta lainalyhennystä. Korkokulut sisältyvät 25/40 prosenttiin.

Sijoitustuotto
Sijoituksille saatavaa tuottoa käsittelen laajasti tässä blogissa. Osakkeissa sijoitusstrategian kurinalainen toteuttaminen tulee olemaan huomionkohteeni. Tuottamattomat sijoitukset, sijoitusvirheet, on karsittava ja varat kohdennettava mahdollisimman tuottavalla tavalla. Huomioimatta sitä tosiseikkaa, että merkittävä osa varallisuudestani on osakkeissa, riskiprofiilini on mielestäni matala. Pyrin toistaiseksi sijoittamaan vain vakaisiin kasvavaa osinkoa maksaviin laadukkaisiin yhtiöihin. Harkitsen riskiprofiilini lievää kasvattamista.

Tällä hetkellä vaurastumisen kolmatta komponenttia vastaan taistelee sijoitusstrategiaai tulosta heikentävä osinkoverotuksen korotus ja asuntomarkkinoiden kuumentuminen ja samanaikainen pysähtyneisyys. Hyviä asuntosijoituskohteita on vaikea löytää. Vaikka osingot ovatkin tärkeä tulonlähde tavoitellessani taloudellista riippumattomuutta, pyrin aktiivisesti vähentämään riippuvuutta osakemarkkinoista. Asuntosijoittamisen velkavivulla pyrin parantamaan omalle pääomalle saamaani tuottoa. 

Kolmen tekijän summa
Absoluuttinen ylijäämäni ei ole laskelmieni mukaan vielä täysin riittävä taloudellisen riippumattomuuden saavuttamiseen vuoteen 2025 mennessä. Sijoitustuoton kasvattaminen edellyttäisi riskiprofiilin merkittävää nostamista. Vuonna 2014 haluankin siirtää ajankäyttöni pääpainon sijoittamisesta toiseksi tärkeimpään komponenttiin tulojen kasvattamiseen, edistääkseni matkaani kohti tavoitetta.

Oma reseptini vaurastumiselle on siis:
  • Tulojen maksimointi: tavoittelemalla urakehitystä ja kehittämällä uusia tulonlähteitä palkkatyön ohessa.
  • Kulujen minimointi: tyytymällä välttämättömyyksiin menettämättä elämäniloa.
  • Sijoitustuottojen kasvattaminen: luomalla tasainen osinkovirta vaarantamatta pääomaa merkittävästi.
***
Ensimmäinen Tarina vaurastumisesta -tuote saatavilla oluttuopin hinnalla! Katso verkkokaupasta ja hanki puolisollesi jollet itsellesi!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti