perjantai 14. huhtikuuta 2017

31 - 6 askelta oikeaan osakevalintaan

Sijoitusvihjeet ja -virheet


Sijoitusstrategiani perustuu pitkälti suoriin osakesijoituksiin. Suorien osakesijoitusten tavoitteena on luoda kasvava osinkovirta taloudellisen riippumattomuuden saavuttamiseksi. Siten yksittäiset osakevalinnat ovat tärkeä ja samalla haastava osa sijoitusprosessiani.

Erityisesti nousumarkkinassa ja suhdannehuipulla korostuu osakevalinnan merkitys.

Onnistuneisiin osakevalintoihin johtaa kuitenkin 6 selkeää askelta:

1) Kirkasta sijoitusstrategiasi ja -tavoitteesi

Kullekin sijoittajalle sopivia osakevalintoja ei voi tehdä ilman strategiaa. Osakevalintojen perustana on siis oltava sijoitusstrategia, joka rakentuu sijoitustavoitteidesi pohjalle. Ilman sijoitusstrategiaa osakesijoittamisesta puuttuu helposti johdonmukaisuus ja kurinalaisuus. Käsittelin aiemmin omaa sijoitusstrategiaani. Sen lähtökohtana tulee olla tärkein kysymys sijoittamiseen liittyen: Miksi sijoitat? Mikä on tavoitteesi?

Oma sijoitusstrategiani yksinkertaistettuna on luettavissa tästä.

2) Hahmota tavoitesalkkusi

Oma tavoitesalkkuni on kuin monialayhtiö. Olen määrittänyt kattavan toimialalistan ja jokaiselle toimialalle olen pyrkinyt löytämään sijoituskriteerini täyttävän yhtiön. Jokaiselta toimialalta pyrin löytämään niin kotimaisen kuin ulkomaisen yhtiön. Kaikkein tärkeintä minulle on kuitenkin yhtiön laatu ja osingonmaksun pysyvyys täyttääkseni sijoitustavoitteeni osinkotulojen osalta.

Tavoitesalkun määrittämisessä hajauttaminen on tärkeä parametri. Mitä useampaan osakkeeseen sijoittaa sitä enemmän salkkusi seuraa yleistä markkinakehitystä. Toisaalta, yksittäisten yhtiöiden voimakkaat arvonmuutokset, ylös tai alaspäin, heiluttavat vain vähän koko salkun arvoa. Osinkosijoittajalle laaja hajautus turvaa absoluuttista osinkotuottoa: mikäli yksi yhtiö leikkaa osingonmaksuaan, sen vaikutus jää kokonaisuuden kannalta pieneksi.

Salkun hahmottamisessa voi myös miettiä salkun tavoitearvoa. Itse tähtään noin 370 000 euron suuruiseen osakesalkkuun.

3) Määritä sijoituskriteerisi

Sijoituskriteerit pohjautuvat sijoitusstrategiaan ja niiden tarkoituksena on varmistaa, että salkkuusi päätyy vain sellaisia sijoituksia, jotka vievät vaurastumistasi kohti tavoitetta. Sijoituskriteerit siis rajaavat tarkkailulistalta pois ne kohteet, jotka eivät tue sijoitustavoitettasi.

Lisäksi sijoituskriteerit rajaavat ostokohteet siten, että salkkuun päätyy vain sellaisia yhtiöitä, jotka ovat kohtuullisesti arvostettuja laatuun ja potentiaaliinsa nähden. Mikäli sijoittaja maksaa yhtiön osakkeista liikaa, jää tulevaisuuden tuotto heikoksi tai osakekurssi voi laskea alemmalle tasolle.

Sijoituskriteerit lähtevät luonnollisesti liikkeelle sijoitusstrategiasta. Henkilökohtaisesti painotan osinkotuottoa, osinkokasvua, osingonjakosuhdetta sekä osingonjakopolitiikkaa. Lisäksi kiinnitän huomiota P/E ja P/B lukuun huomioiden toimialakohtaiset erot. ROE ja kassavirta ovat tärkeitä laadullisia kriteerejä, mutta niiden kehitys ja nykytila määrittävät myös ostohetken ajoitusta.

Lue myös: 09 - Keskimääräinen osinkotuotto indikaattorina

4) Pidä yllä tarkkailulistaa

"We copy with pride."

Tarkkailulista on yksi huolellisen sijoittajan tärkeimmistä työkaluista.Tarkkailulistalleni valitsen lähtökohtaisesti ainoastaan yhtiöitä, jotka ovat laadukkaita, mutta joiden arvostustaso ei välttämättä vielä oikeuta hankkimaan yhtiötä salkkuun. Yhtiön ei siis tarvitse täyttää arvostuskriteerejä yltääkseen tarkkailulistalle.

Yhtiön lisääminen tarkkailulistalle edistää tutustumista sijoituskohteeseen. Esimerkiksi SeekingAlpha aplikaation kautta hakeutuvat yhtiökohtaiset analyysit ja uutiset vaivattomasti luettavaksesi. Minulla on parikymmentä amerikkalaista yhtiötä jatkuvasti seurannassani. Tarkkailulistalla olevien yhtiöiden kohdalla perehdyn yhtiön laatuun tarkemmin tai odotan yhtiön arvostustason muutosta sijoituskriteerien täyttymiseksi.

Tarkkailulistan tehtävänä on myös pitää kurissa päähänpistomaiset sijoitukset. Mikäli houkutteleva sijoituskohde löytyy yllättäen sen ulkopuolelta, on syytä esittää kysymys siitä, miksi yhtiö ei alunperin ollut seurannassa? Ennen varsinaista sijoitusta on useimmiten hyvä ottaa etäisyyttä sijoituskohteeseen ennen ostotoimeksiannon tekemistä.

Mistä löytää osakkeita tarkkailulistalle? Itse katselen ympärilleni niin kaupoissa, tien päällä ja matkoilla. Esimerkiksi sijoitukseni YUM Brandsiin ja Heinziin kumpusi havainnoimalla. Osakescreenerit tehostavat tutustumistyötä tuomalla käsille ainoastaan yhtiöitä, jotka täyttävät vähintään osan sijoituskriteereistä. Sijoitusaiheiset uutiset, blogit ja artikkelit nostavat esiin jatkuvasti eri yhtiöitä tarkempaan tarkasteluun.

Valitessani yhtiöitä tarkkailulistalle annan painoarvoa yhtiön strategialle, kasvumahdollisuuksille ja yhtiötä tukeville trendeille. Esimerkiksi Securitaksesta kiinnostuin ensimmäisen kerran pohdittuani yleisen turvattomuuden lisääntymistä. VF Corporation päätyi tarkkailulistalleni tunnettujen brändien ja pitkän osinkokasvuhistoriansa vuoksi. Vasta vuosia myöhemmin yhtiön arvostustaso täytti sijoituskriteerini.

Lue myös: Kuinka löytää laadukkaita sijoituskohteita?

5) Osakkeiden valinta

Tarkkailulistan ja sijoituskriteerien ollessa tiedossa on osakkeiden valinta helppoa.

Kun esimerkiksi yleinen markkinatilanne tai tilapäinen yhtiökohtainen ongelma painaa yrityksen osakekurssin alaspäin, osinkotuotto ja muut arvostukseen liittyvät tunnusluvut täyttävät paremmin sijoituskriteerisi. Tässä tilanteessa tulee kuitenkin tarkastaa muiden osakkeen hinnasta riippumattomien kriteerien, vaikkapa osingonmaksuosuuden, täyttyminen. On myös tärkeää arvioida, ettei yhtiön liiketoimintaympäristössä ja kilpailukyvyssä ole tapahtunut yhtiön arvostukseen pitkällä aikavälillä vaikuttavia muutoksia.

Mikäli tavoitesalkkuusi määrittämä toimiala on vaikeasti analysoitava ja selkeitä huippuyhtiöitä on vaikea löytää, voi ETF olla paras valinta. Henkilökohtaisesti olen käyttänyt ETF:ää sijoittaakseni amerikkalaisiin REIT-osakkeisiin ja yhdyskuntapalveluihin. Erityisesti REIT-osakkeiden tapauksessa koen, etten kykene löytämään suuresta yhtiömäärästä sellaista yhtiötä, jonka menestykseen voisin luottaa pitkällä aikavälillä.

Lue myös: 07 - Vertaa aina kilpailijoihin

6) Mieti ajoitusta

Ajoitus, tai paremminkin ostohinta, ratkaisee sijoituksen tuoton lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä osingot muodostavat suuren osan sijoitustuotosta. Siksi listaan ajoituksen vasta viimeiseksi, osakkeiden valinnan jälkeen. Korkoa korolle ilmiön, osinkovirran, käynnistäminen on tärkeämpää kuin täydellisen ostohetken odottaminen.

Vältelläkseni ajoittamisen dilemmaa - sen mahdottomuutta - pyrin sijoittamaan joka kuukausi parhaaksi katsomaani sijoituskohteeseen. Nämä hankinnat dokumentoin sijoituspäiväkirjaani. Mikäli sijoittaja onnistuu sijoituskriteerien asettamisessa sekä osakevalinnassa, pitkällä aikavälillä on vähemmän tärkeää milloin sijoittaja osakkeet ostaa.

Koska en aina kuukausittain löydä kriteerejäni täyttävää kohdetta, on minulla useimmiten muutaman tuhannen käteiskassa, jonka voin sijoittaa osakkeisiin kun yleinen arvostustaso alenee. Piensijoittajalla on mahdollisuus valita oikeampi ostohetki.

Lue myös:
01 - Miten toimin syklin pohjalla
10 - Täytä positiosi vaiheittain
18 - Miten toimin syklin huipulla

Muualla
Omista ja vaurastu - Miten oikeasti löydän salkkuni yritykset

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti